អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​

ល.រ អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​ ប្រភេទ​ស្ថាប័ន​/ក្រុមហ៊ុន​ ទំនាក់ទំនង មាន​ឬ​គ្មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ អា​ជ្ញា​ប័ណ្ណ​ចេញ​ដោយ ចំនួន​ឆ្នាំបាន​ដំណើរការ​ ចំនួន​អ្នកជំនាញ​កសិកម្ម កម្រិត​អប់រំក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម សកម្ម​ភាព​សំខាន់ៗ សកម្មភាព​លម្អិត អាសយដ្ឋាន ឈ្មោះរាជធានី/ខេត្ត
1 អង្គការ AVSF អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មិន សុភ័ក្រ
នាយក 012 987 613
www.avsf.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 6 ផលិតកម្មនិងសុខភាពសត្វ អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលនិងជំនួញ បរិញ្ញាបត្រ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្មសត្វនៅតាមជនបទ ការបណ្តុះបណ្តាលពីការចិញ្ចឹមមាន់ បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
2 ក្រុមហ៊ុន Kenvos ក្រុមហ៊ុន លោក Robert Chhen
នាយក 097 97 43 117 / 071 481 8846
kenvoscambodia@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 3 កសិកម្ម អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលនិងជំនួញ បរិញ្ញាបត្រ លក់ជី ថ្នាំកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយលក់សម្ភារកសិកម្ម ផ្ទះលេខ ១៣ ផ្លូវលេខ ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
3 អង្គការ HEIFER អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក ឌី ស៊ីថា
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ 12875125
dy.sitha@heifer.org, www.heiferinternationalcambodia.org.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 18 2 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (២នាក់) ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ពាមរ ព្រៃវែង / ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
4 អង្គការគុណតម្លៃ (Kundamlay organization) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក យិន ស៊ីណុន
ការរិយាល័យអាជីវកម្ម សហគមន៍ 16534144
yinnorn@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 2 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ ការចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ការគាំទ្រដល់ សហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ ការចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ការគាំទ្រដល់ សហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ ពាមរ ព្រៃវែង / ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
5 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារ៉ា លោក លីគឹមលៀង'
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
6 អង្គការសេដាក CEDAC អង្គការមិមមែនរដ្ឋាភិបាល លោក តុង ចាន់ធាង
,ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី 012 725724/097 4106515
'chantheangtong@cedac.org.kh/chantheangtong@gmail.com WWW.cedac.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 21 100 BSc.&MSc ' កសិកម្ម ' បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម National,ភ្នំពេញ,Prey Veng,Baphnom,Chheu Kach,Chheu Kach,N/A រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
7 អង្គការទស្សនៈពិភពលោក (World Vision) អង្គការមិមមែនរដ្ឋាភិបាល លោក សា​វិន សំអុល
ប្រធាន ០៨៧ ៤២ ៤២ ៦៦
'contact_cambodia@wvi.org, www.wvi.org/cambodia'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 N/A BSc.&MSc កសិកម្ម យុវជន អប់រំ និងអាហារូបត្ថម យេនឌ័រ កសិកម្ម យុវជន អប់រំ និងអាហាររូបត្ថម្ភ យេនឌ័រ ថ្នាក់ជាតិ,ភ្នំពេញ,កណ្តាល,ក្រុងតាខ្មៅ,តាខ្មៅ,តាខ្មៅ,សេវាកម្ម រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
8 អង្គការ SNV អង្គការមិមមែនរដ្ឋាភិបាល លោក កែ សំអឿន
តំណាង 012 39 99 16
'cambodia@snv.org www.snv.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 11 BSc.&MSc លើកកម្ពស់បច្ចេកទេសដំាបន្លែ កសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ផ្តល់់សេវាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសាវប្បកម្ម លើកកម្ពស់បច្ចេកទេសដំាបន្លែ កសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ផ្តល់់សេវាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសាវប្បកម្ម ជាតិ,ភ្នំពេញ,ភ្នំពេញ,ចំការមន,ទំនប់ទឹក,,សេវាកម្ម រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
9 ក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានខ្មែរម៉ូឌែន (Khmer Mordern Farming Company) ក្រុមហ៊ុន ឯកជន លោកស្រី ថូ ពិសី
ប្រធាន ០៩៦ ៥៨៥៥៥១
thopisey@yahoo.com,N/A
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 8 N/A BSc.&MSc លក់សម្ភារកសិកម្ម និងឧបករណ៍ធ្វើតេស៍្តរកសារធាតុពុល ក្នុងចំណីអាហារ និងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះសំណាញ់ លក់សម្ភារកសិកម្ម និងឧបករណ៍ធ្វើតេស៍្តរកសារធាតុពុល ក្នុងចំណីអាហារ និងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះសំណាញ់ ជាតិ,ភ្នំពេញ,ភ្នំពេញ,ជ្រោយចង្វារ,,,លក់សម្ភារកសិកម្ម និងឧបករណ៍ធ្វើតេស៍្តរកសារធាតុពុល ក្នុងចំណីអាហារ និងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះសំណាញ់ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
10 ភូមិកសិកម្មធម្មជាតិ ក្រុមហ៊ុន ឯកជន កញ្ញា ប៊ុន សៀង
ប្រធាន ៩២/០១០ ២៨២៦៥៤
nav.sieng@gmail.com,N/A
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 5 12 BSc.&MSc ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្តល់បច្ចេកទេស ស្តង់ដា គុណភាពបន្លែ PGS ប្រមូលទិញផលិតផលបន្លែ ឈើហូបផ្លៃ និងចែកចាយដល់ផ្សារទំនើប 'ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្តល់បច្ចេកទេស ស្តង់ដា គុណភាពបន្លែ PGS ប្រមូលទិញផលិតផលបន្លែ ឈើហូបផ្លៃ និងចែកចាយដល់ផ្សារទំនើប' ជាតិ,ភ្នំពេញ,ភ្នំពេញ,សែនសុខ,ភ្នំពេញថ្មី,លក់ និងសេវាកម្ម រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
11 សិប្បកម្មផលិតចង្រ្កានប្រើអុស និងធ្យូងអំពីដែក (ខ្មែរអេកូតិចណូទ្បូជី) សិប្បកម្មឯកជន លោក ប៊ុន អ៊ី
ប្រធានក្រុមហ៊ុន ០១៦ ៤៣៣ ២៣០/០១២ ៧០៦៨១៧
heng.buny@gmail.com/
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម 5 20 បណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រ វិស្វករកសិកម្ម អនាម័យបរិស្ថាន និងឋាមពលកកើតទ្បើងវិញទ្បសំងួត ចង្រ្កានសន្សំអុស និងធ្យូងអនាម័យ ផលិតទ្បសំងួត ចង្រ្កានសន្សំអុស និងធ្យូងអនាម័យសម្រាប់លក់ និងបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងស្រាវជ្រាវ ផ្លូវលំភូមិថ្មគោល សង្កាត់ចោមចៅទី២ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
12 ក្រុមហ៊ុន SCAN ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ផែនគឹមសុង
០១២ ៣១៨០៩០
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 4 5 បរិញ្ញាបត្រ ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកកសិកម្ម (ទីផ្សារ បច្ចេកទេសដាំដុះ និងការចិញ្ចឹមសត្វ) ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកកសិកម្ម (ទីផ្សារ បច្ចេកទេសដាំដុះ និងការចិញ្ចឹមសត្វ) ផ្ទះលេខ​៧ ផ្លូវបេតុង ភូមិបប៉្រក់ខាងជើង សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
13 អង្គការ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល '១) លោក ឃិន ដារ៉ាវុធ ២) លោក ម៉ាត់ អាល់ពី '
'ជាប្រធាន អង្គការ CDO នាយកប្រត្តិបត្តិ CDO' '០១២ ៧២៨៣៩៥ ០១២ ៥៨៧៧ ៣៩៤'
alpy.math@gmail.com/cdoinfo@cdoz.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 9 មណ្ឌិត ១នាក់ អនុ.បណ្ឌិត ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ៦នាក់ ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសទេសកសិកម្ម (បច្ចេកទេកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់តាមភូមិ , ៣) រៀបចំក្រុមផលិតស្រូវ បន្លែ មាន់ តាមភូមិ និងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ៤) រៀបចំចងក្រង និងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្រ្តី ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំបន្លៃ និងបច្ចេកទេសធ្វើស្រែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ព្រមទាំងសាកវប្បកម្មទៅដល់កសិករបង្គោល ២) ចងក្រងក្រុមផលិតស្រូវ ក្រុមបន្លែ ក្រុមមាន់ ក្រុមជ្រូក កម្រិតថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ។ ៣)​សម្របសម្រួលបង្កើតទីផ្សាតាមសហគមន៍ដើម្បីសម្រួលដល់កសិករក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល ៤) រៀបចំចងក្រងក្រុមស្រ្តី និងចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ និងតាមភូមិ និងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការបិទបញ្ជីតាមស្តង់ដា ៥) សិក្សាស្រាវជ្រាវពីចង្វាក់ទីផ្សារជារៀងរាល់ខែ និងអប់រំលើផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗតាមភូមិគោលដៅ ផ្ទះលេខ៣២១E ផ្លើូវលេខ 163E1 ភូមិ១ សង្កាត់ ទួលទំពួង២ ខណ្ឌចំការមន រាជាធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង លោក ម៉ាត់ អាល់ពី ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៧៧ ៣៩៤ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
14 CP CAMBODAI សហគ្រាស
715585686
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 5 10 បរិញ្ញាប័ត្រ​ ផលិតចំណីសត្វ,ផលិតពូជពោតក្រហម និងទទួលទិញផលិតផលពីកសិករ វិចខ្ចប់តាមបែបបច្ចេកទេស និងត្រួតពិនិត្យគុណភាព ភូមិអូររអិល ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
15 អង្គការ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល 'លោក ហេង មុន្នីចិន្តា លោក ណុប ប៉ូល '
'នាយកអង្គការ ប្រធានសាខា' '០៩៩ ៨១៧ ៩១៧ ០១២​ ៥៩៩ ៦៧៩'
'bfdkhmer@bfdkhmer.org www.bfdkhmer.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 1 បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាល និងទុនកំចី សហគមន៍កសិកម្ម 'ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករទៅកាន់ទីកាន់ទីផ្សារ' ខេត្ត ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
16 អង្គការ MJP អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល លោក បូ ស៊ីណា
ប្រធានគម្រោង 977336074
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 3 បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាលកសិកម្ម និងទុនកំចី សហគមន៍កសិកម្ម 'ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករទៅកាន់ទីកាន់ទីផ្សារ' ភូមិ ខ្លុង សង្កាត់អូតាវ៉ៅ ខេត្ត ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
17 អង្គការ CAVAC កម្មវិធី អភិឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឹម សង្ហា
ប្រធានតំបន់ 012 209 867
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស 3 7 '២នាក់ អនុបណ្ឌិត ៥នាក់ បរិញ្ញាត្រ' ១.បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីបច្ចេកទេសការដាំពោត និងដំទ្បូងមី និងការធ្វើបង្ហាញ។ '១ ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម ពីជំងឺ និងកត្តាចង្រៃលើដំណាំពោត និងដំឡូងមី ២ ធ្វើទិវាបង្ហាញទៅដល់កសិករពីបច្ចេកទេសថ្មី ' ខេត្តប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
18 ក្រុមហ៊ុនគ្រីនហ្វីត ក្រុមហ៊ុនឯកជន 'លោក​ វណ្ណ វិចិត្រ '
ប្រធានតំបន់ បច្ចេកទេស 15444026
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 60 បរិញ្ញាប័ត្រ '១.ផលិតនិងលក់ចំណីជ្រូក មាន់ ទា ត្រី លក់ពូជជ្រូក ស្ពែមជ្រូក ក្នុងស្រុក ២.សេវាផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ដល់កសិករ' '១.ផលិតនិងលក់ចំណីជ្រូក មាន់ ទា ត្រី លក់ពូជជ្រូក ស្ពែមជ្រូក ក្នុងស្រុក ២.សេវាផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ដល់កសិករ' ខេត្តប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
19 ក្រុមហ៊ុនអេសវេស កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន លោក ហ៊ន សីហា
បុគ្គលិក 071 400 9841
'seyha.horn@eastwestseed.com www.eastwestseed.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 3 5 បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម លក់គ្រាប់ពូជដំណាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទ បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំបន្លែដល់កសិករ ខេត្ត ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
20 ក្រុមហ៊ុន ជេបសិន និងជេសសិន Jebsen & Jessen Cambodia Private Limited Company (ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត) លោក ស៊ុន សុខន
ប្រធានតំបន់ ផ្នែកលក់ 010 888 209
www.eastwestseed.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 9 10 បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ, លក់ផលិតផលថ្នាំកសិកម្ម គ្រប់ប្រភេទ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ, ការបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទដំណាំ '144, 169, ភូមិបុរីកីទ្បា, Veal Vong, Prampi Makara, Phnom Penh, Cambodia Cambodia និងមានសាខាដេប៉ូ ខេត្តប៉ៃលិន' ប៉ៃលិន - Pailin
21 ប៊ី.ខេ.ភី (B.K.P) Private Limited Company (ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត) លោក ត្រៃ ប៊ុនឡៃ
ប្រធានតំបន់ ផ្នែកលក់ 012/093 912420
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 9 8 បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងផ្តល់បច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសត្វលក់និងចែកចាយថ្នាំទូទាំងប្រទេស បណ្តុះបណ្តាលកសិករ, ការបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម 'ផ្ទះលេខ ៣៧២គ ផ្លូវលំ (៣៧១) ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ អូរបែកក្អម ខ័ណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី ភ្នំពេញ និងមានសាខាដេប៉ូ ខេត្តប៉ៃលិន' ប៉ៃលិន - Pailin
