ព័ត៌មាន​ / ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍
សេវា​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​បច្ចេក​ទេស​កសិកម្ម​ដល់​កសិករ​ និង​អថិតិជន​
វីដេ​អូប​ច្ចេក​ទេស​កសិកម្ម

សារអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីការធ្វើជំរឿនកសិកម្ម

ទិន្នន័យជំរឿនកសិកម្មឆ្នាំ២០២៣ នឹងយកមកប្រើប្រាស់ សម្រាប់តែការងារស្ថិតិប៉ុណ្ណោះ

សូមចូលរួមផ្តល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវ និងជាក់លាក់ ដល់មន្ត្រីជំរឿនទាំងអស់គ្នា (ជំរឿនកសិកម្ម)
អត្ថបទពេញនិយម
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2023-03-09 02:08:03
25
អបអរសាទរ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ខួបទី១១២

ក្រោមប្រធានបទ "ស្ត្រីរួមគ្នារក្សាសុខ សន្តិភាព ដើម្បីកិច្ចការអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថល"

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2023-02-27 14:22:26
24
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ

គាំ​ទ្រដោយ​