22 ក្រុមហ៊ុនមាលីសាន់គ្រុប Private Limited Company (ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត)
017 597 222
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 10 10 បណ្តុះបណ្តាលកសិករ លក់និងចែកចាយជីទឹក និងគ្រាប់គ្រប់ប្រភេទ និងផ្ដល់បច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ជី បណ្តុះបណ្តាលកសិករ, ការបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្ម (ជី និងគ្រាប់ពូជដំណាំ) ភ្នំពេញ និងគ្រប់ខេត្តក្រុង ទាំងអស់​. ប៉ៃលិន - Pailin
23 ដេប៉ូសៀក គឹមលៀង ដេប៉ូDVKL Coltd លោកស្រី សៀក គឹមលៀង
ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន 077​ 888847 (ក្រុងប៉ៃលិន)
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 15 2 បរិញ្ញាបត្រ វគ្គខ្លី លក់ជីគីមី ពូជ ថ្នាំ ពុល និងថ្នាំសំលាប់ស្មៅ និងបំពងទុយយោ រួមទាំងសម្ភារៈកសិកម្ម ផ្សេងៗ '១.ផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេសដល់កសិករ ដែលមកទិញជីគីមី ពូជ ថ្នាំពុល និងថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ។ ២.ការបង្ហាញបច្ចេកទេសតាមចំការ' ខេត្តប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
24 ដេប៉ូស្រី យូ ធីតា ដេប៉ូ លោកស្រី យូ ធីតា
ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន 012 945207/012 734 617 (ក្រុងប៉ៃលិន)
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 1 វគ្គខ្លី លក់ជីគីមី ពូជ ថ្នាំ ពុល និងថ្នាំសំលាប់ស្មៅ និងបំពងទុយយោ រួមទាំងសម្ភារៈកសិកម្ម ផ្សេងៗ '១.ផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេសដល់កសិករ ដែលមកទិញជីគីមី ពូជ ថ្នាំពុល និងថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ។ ២.ការបង្ហាញបច្ចេកទេសតាមចំការ' ខេត្តប៉ៃលិន ប៉ៃលិន - Pailin
25 វិទ្យាស្ថានស្តារទ្បើងវិញជនបទ(IIRR) អង្គការមិមមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ឱ ទី
ប្រធានគ្រប់គ្រង (855) 12-985-272
cambodia@iirr.org/orthy.smt@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ៦ ឆ្នាំកន្លះ 30 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត អាកាសធាតុកសិកម្មវែឆ្លាត សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តភាព និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ' -ដំឡូងមីការអនុវត្តន៍កសិកម្មល្អ និងផលិតកម្មស្រូវ - ការអភិវឌ្ឍនសហគមន៍ជល ផលនិងវារីវប្បកម្ម -បង្កើត និងពង្រឹងក្រុមសន្សំ និង ឥណទាន - ចិញ្ចឹមមាន់តាមគ្រួសារ - សួនជីវសាស្ត្រចម្រុះនៅតាមសាលារៀន' ផ្ទះលេខ ក១,ផ្លូវ ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ក្រុងភ្នំពេញ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
26 'ក្រុមហ៊ុន ម៉ាលីសាន គ្រុប Malysan Group Co.,Ltd' ក្រុមហ៊ុនឯកជន ក្នុងស្រុក លោក ពៅ ធួន និង រ៉ន ករុណា
'023 88 2827 017 577 222'
អគារ MSG : ផ្ទះលេខ 90 ផ្លូវ ១៤៦ សង្កាត់ទឹកល្អក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ កម្ពុជា
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ 'ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម' 16 23 បរិញ្ញាប័ត្រ ' ផ្គត់ផ្គង់៖ ១. ពូជ បន្លែ គ្រប់ប្រភេទ ​​​​​​២. ជីបំប៉ន គ្រប់ប្រភេទ ​​​៣. ជីធម្មជាតិ និង ជីគីមី គ្រប់ប្រភេទ ​​៤. ពូជពោតចំណីសត្វ ' ផ្តល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេសចុះពិនិត្យដំណាំផ្ទាល់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ ដំណាំ, សហការណ៍ជាមួយដៃគូនានា និង លក់ សម្ភារៈកសិកម្ម ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
27 អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទ​ និងបរិស្ថាន​ (អាសេដូ) (RCEDO). អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក សំ សេរី
នាយក '054 710446 012 284345 0888 453 045'
'ភូមិ សុភី ឃុំកំពង់ស្វាយ ក្រុង សេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ wathana.ss@rcedo.org rcedobmc@forum.org.kh '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ២០​ឆ្នាំ 4 បរិញ្ញាប័ត្រ និង​ បទពិសោធន៏ការងារជាក់ស្តែង ផលិតកម្មកសិកម្ម បែបបន្សាំអាកាសធាតុ - ការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ,គ្រប់គ្រងធនធានទឹក - រៀបចំសហគមន៏កសិកម្ម,​ផែនការអាជីកម្មសហគមន៍កសិកម្ម, ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម នឹង ទីផ្សារ - ការងារ​អបរំពីគ្រប់គ្រងប្រភពទឹក ការងារអប់រំ អនាម័យទឹក និង ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មតាមសាលា បណ្តុះបណ្តាលជំនាញចិញ្ចឹមសត្វ,​ ផលិតកម្មដាំបន្លែចំរុះ ស្រូវ, ចិញ្ចឹមត្រី និង គាំទ្រធនាគាស្រូវសហគមន៏,​ - រៀបចំសហគមន៏កសិកម្ម​,​ ផែនការអាជីវកម្ម ការភ្ជាប់ទីផ្សារ, រៀបចំ និង បណ្តុះបណ្តាលក្រុមជួយខ្លួនឯង,​ ផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងពីការងារកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយសហគមន៏,​ ការងារទឹកស្អាត និង អនាម័យ,​ ការជីក និង ស្តារស្រះទឹក ប្រឡាយទឹក ។ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និង ឧត្តរមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
28 'អង្គការកែប្រែសហគមន៍ (CTO)' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក 'លោក ស៊ាន ព្រហ្ម លោក យិញ យ៉ា '
' ប្រធានកម្មវិធី នាយកប្រតិបត្តិ' '089939373/010766799 012707474'
'ភូមិថ្នល់ សង្កាត់ស្រងែ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប prum.sean@gmail.com/ chai@humantranslation.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 3 បរិញ្ញាប័ត្រ '១.គាំទ្រ និងបង្កើតសហគមន៍កសិកម្ម ២.បណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍កសិកម្ម ៣. អប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់កសិករ ៤.គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ៥.ការបង្កើតសួនបន្លែ ​និងចិញ្ចឹមមាន់សាច់ ៦.ការផលិតពូជស្រូវ ៧.ចងក្រងសហគមន៍' '១.គាំទ្រ និងបង្កើតសហគមន៍កសិកម្ម ២. បណ្ដុះបណ្ដាល បង្កើនសមត្ថភាពសហគមន៍លើជំនាញដាំដុះដំណាំ និងចិញ្ចឹមសត្វ និងការគ្រប់គ្រងបញ្ជីស្នាម ៣.អប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់កសិករគោលដៅ ៤. គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ៥.ការបង្កើតសួនបន្លែ ​និងចិញ្ចឹមមាន់សាច់ ៦.ការផលិតពូជស្រូវ ៧. ចងក្រងសហគមន៍។' ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
29 'អភិវឌ្ឍន៍ទឹកនិងទីផ្សារជនបទ (អាយ ឌី អ៊ី កម្ពុជា)' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក ខុង សោភ័ណ​
ប្រធានគម្រោង ០១២ ៩៨៨ ១៦៥
ksophoan@ideglobal.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 15 12 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងពង្រឹងការដាំដំណាំជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម (គម្រោងកូដ) '១).ជ្រើសរើសកសិករ ប្រភេទដំណាំ និងម៉ូដែលនៃការរៀបចំចងក្រងកសិករ ២).ការបណ្តុះបណ្តាលពីផលិតកម្មដំណាំដែលផ្តល់ផលចំណេញច្រើនដល់កសិករ ៣).ការបណ្តុះបណ្តាលពីផលិតកម្មដំណាំជាលក្ខណៈអាជីវកម្មដោយជំរុញការ​ប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីៗ ៤).ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទីផ្សារដំណាំសម្រាប់កសិករ ៥).ការបណ្តុះបណ្តាលពីប្រសិទ្ធភាព សុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាននៃការប្រើប្រាស់ជីនិងថ្នាំគីមីកសិកម្ម ៦).ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីឥណទានសម្រាប់កសិករដើម្បីប្រកបមុខរបរដំាដំណាំ 7).ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសម្ភារៈកសិកម្មសម្រាប់កសិករ' ខេត្ត សៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងឧត្តរមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
30 ក្រុមហ៊ុន អង្គរ ហ្រ្គីន(angkorgreen) ក្រុមហ៊ុនឯកជន
'070 59 94 90 071 30 94 523'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 8 3 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការប្រើប្រាស់ជីទឹក លើដំណាំ ស្រូវ និងបន្លែ ផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការប្រើប្រាស់ជីទឹក លើដំណាំស្រូវ និងបន្លែ សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ៣ភូមិ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
31 ក្រុមហ៊ុន បាយ័ន ជីធម្មជាតិជប៉ុន សញ្ញាផែនដី ក្រុមហ៊ុនឯកជន
'071 33 55 015 092 449 688'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 1 បរិញ្ញាបត្រ័ ផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ជី លើដំណាំស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ជី លើដំណាំស្រូវ សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ៤ភូមិ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
32 ច័ន្ទ រិទ្ធី ដេប៉ូ ចាន់ ហេង ដេប៉ូ
'012 7777 32 012 533 168'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 10 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ បង្ហាញពីរបៀបតប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកលើដំណាំ បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីទឹកបំប៉នលើដំណាំបន្លែ' 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ បង្ហាញពីរបៀបតប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកលើដំណាំ បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីទឹកបំប៉នលើដំណាំបន្លែ' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ៤ភូមិ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
33 ដេប៉ូ CAMBO ស៊ុន សុភី ដេប៉ូ
092 54 00 34
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 12 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'បង្រៀបពីការជ្រើសរើសពូជដំណាំ បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីទឹកបំប៉នលើដំណាំបន្លែ' 'បង្រៀបពីការជ្រើសរើសពូជដំណាំ បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីទឹកបំប៉នលើដំណាំបន្លែ' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
34 ដេប៉ូចែកចាយជីកសិកម្ម ក្រុមហ៊ុន ផ្កាយប្រាំ ដេប៉ូ
011 66 24 60
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 9 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម បង្រៀបពីការជ្រើសរើសពូជដំណាំបន្លែ បង្ហាញពីរបៀបតប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកលើដំណាំ' 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម បង្រៀបពីការជ្រើសរើសពូជដំណាំបន្លែ បង្ហាញពីរបៀបតប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកលើដំណាំ' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
35 ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងយន្ដកសិកម្ម អឹង សៀងហ៊ី ក្រុមហ៊ុនឯកជន
'097 555 1111 012 335111'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 10 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម បណ្ដុះបណ្ដាលពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ និងជួសជុលគ្រឿងយន្ដបឋម' 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម បណ្ដុះបណ្ដាលពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ និងជួសជុលគ្រឿងយន្ដបឋម' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
36 ដេប៉ូចែកចាយជីកសិកម្ម ក្រុមហ៊ុនលឹម ប៊ុនហេង ដេប៉ូ
095 6262 53
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 9 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ និងស្រូវ បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ និងស្រូវ សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
37 ដេប៉ូចែកចាយជីកសិកម្ម ចាន់ សេងឡាយ ដេប៉ូ
092 32 44 33
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 7 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីលើដំណាំស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីលើដំណាំស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
38 ដេប៉ូចែកចាយជីកសិកម្ម (លឹម គង់មាន) ដេប៉ូ
095 65 85 85
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 8 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
39 ដេប៉ូចែកចាយជី ប៊ិញឌៀន (ចាន់ ទីម៉ែង) ដេប៉ូ
012 990320
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 7 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' 'បង្រៀនពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
40 ដេប៉ូចែកចាយជីក្រុមហ៊ុន យី ភាក់គ្រុប (វ៉ែវួយ) ដេប៉ូ
012 96 16 36
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 10 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា 'ផ្ដល់បច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ និងស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' 'ផ្ដល់បច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នលើដំណាំបន្លែ និងស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម' សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
41 ក្រុមហ៊ុន ស៊ីណាមីយ៉ាង ខេមបូឌាគ្រុប ក្រុមហ៊ុនឯកជន
092 19 66 16
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 1 បរិញ្ញាបត្រ ផ្សព្វផ្សាយស្ដីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយស្ដីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
42 អង្គការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សកម្ពុជា (CHRD) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក វេង ពៅ
នាយក 017 416 013
ផ្លូវលេខ ៣ ភូមិកពង់ស្វាយ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុង សេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 20 14 បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រង កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្ដាលការធានារ៉ាប់កសិកម្ម 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្មសហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្ដាលការធានារ៉ាប់កសិកម្មដំណាំស្រូវ ដល់កសិករ ' ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
43 ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន ហេរីថេធ ហូលឌីង គ្រុប (BHHG) ក្រុមហ៊ុន​ ក្នុងស្រុក លោកចាន់ សុខឃាំង
ជានាយកប្រតិបត្ត 012 912 812
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ 11 ច្រើននាក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ១. ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនិងបច្ចេកទេសដល់កសិករ ២.ធ្វើពិសោធន៍ និង ធ្វើបង្ហាញគុណភាពផលិតផលលើគ្រប់ដំណាំ ៣. ធ្វើទិវាស្រែ/ចំការ ៤.សហការជាមួយអង្គការ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ៥. លក់ផលិតផល​ ទៅតាមដេប៉ូ/អតិថិជនទូទាំងប្រទេស ចុះពង្រឹងបច្ចេកទេសដល់អតិថិជន តាមភូមិ ដល់ស្រែ និងចំការ ផ្ទះលេខ ២១ និង ២៣ក,ភូមិ ១ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញភ្នំពេញ (One Park Shop House) ក្រុងភ្នំពេញកម្ពុជា បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
44 អង្គការ ទឹកដីសុវណ្ណភូមិ (TDSP) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងស្រុក លោក ហ៊ាន សុវណ្ណដារ៉ា
នាយក 16599992
'ភូមិ គោលដ្ឋាន សង្កាត់ អូអំបិល ក្រុង សេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ tdsp. director@gmail.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 21 5 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញាបត្រ អនុវត្តក្សេត្របរិស្ថានបែបច្នៃប្រឌិតដែលឆ្លាតវៃតាមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដើម្បីបង្កើនបា្រក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ ប្រជុំ និងធ្វើការជ្រើសរើសកសិករស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាគំរូ ផ្ដល់វគ្គណ្ដុះបណ្ដាលដល់កសិករស្ដីពីក្សេត្របរិស្ថានបែបច្នៃប្រឌិតដែលឆ្លាតវៃតាមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ប្រជុំចងក្រងកសិករគំរូ ជាក្រុមសន្សំប្រាក់ រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទីផ្សារកសិផល ។ ខេត្ដ បន្ទាយមានជ័យ ឧត្ដមានជ័យ សៀមរាប ព្រះវិហារ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
45 ក្រុមហ៊ុនសេវាករ​សកិកម្ម អេហ្គ្រី ខលឈ័រ ឯ.ក ក្រុមហ៊ុន​ ក្នុងស្រុក លោកសាង គង់
ជានាយកប្រតិបត្ត ០៩២ ២៦៥ ៤៣៤
sang.kung@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 1 15 បរិញ្ញាប័ត្រ ១-សហការជាមួយកសិករគំរូ ដើម្បីផលិតធាតុចូលកសិកម្ម (កូនមាន់ ពូជស្រូវ ពូជបន្លែ​ ឈើហូបផ្លែ ) ២-ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់កសិករផលិតតាមតម្រូវការ ៣-ប្រមូលទិញនិងរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្ម ធាតុចូលកសិកម្ម ៤- ផ្តល់សេវាកម្មកសិកម្ម ការដាំដុះបន្លែ តំឡើងប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក ស្រូវ ឈើហូបផ្លែ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការចិញ្ចឹមត្រី ......។ល។ ១.ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់កសិករផលិតតាមតម្រូវការ ២.សហការជាមួយកសិករគំរូ ដើម្បីផលិតធាតុចូលកសិកម្ម (កូនមាន់ ពូជស្រូវ ពូជបន្លែ​ ឈើហូបផ្លែ )២ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់កសិករផលិតតាមតម្រូវការ ៣.ប្រមូលទិញនិងរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្ម ធាតុចូលកសិកម្ម ៤.ផ្តល់សេវាកម្មកសិកម្ម ការដាំដុះបន្លែ តំឡើងប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក ស្រូវ ឈើហូបផ្លែ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការចិញ្ចឹមត្រី ....។ល។ អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះ១៧ ផ្លូវ ១៥២ សង្កាត់ ទឹល្អក់ ៣ ខណ្ឌទូលគោក ក្រុងភ្នំពេញ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
46 ក្រុមហ៊ុន ត្រាវជូ អាប់លែនក្រប ឌីវេឡុបម៉ិន ឯ.ក ក្រុមហ៊ុន ឯកជន 'លោក​ សឿង កែម លោក​ ធី បារាំង '
'ជានាយកប្រតិបត្តិ ជានាយករង' '០៩២​៣៣៥៣៨៦ ០១៧ ៨១៩៣៧២'
'soeurngkem@gmail.com thybarang@gmail.com '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 1 5 បរិញ្ញាបត្រ ផ្តល់សេវាកម្ម និងប្រឹក្សាយោបល់ បច្ចេកទេសដាំដុះ ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈកសិកម្ម ​ពូជដំឡូងមីស្អាត និង​ស្ថានីស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសដាំដុះ ផ្តល់សេវាកម្ម និងប្រឹក្សាយោបល់ បច្ចេកទេសដាំដុះ​និង​មានផ្គត់ផ្គង់សំភារៈកសិកម្ម ពូជដំណាំជាច្រើន ដូចជាដំឡូងមី ស្រូវ ពោតក្រហម សណ្តែកសៀង​និងពូជ​ដំណាំ គំរបដី​ និង​ពូជដំឡូងមីស្អាត ពូជពោតក្រហម ភូមិ សំរោងក្នុង ឃុំសំរោងក្នុង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង និង​ ភូមិកូ​នខ្លាថ្មី សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុង សិរិសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
47 អង្កការពន្លឺកុមារ អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ស៊ីម ចាន់បូរីណា ប្រធាន
ប្រធាន '០៧៧ ៣០៧ ៦៧៦​ ០៩៧ ៦៣៦ ៣៨៦ ៣'
sborina@pkcambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 ១-ការចិញ្ចឹមសត្វ/បង្កាត់ពូជ (៥នាក់), ២-ជំនាញខាង ដំណាំ(៨នាក់), ៣-អ្នកសម្របសម្រួលទីផ្សារ (៤នាក់) បញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន២នាក់ និងបរិញ្ញាប័ត្រចំនួន​១០នាក់ គម្រោងសុវត្ថភាពស្បៀង និងអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងនោះទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម និងបច្ចេកទេសកសិកម្ម (១) គម្រោងភ្ញាស់កូនមាន់ និងការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក, (៣) ដំណាំបន្លែ (៣) ស្រូវ (៤) បង្រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងធូរ: កិច្ចកសិកម្ម ។ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ភូមិ សូភី ផ្លូវលេខ ៤ បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey
48 'អង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច (ICSO) ' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ឈឹម សុខន
ប្រធានកម្មវិធី ថ្នាក់ខេត្ត ០១២ ៧៥ ៦០ ២៦
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 2 បរិញ្ញាបត្រ សហគមន៍កសិកម្ម គាំទ្រក្រុមផលិត ការផ្សារ ភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទីផ្សារ ក្រុមសន្សំ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពី អាហារ រូបត្ថម្ភ ចិញ្ចឹមសត្វ និង ទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុមសហគមន៍​កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិត​កម្មសហគ្រិន និង ធ្វើផែនការជំនួញ ។ 'ភូមិចំបក់,សង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ​​​, ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ' មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri
49 'អង្គការការីតាស់កម្ពុជា (Caritas Cambodia ) ' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក អ៊ូច សាលឿត
ប្រធានកម្មវិធីប្រចាំខេត្ត 0១២ ២៦៩ ៣៨៧
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 10 6 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញាបត្រ និង បរិញ្ញាបត្ររង អភិឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម កសិកម្មធន់ទ្រាំទៅនិងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ សាលារៀនបៃតង សុខភាពសហគមន៍ ផ្តល់សាលារៀនចំនួនមួយខ្នង បណ្តុះបណ្តាលក្រុមសហគមន៍​ កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និង ដឹកនាំការរៀបចំផែនការផលិត​កម្មសហគ្រិននិងធ្វើផែនការជំនួញ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោល គំនិតសហគមន៍ និង ច្បាប់សហគមន៍កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ និង បន្លែ ។ បណ្តុះបណ្តាលស្តី​ ពីបច្ចេកទេសសិកម្ម​ ដែលបន្សុំាទៅនិងការបម្រែបម្រួ លអាកាសធាតុ បើកវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់សិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ។ ភូមិស្ពានមានជ័យ , សង្កាត់សែនមនោរម្យ,ក្រុងសែនមនោរម្យ, ខេត្តមណ្ឌលគិរី មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri
50 អង្គការអ្នកជិតខាងល្អ (GNC ) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ធៀប ប៊ុន ធួន
ប្រធាន គម្រោងកម្មវិធីប្រចាំស្រុកកោះញែក ០៩២ ២៧៩ ៩៤៩
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 5 2 បរិញ្ញាបត្រ និង បរិញ្ញាបត្ររង កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ សហគមន៍កសិកម្ម ស្រែបង្ហាញ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពី បច្ចេក​ទេសចិញ្ចឹមសត្វ បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ បណ្តុះបណ្តាលក្រុមសហគមន៍​ កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិត​កម្មសហគ្រិន និង ធ្វើផែនការជំនួញ ។បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោលគំនិតសហគមន៍ និង ច្បាប់សហគមន៍កសិកម្ម ។ 'ភូមិរង្សី,ឃុំស្រែសង្គម,ស្រុក កោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី ' មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri
51 'អង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាដៃ​គូក្នុងសកម្មភាព (DPA) ' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ សារ៉ាយ
ប្រធានគម្រោងប្រចាំខេត្ត ០៣១ ៤៤១ ៦៦ ៣៦
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍​​ ជនបទ 14 7 បរិញ្ញាបត្រ និង បរិញ្ញាបត្ររង កសិកម្មចម្រុះ សិទ្ធជាមូលដ្ឋាន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំ​​ស្រូវ​ បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែបន្លែ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ បច្ចេកទេសដាំដុះស្វាយចន្ទី បច្ចេកទេសដាំដុះដំឡូងមី និង ស្វែងរកទីផ្សារ ។ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរយះពេលមួយឆ្នាំដោយមិនយកការប្រាក់ ។ 'ភូមិដោះក្រមុំ,សង្កាត់ ,សុខដុម​​​, ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ត​​​​មណ្ឌលគិរី ' មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri
52 ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅ កម្ពុជា (CRDT) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក បូ រ៉ាវុទ្ធ
អ្នកសម្របសម្រួល 097 91 80 170
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 8 បរិញ្ញាប័ត្រ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម (បន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ) ២.គាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ៣.ភ្ជាប់ផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារ ៤.ផ្តល់ធាតុចូលកសិកម្មដល់សហគមន៍កសិកម្ម។ ១.បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ ២.បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី សហគមន៍កសិកម្ម ( ដើមឬស្សី) ៣.បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណះគ្រួសារ ៤.បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការបង្កើតក្រុមទីផ្សារ៥.ផ្តល់ពូជ( បន្លែ ពូជមាន់ ពោតផ្ងែម សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី ក្រូចវល្លិ៍ ប័រ ) ១.សង្កាត់ រមនា ១ ភូមិ ២.ឃុំ ពូជ្រៃ ២ ភូមិ ៣.ឃុំ ស្រែព្រះ ៣ ភូមិ មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri
53 អង្គការសង្រ្គោះអ្នកងាយរងគ្រោះកម្ពុជា (SVC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មុត ពិសី
'០៨៧ ៧៧ ៧៩៥៤ ០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៥២ ០៧៧ ៦០០ ៧៥៨ '
pisey.m@svc-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ 'ផ្ទះលេខ ៣៤៥ ផ្លូវ ៥១០ ភូមិ ៧​មករា សង្កាត់ ឡាបានសៀក ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនៈគីរី ។ ' មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri
54 អង្គការSOSភូមិកុមារកម្ពុជា SOS Children Village អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ហុន ជា អ្នកសម្របសម្រួល លេខទូរស័ព្ទ ០៧៨ ៨០ ៩៥ ៩៩
អ្នកសម្របសម្រួល ០៧៨ ៨០ ៩៥ ៩៩
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 1 បរិញ្ញាបត្រ ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពី អាហារ រូបត្ថម្ភ ចិញ្ចឹមសត្វ និង ទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុមសហគមន៍ និងបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបនៃការដាំដុះដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណះគ្រួសារ 'សង្កាត់កាចាញ ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី ' រតនគីរី - Ratanakiri
55 'មជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្មកម្ពុជា CEDAC ' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ពៅ ស៊ីថាវ អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងអង្គការ លេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៨ ៨២ ៤១ ៨៤១
អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងអង្គការ ០៨៨ ៨២ ៤១ ៨៤១
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ក្រសួងមហាផ្ទៃ 16 5 អនុបណ្ឌិត ១. ចងក្រងក្រុមកសិកម្ម និង ក្រុមសន្សំប្រាក់ ២. ធ្វើគម្រោងប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅ វិស័យកសិកម្ម (សហការជាមួយឃែរ) ១.១ បណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយកសិករអោយយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ការធ្វើកសិកម្ម​ ១.២ ចងក្រងក្រុមកសិករដែលផលិតកសិកម្ម ១.៣ ផ្សព្វផ្សាយពីគោលបំណង នៃការចងក្រង និងបង្កើតក្រុមសន្សំ១.៤ ប្រជុំជ្រើសរើសប្រធានក្រុមសន្សំសម្រាប់គ្រប់គ្រង ២.១ បណ្តុះបណ្តាលកសិករពី បច្ចេក ទេសកសិកម្មដែលបន្ស៊ាំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២.២ បង្រៀនពីវិធីសាស្ត្រនៃការកំណត់សម្គាល់រដូវកាលដាំដុះដំណាំតាមអាកាធាតុ ក្រុងបានលុង ខេត្ត រតនគីរី រតនគីរី - Ratanakiri
56 អង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃ (Wildlifd ) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក សេ ស៊ូ
អ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងអង្គការ ០៩៥ ២៣៣ ២៣២
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 0 បរិញ្ញាបត្រ ធ្វើទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បណ្តុះបណ្តាលពីការគ្រប់គ្រង ថែរក្សា និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី រតនគីរី - Ratanakiri
57 'អង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច( ICSO) ' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក សៅ វណ្ណសី
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី ថ្នាក់ខេត្ត ០១២ ៨១ ៧៤៤
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 2 បរិញ្ញាបត្រ សហគមន៍កសិកម្ម គាំទ្រក្រុមផលិត ការផ្សារ ភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទីផ្សារ ក្រុមសន្សំ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពី អាហារ រូបត្ថម្ភ ចិញ្ចឹមសត្វ និង ទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុមសហគមន៍​កសិកម្ម ស្តីពីការរៀបចំគ្រប់គ្រង ផែនការសកម្មភាព​ ដើម្បីឲ្យចេះដឹកនាំក្នុងសហគមន៍។ ខេត្តរតនគិរី រតនគីរី - Ratanakiri
58 អង្គការឃែរ អន្តរជាតិនៅកម្ពុជា(Care International in Cambodia) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក អែម វាសនា
អ្នកសម្របសម្រួល ០៨៩ ៤៩៦ ៩៦៩
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 0 បរិញ្ញាបត្រ បន្សុំាសមត្ថភាពស្រ្តី និងកសិករជនជាតិភាគតិច​តាមរយៈការកែលម្អប្រព័ន្ធព័ត៌មានកសិកម្ម និងអាកាសធាតុ។ បណ្តុះបណ្តាលស្រ្តី និងប្រជាកសិករជនជាតិភាគតិច អោយយល់ពីការទទួលយកនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីកសិកម្ម ភ្នំពេញ, បណ្តាលខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&ខេត្តរតនគិរី រតនគីរី - Ratanakiri
59 ក្រុមហ៊ុនមីក្រូហ្វាមបាយអូថេប (Micro Farm BioTab) វិស័យឯកជន លោក អុក រដ្ឋា
អ្នកគ្រប់គ្រង ០៨៨ ៨២ ៩៩ ៩៩៤
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម , កសិកម្ម 3 1 បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកទេសដាំដុះ និង ធ្វើខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ពង្រីកទីផ្សារ ផ្តត់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនគីរី រតនគីរី - Ratanakiri
60 អង្គការសង្រ្គោះអ្នកងាយរងគ្រោះកម្ពុជា (SVC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មុត ពិសី
'០៨៧ ៧៧ ៧៩៥៤ ០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៥២ ០៧៧ ៦០០ ៧៥៨ '
pisey.m@svc-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ 'ផ្ទះលេខ ៣៤៥ ផ្លូវ ៥១០ ភូមិ ៧​មករា សង្កាត់ ឡាបានសៀក ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនៈគីរី' រតនគីរី - Ratanakiri
61 សមគមន៏កសិកម្ម និងធនធា​នថម្មជាតិ Agriculture and Natural Recource Association(ANRA) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ឈាង សុខម៉ៅ
'0៧ ៦៧៧ ៨៧០ ០៨៨ ៣៦៩៣៦៨៣'
sokmao.chheang@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 12 10 'បរិញ្ញាបត្រ កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ ' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ត្រី អន្ទុង កង្កែប បង្កង ចងក្រង ពង្រឹង បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៏ពីផែនការមុខរបរ ទីផ្សារ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ ចងក្រងសហកមន៏ បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៏ពីមុខរបរ​ ផែនការមុខរបរ រៀបចំបណ្តុំអាជីវកម្ម រៀបចំបណ្តាញកសិករ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ឈើហូបផ្លែ ដំឡូងមី ការចិញ្ចឹមមាន់ ត្រី កង្កែប អន្ទុង បង្កង ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ ពត៌មានទីផ្សារ ចងក្រងបណ្តុំអាជីវកម្ម ចិញ្ចឹមឃ្មុំ ។ 'ផ្ទះលេខ ១៣៦ ភូមិ អូរកន្សែង សង្កាត់ បឹងកន្សែង ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនគីរី។' រតនគីរី - Ratanakiri
62 អ្នកអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ (NAS) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក កើត ថេង លោក សេង ហោ '
'នាយកប្រតិបត្ត បណ្ឌិត នាយករង' '42 942 050 089 879 695 012 375 632'
nasktheng@gmail.com nassenghour@yahoo.com (CCC Box: 276) www.nascambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 21 8 បរិញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិត 'វិស័យកសិកម្ម៖ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ស្តារឡើងវិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ខ្នាតតូច ប្រឡាយ អណ្តូងទឹក គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការបន្សុំាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៍ចម្រុះ សង្រ្គោះបន្ទាន់ គាំទ្រទុនបង្វិលសម្រាប់វិនិយោគ គាំទ្រពូជសត្វនិងដំណាំ ។ ​វិស័យសុខា ភិបាល៖ អាហារូបបត្ថម្ភ សុខភាពអនាម័យ​បឋម ទឹកស្អាត់ ដោយជូំរុញដល់ពលរដ្ឋអោយប្រតិបត្តិអនាម័យ៣ប្រការ បន្ទោរបង់ក្នុងបង្គន់ និងលាងដាំជាមួយសាប៊ូអោយបានជាប្រចាំ.អនាម័យភូមិដ្ឋានបរិស្ថានល្អ.និងការទុកដាក់ និងបរិភោគទឹកស្អាត ពន្យាកំណើត អេដស៍ គ្រុនចាញ់។ វិស័យអភិបាលកិច្ច៖លើកកម្ពស់ការទទួលបានព័ត៌មាននិងគុណភាពសេវាតាមរយ:បណ្ណ័ដាក់ពិន្ទុពីពលរដ្ឋ លើកកម្ពស់ការចូលរួម និងពង្រឹងសិទ្ធអំណាច ដល់ស្រ្តី លើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងជុំរុញអោយ ស្រ្តីបានចូលរួមក្នុងតួនាទីសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ' 'កសិកម្ម -ជុំរុញការចិញ្ចឹមបែបអាជីវកម្មសត្វមាន់ទាជ្រូក ត្រី កង្កែប បន្លែ តាមបច្ចេកទេសដែលអាចធន់ទ្រំាទៅនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ -ចងក្រងក្រុមផលិតមាន់យកសាច់មាន់យកស៊ុត ក្រុមភ្ញាស់កូនមាន់ និងក្រុមបន្លែនិងក្រុមចិញ្ចឹមត្រី ព្រំទាំងគាំទ្រទុនបង្វិលសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីកម្ម និងពង្រីកអាជីវកម្មកសិកម្ម ។ -រៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយជម្ងឺឆ្លងសត្វនិង វិធានការណ៍ការពារ.វេទិការបរិស្ថានល្អ និងការប្រែប្រួលអាកាសអាតុ.វេទិការអប់រំអំពីអនាម័យ និងអាហាររូបត្ថម្ភ ។ -ពង្រឹង និងរៀបចំចុះបញ្ជីសហគមន៍កសិកម្ម -គាំទ្រទុនបង្វិលសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្មបង្កើតអាជីវកម្ម ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលដល់សមាជិក និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មទៅទីផ្សារ។ -ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្ម និងទីផ្សារចុះកុងត្រាជាមួយអ្នកប្រមូលទិញ -ការរៀបចំក្រុមសន្សំប្រាក់ -គាំទ្រក្រុមផលិតមាន់យតស៊ុតតាមរយ:ការចាក់បញ្ចូលស្ពែម លើកកម្ពស់សុខភាពអនាម័យបឋម លើកកំពស់អភិបាលកិច្ចនិង យេនឌ័រ ធ្វើវេទិការសារធារណ គាំទ្រទស្សនកិច្ចសិក្សា​គាំទ្រការតាំងពិពណ៍ ផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍កសិកម្ម ទៅនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងថ្នាក់ជាតិ។' ខេត្ត កំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
63 អង្គការភ្នំស្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាលជាតិ លោក ហានី ហ្វីយ៉ា
០១២៤៤០៨០៨/០១៧៩៩៨៨១៨
psodfiya@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 19 8 បរិញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិត បណ្តុះបណ្តាល ការចិញ្ចឹមសត្វ បង្កាត់ឈើហូបផ្លែ និងស្វាយចន្ទី ចិញ្ចឹមត្រី បណ្តុះផ្សិត ចងក្រងក្រុមកសិករ បណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករ ពីដំណាំបន្លែ ច្រវ៉ាក់ទីផ្សារ យេនឌ័រ ផ្ទះលេខ ១២៦ ផ្ភូមិជ្រោយថ្ម សង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
64 វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ចាម រដ្ឋ(សាធារណៈ) លោក ហាវធិន
17914547
havthin.ptc.kpc@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ រាជរដ្ឋាភិបាល 24 13 បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល ការចិញ្ចឹមសត្វ បង្កាត់ពូជឈើហូបផ្លែ ដំណាំបន្លែ (បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសទេសក្រោយប្រមូលផលលើបន្លែ ផ្លែឈើ បច្ចេកទេសកែច្នៃបន្លែ ផ្លែឈើ បច្ចេក​ទេសដាំបន្លែលើទឹក បច្ចេកទេសកែច្នៃភេជ្ជៈ ) បណ្តុះបណ្តាល ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត សហគ្រិនភាព ទេសន្តរប្រវេសន៍ដោយសុវត្ថភាព យេនឌ័រ ភូមិទី៧ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
65 អង្គការមូស្លីម អេដ(Muslim Aids) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុក លោក លី ម៉ាត់
នាយកគម្រោង ០១៧ ៧៧៦៤៩៩
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស 11 3 បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងឥណទាន បណ្តុះបណ្តាលបន្លែសុវត្ថិភាព ចិញ្ចឹមគោ និងឥណទាន ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
66 ក្រុមហ៊ុនជីផ្កាយប្រាំ (Five Star International Fertilizer) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ទេព ចាន់ដារ៉ា
ប្រធានផ្នែកលក់ '097 2105 656 092 737771'
starpkaydara@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 ផ្គត់ផ្គង់ជីគីមី និងធាតុចូលកសិកម្មផ្សេងៗទៀត គ្រឿងយន្តនិងឧបករណ៍កសិកម្មផ្សេងៗទៀត ផ្តល់សេវា ការប្រើប្រាស់ជី នៅតាមសហគមន៍ ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
67 សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ភូមិយើង ( OVDA) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ហេង វិបុល
ប្រធានសមាគម '97 889 9994 099 84 44 33'
Vibolheng99992018@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 9 10 អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាល៖ បច្ចេកទេសកសិកម្ម (ការដាំដុះ និងការចិញ្ចឹម) ,ការចងក្រងសហគមន៍ , ការគ្រប់​គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរ​ន្តរភាព និង ការទប់ស្កាត់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ , ការលើកម្ពស់ ជេនឌ័រ និង ជនពិការ, ផ្សព្វផ្សាយ និងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ, ណែនាំនូវផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទ ។ បណ្តុះបណ្តលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី កង្កែប អន្ទង់ កន្ធាយ បង្កង , ធ្វើសួនបន្តែចម្រុះ, ចងសហគមន៍នេសាទ, បណ្តុះបណ្តាលការបណ្តុះផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ , ការធ្វើជីំកំប៉ុស្តិ, ចងក្រងក្រុមសន្សំ,ការធ្វើប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ , គម្រោងផ្ដល់ឥណទានសាច់ប្រាក់ គោ និងពូជស្រូវ , ចុះផ្សពផ្សាយផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀន និង ទប់​ស្កាត់នូវការប្រើប្រាស់ហិង្សារក្នុងគ្រួសារ ។ ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
68 អង្គការជីវិតនិងធម្មជាតិ (LAN) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក អុល អែម
ប្រធានអង្គការ 097 904 7777
LAN2010org@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 9 8 បរិញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិត បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដំណាំស្វាយចន្ទី ដំឡូវមី ស្វាវកែវរមៀត , ចិញ្ចឹមសត្វ, ត្រីចម្រុះនិងការចែកចាយពូជត្រី, និង ដំណាំស្រូវតាមបែបប្រពលវប្បកម្ម, ការងារផ្សព្វផ្សាយៈ អប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីជលផល, ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន, និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ, ផ្នែកសេដ្ខកិច្ចៈ ផ្តល់ឥនទានខ្នាតតូច បង្កើតក្រុមសន្សំប្រាក់ និងរៀបចំគម្រោងផែនការអាជីវកម្មខ្នាតតូច ។ បណ្តុះបណ្តាលការចិញ្ចឹមត្រីចម្រុះ និងផ្តល់ពូជ, បណ្តុះបណ្តាលដំណាំស្វាយចន្ទី ដំឡូវមី ស្វាយកែវរមៀត បន្លែចម្រុះ, បច្ចេកទេសធ្វើជីធម្មជាតិ ការកែប្រែដី និងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល, ចងក្រងក្រុមកសិករ បង្កើតក្រុមសន្សំប្រាក់ និងរកទីផ្សារកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
69 ភូមិកសិកម្មធម្មជាតិ ក្រុមហ៊ុន លោក​ស្រី ប៊ុន សៀង
'០៩២​ ២៨២ ​៦៥៤ ០៨៦​៥៥៥៦២៦'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម 5 7 អនុបណ្ឌិត និង បរិញ្ញាប័ត្រ ទទួលទិញបន្លែ ផ្លែឈើ សរីរាង្គ និងសុវត្ថិភាព តាមកិច្ចសន្យារវាងទិញនិងអ្នកលក់ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារ (សរីរាង្គភី ជី អេស និង ស្តង់ដារការ អនុវត្តកសិកម្មល្អ)' ផ្ទះលេខ៨៨, ផ្លូវលេខ១៩៨៤, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ កំពង់ចាម - Kampong Cham
70 ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ បុប្ផាអង្ករ លោក អ៊ឹម លាងសុខ
'099 696 944 093 696 944'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងឧស្សាហកម្មខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ៤ឆ្នាំ 6 សិក្សានៅប្រទេសថៃ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការផលិតទឹកឃ្មុំ និងជំនួញផលិតផលទឹកឃ្មុំលើទីផ្សារ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីគន្លឹះៗជ្រើសរើសទីតាំង​​​​ទទួលតំណាងចែកចាយបន្ត​ ទទួលផ្តល់សិក្ខាសាលាអំពីចំណេះដឹង ផ្នែកទឹកឃ្មុំ ដើម្បីសុខភាពសម្រស់និងអាហារ វិធីថែរក្សាឃ្មុំឲ្យមានសុខភាពល្អនិងបង្ការជម្ងឺ ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម - Kampong Cham
71 អង្គការសង្រ្គោះអ្នកងាយរងគ្រោះកម្ពុជា (SVC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មុត ពិសី
'០៨៧ ៧៧ ៧៩៥៤ ០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៥២ ០៧៧ ៦០០ ៧៥៨ '
pisey.m@svc-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ 'ផ្ទះលេខ ៣៤៥ ផ្លូវ ៥១០ ភូមិ ៧​មករា សង្កាត់ ឡាបានសៀក ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនៈគីរី' កំពង់ចាម - Kampong Cham
72 ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ ចិញ្ចឹមជាលក្ខណះគ្រួសារ លោក អាប់ ទូលរ៉សម៉ាន
០៨៧​ ៤១៤ ​២៣៥
ភូមិកោះតូចឃុំឈើខ្មៅស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្មាន 3 1 រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមឃុំពីស្ថាប័នឯកជន បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមឃ្មុំ និងលក់ ១.ពូជឃ្មុំ ២,អាវការពារ ៣.បំពង់បាញ់ផ្សែង ៤.កាំបិត ៥. ធុងវាយទឹក ៦. អំបោស ។ ផ្តល់បច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹម និងការប្រមូលផលឃ្មុំ ភូមិកោះតូចឃុំឈើខ្មៅស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល កំពង់ចាម - Kampong Cham
73 PIKADA JAPAN DIRECT CO.,LTD Private company សុត ពិសិដ្ឋ
០៨៩​ ៩២៣ ៣៧២
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 6 1 បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកសិកម្មនឹងនាំចូលនូវម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបៗពីប្រទេសជឿនលឿននានា បង្រៀនពីរបៀបសាបនឹងស្ទូងស្រូវដោយម៉ាសីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តនឹងម៉ាសីនកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជា​​ម៉ាសីនច្រូតនឹងសំងួតស្រូវជាដើម សង្កាត់ក្បាលកោះ​ខណ្ឋច្បារអំពៅភ្នំពេញ កំពង់ចាម - Kampong Cham
74 អង្គការក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោកស្រី រស់ ឆវីវណ្ណ
០៧៧ ៩៩២ ២៧០
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 12 5 បរិញ្ញាបត្រ ការការពារធនធានធម្ម បច្ចេកទេសកសិកម្ម យេនឌ័រ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសុខភាព បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី បន្លែ ភូមិពោធិកិល សង្កាត់សួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
75 ក្រុមហ៊ុនគូប៊ូតា ហ៊ួតស្រ៊ឹង ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក សុខ សាន្ត
ប្រធានបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសនិងទីផ្សារ 017 48 05 83
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 20 15 ជំនាញបច្ចេកទេសគ្រឿងយន្ត 'ធ្វើបង្ហាញការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត និងឧបករណ៍កសិកម្មដល់កសិករ -ផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកទេស -សេវាកម្មបង់រំលោះគ្រឿងយន្តដល់កសិករ' 'សហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម ភ្ជួរបង្ហាញដល់កសិករ ចូលរួមតាំងបង្ហាញគ្រឿងយន្ត ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ ' ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
76 ក្រុមហ៊ុនគ្រីនហ្វីត ក្រុមហ៊ុនឯកជន
042 5000 186
'sokha.c@greenfeedcambodia.com ភូមិ អន្លង់ជា ឃុំ ជីរោ ២ ឃុំ អណ្តូងត្បូងឃ្មុំ'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 60 បរិញ្ញាប័ត្រ ផលិតនិងលក់ចំណីជ្រូក មាន់ ទា ត្រី លក់ពូជជ្រូក ស្ពែមជ្រូក ក្នុងស្រុក គ្នាន ភូមិ អណ្តូងជា ឃុំជីរោទិ៍២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
77 ក្រុមហ៊ុនស៊ីភីកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក គឹមហុង
០១២ ៤៩០ ៦០២
ភូមិវាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 5 បរិញ្ញាប័ត្រ ផលិតនិងលក់ចំណីជ្រូក មាន់ ទា លក់ពូជជ្រូក ពូជមាន់ ស្ពែមជ្រូក ផ្គត់ផ្គង់ចំណីសត្វ និងបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
78 ក្រុមហ៊ុនបេតាហ្រ្គូ ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ឆិល ឆវត្ត
០៩២ ៣៥៨ ៨៣៥
ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 3 បរិញ្ញាប័ត្រ ផលិតនិងលក់ចំណីជ្រូក មាន់ ទា លក់ពូជជ្រូក ពូជមាន់ ស្ពែមជ្រូក សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ​ និងបណ្តុះ​ បណ្តាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម ថែទាំ និងអនាម័យសត្វដល់កសិករ ភ្នំពេញនិងគ្រប់ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
79 ក្រុមហ៊ុន UT Group ក្រុមហ៊ុនឯកជន 'លោកស្រី គឹម សុខហេង '
០១៧ ៥២ ៤៥ ៩០
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 6 1 បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងនិងចែកចាយផលិតផលថ្នាំកសិកម្មក្នុងស្រុក បណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹង សមត្ថភាពបុគ្គលិក ពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
80 LDN អង្ករកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនឯកជន
០៩៧ ៩៦៨ ៧៧៧៧
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 3 1 បាក់ឌុប និងបទពិសោធន៍កសិកម្ម ផលិតពូជ ស្វែងរកពូជស្រូវ និងផលិត កៃច្នៃអង្ករសម្រាប់នាំចេញ ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មដល់កសិករ ភូមិវាលកណ្តៀង ឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
81 ស៊ីទ្បាផេផ័រ (Sela Pepper Co.LTD) ក្រុមហ៊ុនឯកជន
០២៣ ៩៨៦ ១០១
'sopha@selapepper.com www.selapepper'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ កសិកម្ម និង ថាមពលរ៉ែ 3 2 បរិញ្ញបត្រ សម្អាត និងកៃច្នៃម្រេចសម្រាប់នាំចេញ ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសក្នុងការថែទាំនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម ភូមិជីបេះ ឃុំមេមត់ ស្រុមមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
82 អង្គការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជា (SOFDEC) អង្គការមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាល
០១២ ៧១៨ ៣៧១
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 6 អនុបណ្ឌិត&បរិញ្ញាបត្រ លើកកំពស់ជីវភាពជនបទ ស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម កម្មវិធីសង្រ្គោះបន្ទាន់ព្រមទាំង​កម្មវិធីអប់រំ លើកកម្ពស់សិទ្ធអំណាចសហគមន៍ បង្កើនផលិតភាពនៃផលិតកម្មដំណាំស្រូវ បន្លែ​ និងសត្វ ជំរុញការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ គម្រោងផ្ដល់ឥណទានសាច់ប្រាក់ គោ និងពូជស្រូវ គម្រោងទីផ្សារកសិផល និងសិប្បកម្ម បង្កើនផលិតកម្មពូជសណ្ដែក ល្ពៅនិងឪឡឹក​តាមរយៈការជម្រើសពូជដែលមានគុណភាពល្អ សង្កាត់បឹងកក២ ខណ្ឌទួលគោក​ ក្រុងភ្នំពេញ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
83 'វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឈន៌ ជនបទកម្ពុជា ' អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 'លោក ប្រាក់ សេរីវឌ្ឍ '
០១២ ៨៨ ៧៩ ៦៦
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 9 21 អនុបណ្ឌិត '1) ជំរុញឲ្យមានផលិតភាព និង គុណភាពផលិតកសិកម្មកើនឡើងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរិះរកនូវគំនិតថ្មីដើម្បីយកទៅបណ្ដុះបណ្ដាល ផ្សព្វផ្សាយ និងដឹកនាំអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តាមមូលដ្ឋានប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងផ្សារភ្ជាប់ផលិតករជាមួយនឹងទីផ្សារ។ 2) ជំរុញឲ្យមានការការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន 3) បង្កើនការយល់ដឹងលើអាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាព បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសំដៅបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញដល់កសិករ និងយុវជនជនបទ។' '១. កម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ២. កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ-អភិវឌ្ឈន៌ និងប្រឹក្សាយោបល់ ៣. កម្មវិធីរៀបចំ និងជម្រុញគោលនយោបាយស្តង់ដារផលិតផលកសិកម្ម ៤. កម្មវិធីអប់រំ និងបណ្តុះ បណ្តាល នៅតាមជនបទ ' ផ្ទះលេខ ៣៥ ផ្លូវ ៤១០ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
84 'ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDT)' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក '១.លោក ឱ ចាន់នី ២.លោក មាស វីភូ ៣.លោក បូ រ៉ាវុធ '
'នាយកប្រតិបត្តិ ប្រធានគ្រប់គ្រងការប្រកបរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិត អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត' '012454636 012381558 012860400'
'or_channy@crdt.com meas_viphou@crdt.org.kh bo_ravuth@crdt.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 10 បរិញ្ញាបត្រ ផលិតដំណាំបន្លែ ឈើហូបផ្លែ សហគ្រាសដំឡូងមី ក្រូចវ័រ ចិញ្ចឹមមាន់ ភ្ញាស់កូនមាន់ ការងារបណ្តាញទីផ្សារ ខ្សែច្រវាក់ផលិត ការកែច្នែបន្លែ បណ្តុំបណ្តាលអំពីផលិតដំណាំបន្លែ ឈើហូបផ្លែ សហគ្រាសដំឡូងមី ក្រូចវ័រ ចិញ្ចឹមមាន់ ភ្ញាស់កូនមាន់ ការងារបណ្តាញទីផ្សារ ខ្សែច្រវាក់ផលិត ការផ្តូចផ្តើមគំនិតអាជីវម្ម ភូមិព្រាំងព្រីង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
85 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (NAS) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 'លោក កើត ថេង លោក សេង ហោ នាយករង '
'នាយកប្រតិបត្ត បណ្ឌិត នាយករង ' '042 942 050 089 879 695 012 375 632'
'nasktheng@gmail.com nassenghour@yahoo.com www.nascambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 21 8 បរិញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិត វិស័យកសិកម្ម៖ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ស្តារឡើងវិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ខ្នាតតូច ប្រឡាយ អណ្តូងទឹក គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការបន្សុំាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៍ចម្រុះ សង្រ្គោះបន្ទាន់ គាំទ្រទុនបង្វិលសម្រាប់វិនិយោគ គាំទ្រពូជសត្វនិងដំណាំ ។ ​វិស័យសុខាភិបាល៖ អាហារូបបត្ថម្ភ សុខភាពអនាម័យ​បឋម ទឹកស្អាត់ ពន្យាកំណើត អេដស៍ គ្រុនចាញ់។ វិស័យអភិបាលកិច្ច៖លើកកម្ពស់ការទទួលបានព័ត៌បាននិងគុណភាពសេវា លើកកម្ពស់ការចូលរួម និងបង្កើនសិទ្ធអំណាចយេនឌ័រ 'កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាជ្រូក ត្រី កង្កែប ដំណាំស្រូវមួយដើម បន្លែ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ការរៀបចំក្រុមសន្សំនិងសហគមន៍កសិកម្ម ការរៀបចំក្រុមផលិត ភូមិមួយផលិតផលមួយ លើកកម្ពស់សុខភាពអនាម័យបឋម លើកកំពស់អភិបាលកិច្ចនិង យេនឌ័រ ធ្វើវេទិការសារធារណ គាំទ្រទស្សនកិច្ចសិក្សា​គាំទ្រការតាំងពិពណ៍ ផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍កសិកម្ម ទៅនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងថ្នាក់ ជាតិ។ ' ខេត្ត កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
86 អង្គការសង្រ្គោះអ្នកងាយរងគ្រោះកម្ពុជា (SVC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មុត ពិសី
០៨៧ ៧៧ ៧៩៥៤/០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៥២/០៧៧ ៦០០ ៧៥៨
pisey.m@svc-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ 'ផ្ទះលេខ ៣៤៥ ផ្លូវ ៥១០ ភូមិ ៧​មករា សង្កាត់ ឡាបានសៀក ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនៈគីរី' ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum
87 អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ (LWD) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក សាន វីនិត
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅតាមតំបន់ ស្រុកឱរ៉ាល់ 012 712 098
sounsamnang@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 21 5 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍភូមិ បច្ចេកទេសកសិកម្ម ការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ការពង្រឹងអំណាចស្ត្រី និងយុវជន ការគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល ភូមិ គោក ឃុំសង្កែសាទបស្រុកឱរ៉ាល់​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
88 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារ៉ា លោក លីគឹមលៀង'
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
89 អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម (PNKS) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក សេត ហ្វាស៊ីយ៉ា
០១២ ៩៨២ ៦៦៤
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 7 ២នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រ (១.) ធ្វើការជាមួយដៃគូ និង​សមាជិកសហគមន៏ដើម្បីស្វែងរក និង អនុវត្តដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលគ្មានទឹកសំរាប់កសិកម្ម ( ២) កសាងសមត្ថភាពទាក់ទងនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដើម្បីអោយការទិញ និង ដឹកជញ្ជូនមានតំលៃទាប និង បង្កើនតំលៃលើផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេ (១). ផ្តល់ស្រះដល់គ្រួសារក្រីក្រដើម្បីដាំដំណាំ និង ចិញ្ចឹមត្រីតាមគ្រួសារ ។(២). ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបចេ្ចកទេស ដាំដំណាំដោយប្រើទឹកតិច។(៣). ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីកសិកម្មសមស្របឆ្លើយតបបំរែបំរួលអាកាសធាតុដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៏។(៤). ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការចិញ្ចឹមមាន់តាមបច្ចេកទេសលក្ខណៈគ្រួសារដល់គ្រួសារក្រីក្រ ស្ត្រី​ និង ជនពិការ ភូមព្រះម្លប់, ឃុំភារីមានជ័យ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
90 ក្រុមហ៊ុន វីអេស្វស៊ី ខេមបូ លីមីធិត ក្រុមហ៊ុន ឯកជន
រាជធានីភ្នំពេញ 23900551
bunsimlay66@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 6 4 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលតាមគណៈកម្មកាអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ បច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ + ជី កសិកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន ទៅដល់បណ្តាអាជីវករ និងកសិករ។ ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល ភូមិទី៤ ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
91 ក្រុមហ៊ុនអានយ៉ាង ក្រុមហ៊ុន​​​ ឯកជន ក្រុងភ្នំពេញ
236315666
www.agpps.com.va
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 5 3 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលតាមគណៈកម្មកាអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ បច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ + ជី កសិកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន ទៅដល់បណ្តាអាជីវករ និងកសិករ។ ផ្សព្វផ្សាយលក់សម្ភារកសិកម្ម ភូមិរំដួល ឃុំចំបក់ ស្រុកភ្នំស្រួច ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
92 ក្រុមហ៊ុន បេយើ (ចេមបូឌា ខូអិល ធីឌី ) ក្រុមហ៊ុន ឯកជន លោក ទូច វណ្ណា
០១០ ៨៨​៨ ៩៦៥
សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 4 4 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលតាមគណៈកម្មកាអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ បច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ + ជី កសិកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន ទៅដល់បណ្តាអាជីវករ និងកសិករ។ ផ្សព្វផ្សាយលក់សម្ភារកសិកម្ម ភូមិទី៤ ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
93 អង្គការ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 'លោក ឃិន ដារ៉ាវុធ លោក ម៉ាត់ អាល់ពី '
'ជាប្រធាន អង្គការ CDO នាយកប្រត្តិបត្តិ CDO' '០១២ ៧២៨៣៩៥២ ០១២ ៥៨៧៧ ៣៩៤'
alpy.math@gmail.com/cdoinfo@cdoz.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 9 មណ្ឌិត ១នាក់ អនុ.បណ្ឌិត ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ៦នាក់ ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសទេសកសិកម្ម (បច្ចេកទេកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់តាមភូមិ , ៣) រៀបចំក្រុមផលិតស្រូវ បន្លែ មាន់ តាមភូមិ និងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ៤) រៀបចំចងក្រង និងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្រ្តី ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំបន្លៃ និងបច្ចេកទេសធ្វើស្រែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ព្រមទាំងសាកវប្បកម្មទៅដល់កសិករបង្គោល ២) ចងក្រងក្រុមផលិតស្រូវ ក្រុមបន្លែ ក្រុមមាន់ ក្រុមជ្រូក កម្រិតថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ។ ៣)​សម្របសម្រួលបង្កើតទីផ្សាតាមសហគមន៍ដើម្បីសម្រួលដល់កសិករក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល ៤) រៀបចំចងក្រងក្រុមស្រ្តី និងចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ និងតាមភូមិ និងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការបិទបញ្ជីតាមស្តង់ដា ៥) សិក្សាស្រាវជ្រាវពីចង្វាក់ទីផ្សារជារៀងរាល់ខែ និងអប់រំលើផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗតាមភូមិគោលដៅ ផ្ទះលេខ៣២១E ផ្លើូវលេខ 163E1 ភូមិ១ សង្កាត់ ទួលទំពួង២ ខណ្ឌចំការមន រាជាធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង លោក ម៉ាត់ អាល់ពី ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៧៧ ៣៩៤ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
94 អង្គការ ម្លប់បៃតង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 'លោក អោម សុផាណា លោក ជិន ប៊ុនថាន '
'០៨៧ ៨៤០ ១៣៦ / ០១២ ៨៧០ ៣៦២ ០១៦ ៦៥៥ ៥២៦'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 20 5 'បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត' ១) សកម្មភាពការពារ ស្តារទីជំរាល និងប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៅតំបន់ភ្នំ ២)បង្កើតសហគមន៍ការពារព្រៃធម្មជាតិ និងព្រៃកសិរុក្ខកម្ម ៣)គាំទ្រសហគមន៍ ៤)តបណ្តាញទឹកស្អាតពីលើភ្នំ ៥)បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស កសិកម្ម ៦)លក្ខណៈរូបសាស្រ្តរបស់ដី ៧)ការប្រើប្រាស់ទឹកកសិកម្មឆ្លាតវៃ និងអាកាសធាតុ។ ១)គម្រោងស្តីពីការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដើម្បីការពារ និងស្តារសេវាកម្មទីជំរាល និងប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញ ២)បង្កើតសហគមន៍ការពារព្រៃធម្មជាតិ ប៉ែកខាងលើស្ទឹងព្រែកត្នោត និងព្រៃកសិរុក្ខកម្ម ៣)លើកំពស់ជីវភាពសហគមន៍ ៤)តបណ្តាញទឹកស្អាតពីលើភ្នំ ៥)បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើជីកំប៉ុស្តិ៍ ដំណាំបន្លែ និងការចិញ្ចឹមមាន ការភ្ញាស់មាន់ ៦)លក្ខណៈរូបសាស្រ្តរបស់ដី ៧)ការប្រើប្រាស់ទឹកកសិកម្មឆ្លាតវៃ និងអាកាសធាតុ។ ផ្ទះលេខ១៩៤ ផ្លូវ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពុន ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
95 អង្គការទឹកភ្លៀងកម្ពុជា (RWC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក
០២៣ ៦៣០ ៤០៣០
rainwatercombodia@online.com.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 1 'បរិញ្ញាបត្រ ' ១)ផ្តល់បច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ ២) ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកសម្រាប់សួនបន្លែ ៣)ផ្តល់គ្រាប់ពូជ ១)ផ្តល់បច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ ២)សួនដំណាំតាមផ្ទះចំណាយទឹកតិច ៣)ផ្តល់គ្រាប់ពូជ ឃុំហោសំណំ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
96 បន្លែចំរុះជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ ( PUAC ) សហគមន៍ '១) លោក ទិត្យ តុន ២) លោកស្រី យូ លន់ '
'០១៥ ៥៥៨ ៣៣៨ ០៩៦៥ ៤៦៧ ៣៩៨'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 10 ១២ នាក់ ( ស្រី ០៦ នាក់ ) 'បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត' ១) ផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំបន្លែ ២) ផ្តល់បច្ចេកទេសមុនពេលប្រមូលផល ៣) រៀបចំប្រត្តិទិនដាំដុះ ៤) ទទួលទិញផលិតពីកសិករ ៥) ការលាងសំអាត និងវិចខ្ចប់ ៦) ទីផ្សារ ១) ចុះត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានកសិករផលិត ២) ផ្តល់ឥណទាណគ្រាប់ពូជដំណាំដល់កសិករគោលដៅ ៣) ណែនាំមុនពេលប្រមូលផល និងការដឹកជញ្ជូន ភូមិចំការដូង ច្បារមន កំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
97 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចម្រុះគងពិសី សមាគមន៍ឯកជន លោក ភួង ប៉ុនណេត
តំណាងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី នៅតាមតាមតំបន់ស្រុកគងពិសី '០៩៧ ៩៥ ១២ ៩៣៩ ០១៦ ៤៩ ៤២ ២៩'
phuong.ponneth@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 15 'អនុបណ្ឌិត ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ៤នាក់ ' ១) ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសថ្មី ដែលធន់នឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទៅលើផលិតកម្ម ស្រូវ បន្លែគោ​ ជ្រូក មាន់ ត្រី និងសាកវប្បកម្ម ។ ២) ចងក្រងក្រុមផលិត និងលក់ធាតុចូល ដល់កសិករ និងទីផ្សារ។ ៣) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ដល់កសិករ ភូមិ ឃុំ ស្រុក។ ៤) ផ្សព្វផ្សាយ អាហាររូបបត្ថម្ភ ដល់ស្ត្រី និងកុមារ។ '១) ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសថ្មី ដែលធន់នឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទៅលើផលិតកម្ម ស្រូវ បន្លែ គោ ជ្រូក មាន់ ត្រី និងសាកវប្បកម្ម ។ ២) ចងក្រងក្រុមផលិត និងលក់ធាតុចូល ដល់កសិករ និងទីផ្សារ។ ៣) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ដល់កសិករ ភូមិ ឃុំ ស្រុក។ ៤) ផ្សព្វផ្សាយ អាហាររូបបត្ថម្ភ ដល់ស្ត្រី និងកុមារ។' 'ផ្លូវ១៤៣ ភូមិម្កាក់ ឃុំស្នំក្រពើ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ' កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu
98 អង្គការទ្រទ្រង់ស្រ្តីខ្មែរ (COWS) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោកស្រី សម្បត្តិរចនា
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅតាមតំបន់ ស្រុកភ្នំក្រវាញ 012 582 573
rachna@lwd.org.kh, rachnasambath@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 20 2 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល គណៈកម្មការស្រះជំរកត្រី បច្ចេកទេសកសិកម្ម ការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ការអភិរក្ស ពង្រឹងអំណាចស្ត្រី និងយុវជនអំពីអភិបាលកិច្ចល្អ ការគាំទ្រគ្រួសារកសិកម្មចំរុះ សុខភាពបឋម និងអនាម័យទឹកស្អាត។ ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ផ្ទះ២៦ភូមិទី១សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ធំ - Kampong Thom
99 អង្គការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ (MODE) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ប៉ែន ស៊ីណាល់,
នាយកអង្គការ 012 947924
sinalpeanh@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ទីស្តីការគណ រដ្ឋមន្ត្រី 24 1 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម ការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ការអភិរក្ស ពង្រឹងអំណាចស្ត្រី និងយុវជនអំពីអភិបាលកិច្ចល្អ ការគាំទ្រគ្រួសារកសិកម្មចំរុះ ។ ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ផ្ទះ១៣ភូមិកំពង់ធំ​សង្គាត់ កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ធំ - Kampong Thom
100 អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា (CoDeC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោកស្រីយ៉ាន់ សាវ៉ាន
នាយិកាប្រតិបត្តិCoDeC 012 330 845
codeckt@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 24 2 បរិញ្ញាប័ត្រ កសិកម្មចម្រុះ​ អភិបាលកិច្ច ការអប់រំ ផ្នែកសុខភាព ការបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងអាហារូបត្ថម្ភ ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ភូមិបល្ល័ង្កលិច សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ធំ - Kampong Thom
101 'អង្គការសកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (AFD)' Local NGO លោក សោម សុភ័ក្រ
នាយកប្រតិបត្តិ ០៩២ ៣៦១ ២០៦
sopheak@afd-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 កសិកម្ម បទពិសោធន៍ កសិកម្ម១០ឆ្នាំ '១.ពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសកសិកម្មវ័យឆ្លាត ដល់កសិករ ២.ផ្តល់បច្ចេកទេសអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនៅទៅវាល ៣.ធ្វើផែនការអាជីវកម្មនិងផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម' គាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសពូជ រៀបចំដី ការដាំដុះ ការថែទាំង ការប្រមូលផល និងការលក់។ សិក្សានិងកែលំអរគុណភាពដីសម្រាប់កសិកម្ម។ 'ភូមិពោធ៍បាក់ករ សង្កាត់ដំរីជាន់ក្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ ' កំពង់ធំ - Kampong Thom
102 'អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (កូហ្វាព) (COFAP)' អង្គការមិនមែនរដ្ធាភិបាលក្នុងស្រុក លោក យឹម ប៊ុនថេង
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការកូហ្វាព '០១២ ៤៩១ ៥០៤ ០៩៨ ៤៩១​ ៥០៤ '
y_bunthengcofap@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៦ឆ្នាំ 3 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម គាំទ្រពូជដំណាំ និងសម្ភារៈកសិកម្ម និងទីផ្សារកសិកម្ម 'បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ និងស្រូវ គាំទ្រពូជដំណាំ មាន់ និងសម្ភារៈកសិកម្ម ចុះតាមតាមដាន និងបង្រៀនតាមសួនរបស់កសិករអំពីកសិកម្ម ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសអំពីលទ្ធផល ​បញ្ហា និងរកដំណោះស្រាយលើការងារកសិកម្ម ទំនាក់ទំនងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិករ ' 'ភូមិក្តី សង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ (ខាងក្រោយឈាងខាងជើងវត្តកំពង់ធំ) ' កំពង់ធំ - Kampong Thom
103 អង្គការសង្រ្គោះជនទុរគត និងមនុស្សចាស់(ហូម)(HOM)
012 759 876 455-844-092-237-427
homktm@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ២០០០ ២០១៨(១៨ឆ្នាំ) កសិកម្ម 15 ១.បណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងកសិកម្ម និងក្រុមទីផ្សារ ២.សកម្មភាពកម្មវិធីកុមារ ១.ពង្រឹងនិងបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់កសិករដោយអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅតាមគ្រួសារ និងក្រុម ។ ២.ចង់ក្រងក្រុមទីផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម និងវិស័យឯកជន។ ៣.ប្រមូលសារកុមារ 'ផ្ទះលេខ86 វិថីតេជោមាស ភូមិទី១ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ ' កំពង់ធំ - Kampong Thom
104 អង្គការ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល 'លោក ហេង មុន្នីចិន្តា លោក សុខ សុផល '
'នាយកអង្គការ ប្រធានសាខា' '០៩៩ ៨១៧ ៩១៧ ០១២ ៥៥៣ ១២៣'
'bfdkhmer@bfdkhmer.org www.bfdkhmer.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 1 បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាល និងទុនកំចី សហគមន៍កសិកម្ម 'ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករទោកាន់ទីកាន់ទីផ្សារ' ខេត្ត កំពង់ធំ កំពង់ធំ - Kampong Thom
105 អង្គការ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 'លោក ឃិន ដារ៉ាវុធ លោក ម៉ាត់ អាល់ពី '
'ប្រធាន អង្គការ CDO នាយកប្រត្តិបត្តិ CDO' '០១២ ៧២៨៣៩៥២ ០១២ ៥៨៧៧ ៣៩៤ '
'alpy.math@gmail.com cdoinfo@cdoz.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 9 មណ្ឌិត ១នាក់ អនុ.បណ្ឌិត ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ៦នាក់ ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសទេសកសិកម្ម (បច្ចេកទេកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់តាមភូមិ , ៣) រៀបចំក្រុមផលិតស្រូវ បន្លែ មាន់ តាមភូមិ និងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ៤) រៀបចំចងក្រង និងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្រ្តី ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំបន្លៃ និងបច្ចេកទេសធ្វើស្រែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ព្រមទាំងសាកវប្បកម្មទៅដល់កសិករបង្គោល ២) ចងក្រងក្រុមផលិតស្រូវ ក្រុមបន្លែ ក្រុមមាន់ ក្រុមជ្រូក កម្រិតថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ។ ៣)​សម្របសម្រួលបង្កើតទីផ្សាតាមសហគមន៍ដើម្បីសម្រួលដល់កសិករក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល ៤) រៀបចំចងក្រងក្រុមស្រ្តី និងចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ និងតាមភូមិ និងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការបិទបញ្ជីតាមស្តង់ដា ៥) សិក្សាស្រាវជ្រាវពីចង្វាក់ទីផ្សារជារៀងរាល់ខែ និងអប់រំលើផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗតាមភូមិគោលដៅ ផ្ទះលេខ៣២១E ផ្លើូវលេខ 163E1 ភូមិ១ សង្កាត់ ទួលទំពួង២ ខណ្ឌចំការមន រាជាធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង លោក ម៉ាត់ អាល់ពី ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៧៧ ៣៩៤ កំពង់ធំ - Kampong Thom
106 អង្កការអ្នកត្រួសត្រាយកម្ពុជា​(TCO) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល លោកស្រី ចេប ម៉ាលីបុប្ផា
នាយិកាប្រតិបត្តិ 011 344 857
'Email: malibopha_chep@yahoo.com Website: tcocambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 ១៤នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត '១.គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ (ជលផល ព្រៃឈើ) ២.លើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ ៣.អនាម័យ ទឹកស្អាត ៤. លើកកម្ពស់ការអប់រំ' '១.អភិរក្សធនធានព្រៃឈើ និងធនធានជលផលតាមវាលស្រែ ២.ផ្ដល់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីចម្រុះ បច្ចេកទេសដាំបន្លែ និងចិញ្ចឹមសត្វ ៣.រៀបចំ និងគាំទ្រសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ៤.ផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយអាហារូបត្ថម្ភ អនាម័យ ទឹកស្អាត និងសុខភាព ៥.កែច្នៃឡើងវិញនូវសាប៊ូ សម្រាប់ផ្ដល់ដល់កុមារតាមសាលារៀន និងសហគមន៍ ៦.ភ្ជាប់បណ្ដាញទីផ្សារសម្រាប់សហគមន៍ ' ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ធំ - Kampong Thom
107 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារ៉ា លោក លី គឹមទ្បេង '
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់/ សៀមរាប សៀមរាប - Siem Reap
108 អង្គការ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល លោក ម៉ែន វណ្ណារ៉ា
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវីធី 012 677 498
ទីតាំងៈសង្កាត់គោកចក
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 26 4 បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាល និងទុនកម្ចី សហគមន៍កសិកម្ម 'ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករទោកាន់ទីកាន់ទីផ្សារ' ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប សៀមរាប - Siem Reap
109 អង្គការអាដដា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ប្រធាន: ពេជ សុភិន
នាយករង 17550360
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 14 12 បរិញ្ញប័ត្រវិទ្យាសាស្រ្កសិកម្ម​​ ​​៧​នាក់, បរិញ្ញប័ត្របសុព្យាបាល ២នាក់, បរិញ្ញប័ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១នាក់ បរិញ្ញប័ត្ររងក្សេត្រសាស្រ្ត ២នាក់ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មលើដំណាំបន្លែខ្នាតសួនបន្លែគ្រួសារ  និង​ខ្នាតពាណិជ្ជកម្ម​ និងការចិញ្ចឹមសត្វ(​មាន់ ជ្រូក គោ)​តាមរយៈសាលារៀនស្រែកសិករ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ​។ ២.ចងក្រង និង ដឹកនាំសម្របសម្រួលក្រុមជួយខ្លួនឯង សហគមន៍កសិកម្ម/សហភាពសហគមន៍កសិកម្ម។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលការវិភាគ,ការធ្វើផែនការជំនួញ ការគ្រប់គ្រងជំនួញ និងដឹកនាំការជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យារបស់ក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម/សហភាពសហគមន៍។ ៤.- បណ្តុះបណ្តាលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ការដោះស្រាយទំនាស់ ការសសេរសំណើរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និង ការស្វែងរកមតិគាំទ្រតាមផ្លួវច្បាប់។ ៥.បណ្តុះបណ្តាលពីទីផ្សារ,ការចរចារទិញលក់ផលិតផល និងការស្វែងរកដៃគូជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យា។ ១.បណ្តុះបណ្តាលពីទីផ្សារ,ការចរចារទិញលក់ផលិតផល និងការស្វែងរកដៃគូជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យា។ ២.ចងក្រង និងគាំទ្រក្រុមសន្សំប្រាក់ ៣.គាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហកសិកម្មមានដូចជាផ្តល់ អណ្តូងទឹក ជង្រុកស្រូវ ស្រះទឹក '១,ស្រុក ពួក មាន ៣ឃុំ គឺឃុំសសរស្តម្ភ, ល្វានិង ខ្នាត ភូមិចំនួន ១៣ ។ ២.ស្រុកអង្គរធំ មាន ២ ឃុំ គឺ ស្វាយចេក និងពាក់ស្វែង ភូមិចំនួន ៣។ ៣.ស្រុកបន្ទាយស្រី មាន ៣ឃុំ រុនតាឯក រំចេក និងព្រះដាក់ ភូមិចំនួន ៦។ ៤.ស្រុកប្រាសាទបាគង មាន ៧ឃុំកណ្តែក រលួស មានជ័យ កន្ទ្រាំង បល្ល័ង្ក។ ត្រពាំងធំ និងបាគង ភូមិចំនួន ១៨ ៥.ស្រុក សូទ្រនិគម ៨ គឺ ចាន់ស តាយ៉ែក ពពេល សំរោង ដំដែក គៀនសង្កែ ខ្ចាស់ ដានរុន ភូមិចំនួន ៣២។ ៦.ស្រុកជីក្រែង មាន ៧ឃុំ គឺ ស្ពានត្នោត ឬស្សីលក គោកធ្លកក្រោម គោកធ្លកលើ កំពង់ក្តី ជីក្រេង សង្វើយ ភូមិចំនួន ៥៣។ ៧.ស្រុក អង្គរជុំ មាន ១ឃុំ គឺគោកដូង ភូមិចំនួន ៦ ' សៀមរាប - Siem Reap
110 អង្គការ រីដា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ប្រធាន: ឡុក សុធា នាយក ទូរស័ព្ទ:011666496

មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 14 12 បរិញ្ញប័ត្រវិទ្យាសាស្រ្កសិកម្ម​​ ​​៧​នាក់, បរិញ្ញប័ត្របសុព្យាបាល ២នាក់, បរិញ្ញប័ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១នាក់ បរិញ្ញប័ត្ររងក្សេត្រសាស្រ្ត ២នាក់ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មលើដំណាំបន្លែខ្នាតសួនបន្លែគ្រួសារ  និង​ខ្នាតពាណិជ្ជកម្ម​ និងការចិញ្ចឹមសត្វ(​មាន់ ជ្រូក គោ)​តាមរយៈសាលារៀនស្រែកសិករ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ​។ ២.ចងក្រង និង ដឹកនាំសម្របសម្រួលក្រុមជួយខ្លួនឯង សហគមន៍កសិកម្ម/សហភាពសហគមន៍កសិកម្ម។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលការវិភាគ,ការធ្វើផែនការជំនួញ ការគ្រប់គ្រងជំនួញ និងដឹកនាំការជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យារបស់ក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម/សហភាពសហគមន៍។ ៤.- បណ្តុះបណ្តាលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ការដោះស្រាយទំនាស់ ការសសេរសំណើរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និង ការស្វែងរកមតិគាំទ្រតាមផ្លួវច្បាប់។ ៥.បណ្តុះបណ្តាលពីទីផ្សារ,ការចរចារទិញលក់ផលិតផល និងការស្វែងរកដៃគូជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យា។ ១.បណ្តុះបណ្តាលពីទីផ្សារ,ការចរចារទិញលក់ផលិតផល និងការស្វែងរកដៃគូជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យា។ ២.ចងក្រង និងគាំទ្រក្រុមសន្សំប្រាក់ ៣.គាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហកសិកម្មមានដូចជាផ្តល់ អណ្តូងទឹក ជង្រុកស្រូវ ស្រះទឹក '១,ស្រុក ពួក មាន ៣ឃុំ គឺឃុំសសរស្តម្ភ, ល្វានិង ខ្នាត ភូមិចំនួន ១៣ ។ ២.ស្រុកអង្គរធំ មាន ២ ឃុំ គឺ ស្វាយចេក និងពាក់ស្វែង ភូមិចំនួន ៣។ ៣.ស្រុកបន្ទាយស្រី មាន ៣ឃុំ រុនតាឯក រំចេក និងព្រះដាក់ ភូមិចំនួន ៦។ ៤.ស្រុកប្រាសាទបាគង មាន ៧ឃុំកណ្តែក រលួស មានជ័យ កន្ទ្រាំង បល្ល័ង្ក។ ត្រពាំងធំ និងបាគង ភូមិចំនួន ១៨ ៥.ស្រុក សូទ្រនិគម ៨ គឺ ចាន់ស តាយ៉ែក ពពេល សំរោង ដំដែក គៀនសង្កែ ខ្ចាស់ ដានរុន ភូមិចំនួន ៣២។ ៦.ស្រុកជីក្រែង មាន ៧ឃុំ គឺ ស្ពានត្នោត ឬស្សីលក គោកធ្លកក្រោម គោកធ្លកលើ កំពង់ក្តី ជីក្រេង សង្វើយ ភូមិចំនួន ៥៣។ ៧.ស្រុក អង្គរជុំ មាន ១ឃុំ គឺគោកដូង ភូមិចំនួន ៦ ' សៀមរាប - Siem Reap
111 អង្គការ កែប្រែសហគមន៍ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ប្រធាន: យិន យ៉ា
ប្រធាន 12 707 474
ក្រុងសៀមរាប
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 14 4 បណ្តុះបណ្តាល ផ្តល់បច្ចេកទេសកសិកម្មដល់សហគមន៍កសិកម្ម ផ្តោតលើដំណាំស្រូវ និងបន្លែ ១២ សហគមន៍កសិកម្ម (ស្រុកបន្ទាយស្រី២,ស្រុកពួក៥,ស្រុកបន្ទាយស្រី២,ស្រុកប្រាសាទបាគង៤) ខេត្ត សៀមរាប សៀមរាប - Siem Reap
112 អង្គការ IDE -CADF អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ប្រធានៈលោកខុង សោភ័ណ
ប្រធាន 012 988 165
ក្រុងសៀមរាប
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 13 10 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត គម្រោងអភិវឌ្ឈន៌ និងពង្រឹងការដាំដំណាំលក្ខណៈអាជីវកម្ម(CODES) ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល ស្រុកជីក្រែង ស្រុកសូទ្រនិគម ស្រុកអង្គរធំ ស្រុកពួក ស្រុក ស្រុកក្រឡាញ់ ស្រុកប្រាសាទបាគង ក្រុងសៀមរាប ស្រុកវ៉ារិន ខេត្ត សៀមរាប សៀមរាប - Siem Reap
113 World Vision International - Siem Reap Branch អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ប្រធានៈលោកងួន សុភណ្ឌ
ប្រធាន '077 350 552 092876778'
ក្រុងសៀមរាប
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 65 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ឥណទាន អនាម័យ និងទឹកស្អាតជនបទការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល ស្រុកជីក្រែង ស្រុកសូទ្រនិគម ស្រុកអង្គរធំ ស្រុកពួក ស្រុក ស្រុកក្រឡាញ់ ស្រុកប្រាសាទបាគង ក្រុងសៀមរាប ស្រុកវ៉ារិន ខេត្ត សៀមរាប សៀមរាប - Siem Reap
114 អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពកសិករ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក កុយ សារ៉ាន់
ប្រធាន 98783836
សសរស្តម្ភ ស្រុកពួក
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 6 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល ស្រុកជីក្រែង ស្រុកសូទ្រនិគម ស្រុកអង្គរធំ ស្រុកពួក ស្រុក ស្រុកក្រឡាញ់ ស្រុកប្រាសាទបាគង ក្រុងសៀមរាប ស្រុកវ៉ារិន ខេត្ត សៀមរាប សៀមរាប - Siem Reap
115 អង្គការការីតាស​ កម្ពុជា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ប្រធាន 11339931
158 ផ្លូវលោកតាណើយ ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ខេត្តសៀមរាប
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 23 14 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល វិស័យកសិកម្ម, ៥ស្រុក៖ ស្រុកអង្គរធំ, ស្រុកអង្គរជុំ, ស្រុកសូទ្រនិគម, ស្រុកបន្ទាយស្រី និងស្រុកស្វាយលើ សៀមរាប - Siem Reap
116 TCO (Trailbazar Cambodia Organization) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោកខុង សោភ័ណ
ប្រធាន 012 988 165
ទីតាងៈសង្កាត់សាលាកន្សែង ក្រុងសៀមរាប
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 12 5 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល វិស័យកសិកម្ម, ៥ស្រុក៖ ស្រុកអង្គរធំ, ស្រុកអង្គរជុំ, ស្រុកសូទ្រនិគម, ស្រុកបន្ទាយស្រី និងស្រុកស្វាយលើ សៀមរាប - Siem Reap
117 'អង្គការអ្នកត្រួសត្រាយកម្ពុជា TCO (Trailbazar Cambodia Organization)' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក អ៊ុង ចាន់រតនា
ប្រធាន 012 943 110
'tco.srp@gmail.com chanrattana@hotmail.com សង្កាត់សាលាកន្សែង ក្រុងសៀមរាប'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 12 5 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល វិស័យកសិកម្ម, ៥ស្រុក៖ ស្រុកអង្គរធំ, ស្រុកអង្គរជុំ, ស្រុកសូទ្រនិគម, ស្រុកបន្ទាយស្រី និងស្រុកស្វាយលើ សៀមរាប - Siem Reap
118 អង្គការយូរីដូ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោកតាំង វ៉ាន់ចាន់
ប្រធាន ០៧៨ ៨៤៩៤៨៤
សង្កាត់ភូមិត្រពាំងត្រែង សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 15 8 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល វិស័យកសិកម្ម, ៥ស្រុក៖ ស្រុកអង្គរធំ, ស្រុកអង្គរជុំ, ស្រុកសូទ្រនិគម, ស្រុកបន្ទាយស្រី និងស្រុកស្វាយលើ សៀមរាប - Siem Reap
119 អង្គការសហការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា (Parthnership for development in Kampuchea (PADEK) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាតិ លោក​ ស្រី កុសល លោក អ៊ឹម ណារិទ្ធ
'នាយកអង្គការ ប្រធានគម្រោងប្រចាំ ខេត្តសៀមរាប' '០១២​៣២៤ ៧៥១ ០១២ ៧២៤ ៣៨៣'
'skosal@padek.org imnarith.kh@gmail.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 34 7 'សញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិត និង បរិញ្ញាប័ត្រ ​ ' '(១) ផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់ក្រុមកសិករ តួនាទីយេនឌ័រ និងការបង្កើនសិទ្ធអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី (២) ក្រុមជួយខ្លួនឯង​ និងបន្តចងក្រងជា​​សហគមន៍កសិកម្ម (៣) កសាងហេដ្ខារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រព (៤) ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (៥) សុខភាព​​​​​។' (១)​ បង្រៀកសិករចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមត្រី និង ការជ្រើសរើសពូជស្រូវ ផ្តល់ពូជមាន់,បន្លែ ត្រី និងប្រពន្ធ័ដំណក់ទឹក និងជ្រើសរើសពូជដែលចំណាយទឹកតិច (២)គាំទ្រក្រុមជួយខ្លួនឯង​ និងចងក្រងជាសហគមកសិកម្ម និងក្រុមផលិត (៣)កសាងអណ្តូងស្នប់ខ្នាតធំ ជីកស្រះ និងស្តារប្រឡាយ (៤) បណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឃុំសង្កាត់ពីការកាត់បន្ថយគ្រោះភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកសហគមន៍,​ (៥)​ ផ្តល់សម្ភារកសិកម្ម​ (៦) ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ,​(៧) បណ្តុះបណ្តាល, សិក្ខាសាលាពីការចិញ្ចឹមមាន់, ដាំបន្លែ,​ (៨) តាមដាន និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់កសិករផលិត​(៩) ទិវារស្រែបង្ហាញ ។ ផ្ទះលេខ ០៣២២ ភូមិវត្តពោធិ៍ សង្កាត់សាលាកម្រើក ក្រុងសៀមរាប (៨៥៥-៦៣) ៧៦១ ៩៣២/០១២ ៧២៤ ៣៨៣ សៀមរាប - Siem Reap
120 អង្កការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ដំណាំសរីរាង្គ អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក កូវ បុង
ប្រធាន ០12 205​ 096
bong@bareebo.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញា ២០០៩ 8 ចំនួន ០១ នាក់ (ខុម សុខឃិម) បរិញ្ញាបត្រ (១) សកម្មភាពអនាម័យ និងទឹកស្អាត (២) កសាងសមត្ថភាព (៣) សន្តិសុខស្បៀង បច្ចកទេសកសិកម្ម ដំណាំសរីរាង្គ ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុកគាស់ក្រទ្ប ឃុំហប់ ភូមិសាមគ្គី បាត់ដំបង - Battambang
121 អង្កការពន្លឺកុមារ អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ស៊ីម ចាន់បូរីណា ប្រធាន
ប្រធាន '០៧៧ ៣០៧ ៦៧៦​ ០៩៧ ៦៣៦ ៣៨៦ ៣ '
sborina@pkcambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 ១-ការចិញ្ចឹមសត្វ/បង្កាត់ពូជ (៥នាក់), ២-ជំនាញខាង ដំណាំ(៨នាក់), ៣-អ្នកសម្របសម្រួលទីផ្សារ (៤នាក់) បញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន២នាក់ និងបរិញ្ញាប័ត្រចំនួន​១០នាក់ គម្រោងសុវត្ថភាពស្បៀង និងអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងនោះទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម និងបច្ចេកទេសកសិកម្ម (១) គម្រោងភ្ញាស់កូនមាន់ និងការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក, (៣) ដំណាំបន្លែ (៣) ស្រូវ (៤) បង្រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងធូរ: កិច្ចកសិកម្ម ។ ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុក បាត់ដំបង ឃុំវត្តគ ភូមិដំណាក់ហ្លួង បាត់ដំបង - Battambang
122 អង្កការក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ (VSG) អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោកស្រី រស់ ឆវីវណ្ណ
ប្រធាន ០77 992 270
chhorvivorn@vsgcambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ០០១ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ចិកា ឆ្នាំ ២០០៦ 24 បុគ្គលឹកចំនួន ១៧ នាក់/ស្រី៧នាក់ N/A អភិវឌ្ឍន៍ និងនិងអអភិរក្សធនធានជលផលជុំវិញបឹងទន្លេសាប និងធនធានជលផលតាមវាលស្រែនៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហាររូបត្ថម្ភ សម្រាប់អនាគតកម្ពុជា ។​ ប្រើប្រាស់ពូជបន្លែដើម្បីដោះស្រាយកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ, ការចិញ្ចឹមត្រីលក្ខណគ្រួសារ, ការចិញ្ចឹមមាន់ និងទា, អាហារខាប់គ្រប់គ្រឿង, អនាម័យនិងទឹកស្អាត, យេនឌ័រ ។ ខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកបាត់ដំបង ឃុំស្វាយប៉ោ ភូមិកម្មករ បាត់ដំបង - Battambang
123 អង្គការបន្ទាយស្រី អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ជឹម ប៊ុនចិន្តា
ប្រធាន ០61 786 356
pmbb@banteaysrei.info
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជាង ៣០ឆ្នាំ បុគ្គលឹកចំនួន ០៣ នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ការងារកសិកម្ម, យេនឌ័រនិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្រ្តី, ផ្ទះសុវត្ថភាពសម្រាប់ជួយស្រីរងគ្រោះដោយអំពើហឹង្សារ និងការរំលោភ ។ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់, ដំណាំបន្លែ, ផ្សិត, គាំទ្រនិងចងក្រងក្រុមផលិត, ក្រុមសន្សំ និងក្រុមទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម ។ ខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកបាត់ដំបង សង្កាត់រតនៈ ភូមិរំចេក៣ បាត់ដំបង - Battambang
124 អង្កការអភិវឌ្ឍន៍ស្រី អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ជិន វុទ្ឍី
ប្រធាន ០17 808 797
chhinvuthy@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 22 ០៦ (ស្រី៣) បរិញ្ញាបត្រ (១) ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ (២) សន្តិសុខស្បៀង និងអាហាររូបត្ថម្ភ (៣) ពង្រឹងអំណាចស្រ្តី (៤) ការបន្សាំ និងការធនទ្រាន់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ (១) ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ (២) ពង្រឹងស្រ្តីធនទ្រាន់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (៣) សកម្មភាពបន្សាំ នឹងធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (៤) ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កសិកម្ម និងសន្តិសុខស្បៀង ។ ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុក បាណន់ សង្កាត់ចំការសំរោង ភូមិវត្តរំដួល បាត់ដំបង - Battambang
125 អង្កការការីតាសកម្ពុជា អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ហួត សារុន
CDF 017 283 416
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស 28 ០៦(ស្រី៣) បរិញ្ញាបត្រ (១) កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (ផលិតស្បៀងជាលក្ខណគ្រួសារ, បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងការផ្តល់អំណាច) ។ ការផលិតស្បៀងជាលក្ខណគ្រួសារ, និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ។ ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុកបាត់ដំបង ឃុំរតនៈ ភូមិរតនៈ បាត់ដំបង - Battambang
126 ក្រុមហ៊ុនធុរ:កិច្ចកសិកម្ម ក្រុមហ៊ុន លោក ហេង សារ៉េត
នាយកផ្នែកបច្ចេកទេស ០17 545 024
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 15 ១-ជំនាញការចិញ្ចឹមសត្វ (៥នាក់), ២-ជំនាញខាង ដំណាំ(៨នាក់), ៣-សម្របសម្រួលទីផ្សារ (៤នាក់) បញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន២នាក់និង បរិញ្ញាប័ត្រចំនួន​១០នាក់ ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម,បច្ចេកទេសកសិកម្ម​ និងលក់សម្ភារ:កសិកម្ម ។ (១) គម្រោងភ្ញាស់កូនមាន់ និងការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក, (៣) ដំណាំបន្លែ (៣) ស្រូវ (៤) បង្រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងធូរ: កិច្ចកសិកម្ម ។ ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុកបាត់ដំបង ឃុំវត្តគរ ភូមិដំណាក់ហ្លួង បាត់ដំបង - Battambang
127 អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូ (LWD) អង្គការ លោក ជ័យ វីរៈ
មន្រ្តីកម្មវិធីតំបន់ ០92 788 321
cvireak@lwd.org.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 38 បុគ្គលឹកចំនួន ៣នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ១.ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ២.ការកាត់ប្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៣.ចំណាកស្រុក ១.ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ២.ការកាត់ប្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៣.ចំណាកស្រុក ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុកបវេល ឃុំបវេល ភូមិទំនប់ទឹក បាត់ដំបង - Battambang
128 សមាគមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍អ្នកភូមិយើង (ADOVIR) សមាគមន៍ក្នុងស្រុក កញ្ញា ម៉េង សុខរ៉ា
ប្រធានកម្មវិធី 78744280
adovir@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 19 ដាំដំណាំបន្លែចិញ្ចឹមសត្វ ការបន្ស៊ំាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បរិញ្ញាប័ត្រ ផលិតផលកសិកម្មក្នុងបរិបទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងតម្រូវការទីផ្សារ ។ ការដាំបន្លែ, ចិញ្ចឹមសត្វ, ធនាគារ ស្រូវពូជ និងស្រូវហូប ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុកបវេល ឃុំបវេល ភូមិទំនប់ទឹក បាត់ដំបង - Battambang
129 អង្គការសមាគមន៍ស្រុកស្រែ អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោកស្រី ចាន់ ស៊ីណាត
ប្រធានអង្គការ '០១២៦០១៤២១ ០៨៩៥៤៦២៦៤'
sinath_rda_btb@yahoo.com sarin.seng@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ឧសភា ១៩៩៦ 22 ចំនួន ០២ នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសពីការចិញ្ចឹមមាន់, ត្រី និងបន្លែ ដល់កសិករផ្ទាល់ ផ្តល់គ្រាប់ពូជ សម្ភារ:កសិកម្ម, ពូជមាន់ស្រែ ពូជត្រី និងផ្សិតអំបោះ ដល់កសិករ ។ ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុកថ្មគោ ឃុំជ្រោយស្តៅ ភូមិ ជ្រោយស្តៅ បាត់ដំបង - Battambang
130 អង្គការហាយហ្វឺអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា (Heifer International Cambodia) អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ស៊ីម តារា
នាយកកម្មវិធី '០១២៧៧១០១៥ ០៩៦៩៩៩៩៦៨'
'dara.sim@heifer.org www.heifer.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរ:ជាតិ 34 ចំនួន ២២ នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រចំនួន ១២ នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ១០នាក់ អភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វ ។​ សហគមន៍កសិកម្ម ខេត្តបាត់ដំបង ស្រុក សង្កែ ឃុំកំពង់ស្តៅ ភូមិអរដើមចេក បាត់ដំបង - Battambang
131 សមាគមន៍ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ សមាគមន៍ក្នុងស្រុក លោក ស៊ន សឿយ
បុគ្គលិក ០92 692 241
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 6 មាន មន្ទីរ ជួយអង្គការមូលដ្ឋាន និងសហគមន៍កសិកម្ម លក់ជី និងលក់ពូជ ខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកសង្កែ ឃុំអរដំបង ភូមិវត្តតាមឹម បាត់ដំបង - Battambang
132 អង្គការអភិវឌ្ឍន៍មូលនិធិ (MJP) អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក គង់ មុន្នីច័ន្ទ
នាយកប្រចាំប្រទេស '០១៦៩៩២៨៥០ ០៥៣៧៣០១៧១'
'munichan@mjpasia.org www.mipasia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ២០០៣ 15 មាន បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់កសិកម្ម និងបរិញ្ញាបត្រ័កសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងការដាំដំណាំបន្លែដល់កសិករ ។ គាំទ្រសហគមកសិកម្ម ក្នុងមូលដ្ឋាន ខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកបាត់ដំបង សង្កាត់រតនៈ ភូមិរំចេក បាត់ដំបង - Battambang
133 អង្គការ វិទ្យាស្ថានសម្របសម្រួលសេវា គាំពារសង្គម (ICSCS) អង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក វង់ ថាវី នាយកប្រតិបត្តិ
នាយកប្រតិបត្តិ ០១២ ៧៧៥ ៦៩២
'socsys2011@gmail.com www.icscs_wordpress '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ លេខ ៧៨៨-១១/០៥១ក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ ២០១៥ 4 ចំនួន ០៥​នាក់/ស្រី១ បរិញ្ញាបត្រ័កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពសហគមន៍កសិករអ្នកប្រើប្រាស់ទឹក នឹងសហគមន៍កសិកម្ម (១) បង្រៀនការចិញ្ចឹមសត្វ បន្លែ ស្រូវ (២) ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកសិកម្ម និងផែនការអាជីវកម្ម (៣) ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍កសិកម្ម ខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកបាត់ដំបង ឃុំស្វាយប៉ោ ភូមិកម្មករ បាត់ដំបង - Battambang
134 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារ៉ា លោក លីគឹមលៀង, '
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
' s.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម។ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម​ សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ បាត់ដំបង - Battambang
135 អង្គការក្រុមគាំទ្រភូមិ (VSG) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោកស្រី រស់ សុជីវ័ន
នាយកប្រតិបត្តិ 077 992270​
chhovivornros@yahoo.com,
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 6 បរិញ្ញាប័ត្រកសិកម្ម ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល ជលផល ព្រៃឈើ កសិកម្ម ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅសហគមន៍នៅ ៤ ខេត្ត ស្តីពីកសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ និងសហគមន៍ព្រៃឈើ បាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
136 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្ម សំឡូត សាមគ្គី សហគមន៍ លោក មាស ទួន
ប្រធាន ០៨៨ ៤៥៣ ៤៨៩៤
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ១២ ឆ្នាំ ៥នាក់ វិទ្យាល័យ និងទទួនលបានការសិក្សាជាមួយអង្គការ (NGO) ឥទាណសាច់ប្រាក់, ពូជដំណាំ, លក់ប្រេងឥន្ទនះ, អង្ករ, ចំណីរ, សត្វ, ធាតុចូលកសិកម្ម, ធ្វើសិប្បកម្មម្រេច, វេចខ្ចប់និងកែឆ្នៃតូច។ ធ្លាប់ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីដំណាំឈើហូបផ្លែ (ធូរ៉េន,សាវម៉ាវ, មៀនប៉ៃលិន, បន្លែគ្រប់មុខ ស្លឹក, មើម, ម្រេច ), និងការចិញ្ចឹមសត្វមាន់,ត្រី និងជ្រូក ។ បច្ចេកទេសកសិកម្ម, ការដាំដុះ, ឥទាណសាច់ប្រាក់ និងពូជដំណាំមានកិច្ចសន្យា, ការងារទីផ្សារ, ទិញកសិផលកសិកម្មពីកសិករ ។ លក់សំភារះកសិកម្ម និងណែនាំនៃការប្រើប្រាស់ ។ ការកែឆ្នៃសាច់មាន់, សាច់ជ្រូក ។ ភូមិ អូរដើមចេក ឃុំកំពង់ល្ពៅ ស្រុក សំទ្បូត ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
137 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មសម្រស់ កំពង់ល្ពៅ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក ផាត់ អឿន
ប្រធាន ០៩៨ ៤៧០២៥៦
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ៤ឆ្នាំ ៨នាក់ វិទ្យាល័យ និងទទួនលបានការសិក្សាជាមួយអង្គការ (NGO) ឥទាណសាច់ប្រាក់, ពូជដំណាំ, លក់ប្រេង ឥន្ទនះ, អង្ករ, ចំណីរ, សត្វ, ធាតុចូលកសិកម្ម, មាន់, បន្លែ និងសាច់ជ្រូក ។ ធ្លាប់ផ្តល់ ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការដាំដំណាំ, និងការចិញ្ចឹមសត្វមាន់ និងជ្រូក ។ បច្ចេកទេសកសិកម្ម, ការដាំដុះ, ឥទាណសាច់ប្រាក់ និងពូជដំណាំមានកិច្ចសន្យា, ការងារទីផ្សារ, ទិញកសិផលកសិកម្មពីកសិករ ។ លក់សំភារះកសិកម្ម និងណែនាំនៃការប្រើប្រាស់ ។ ការកែឆ្នៃសាច់មាន់, សាច់ជ្រូក ។ ភូមិរំចេក ឃុំ តាសាញ់ ស្រុកសំទ្បូត ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
138 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្ម សំឡូត រតនះផល សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក ឡាំ សំភាស់
ប្រធាន ០៦៦ ២១៩ ២៩២
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ៦ឆ្នាំ ៨នាក់ វិទ្យាល័យ និងទទួនលបានការសិក្សាជាមួយអង្គការ (NGO) ឥទាណសាច់ប្រាក់, ពូជដំណាំ, លក់ប្រេងឥន្ទនះ, អង្ករ, ចំណីរ, សត្វ, ធាតុចូលកសិកម្ម, មាន់, បន្លែ និងសាច់ជ្រូក, ទិញផលិតផលកសិកម្ម។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការដាំដំណាំម្រេច, ឈើហូបផ្លែ, ផលិតជីកំប៉ុស, និងការចិញ្ចឹមសត្វមាន់ស្រែ, ជ្រួក និងវិធីសាស្រ្តការពារដីស្រែ ។ បច្ចេកទេសកសិកម្ម, ការដាំដុះដាំណាំឈើហូបផ្លែ, ឥទាណសាច់ប្រាក់មានកិច្ចសន្យា, ការងារទីផ្សារ, ទិញ លក់ផលិតផលកសិកម្មពីក្រុមកសិករ ។ ភូមិស៊ុង ឃុំស៊ុង១ ស្រុកសំទ្បូត ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
139 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មក្តិសង្ឃឹម​នៃកសិករខ្មែរ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក ទេព សាន
ប្រធាន ០៩២ ៥៣២ ៤៩៤
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ១២ ឆ្នាំ (២នាក់) ទេព សាន និង សាន វេត វិទ្យាល័យ ឥណទាន, ផលិតផលស្រូវ, លក់ពូជស្រូវ, ទិញ និងលក់ជីកសិកម្ម, លក់ទឺកសុទ្ធ និងការងារកសិកម្មចំរុះ​ ។ (១) ការផ្តល់ឥណទាន៖ ផ្តល់កម្ចី ឲ្យ សមាជិកធ្វើស្រែ, ដាំបន្លែ, ចិញ្ញឹមសត្វ ។ (២) ការផលិតពូជស្រូវ៖ ផ្តល់ពូជបន្តដល់ក្រុមសមាជិកដទៃទៀត ។ (៣)ទិញ និងលក់ជីកសិកម្ម៖ បានជួយកសិករកាត់បន្ថយការខ្ចីបុលពីឈ្មួញ ។ (៤) កសិកម្មចំរុះ៖ បានផ្សព្វផ្សាយបណ្តុះបណ្តាលអប់រំក្រៅប្រពន្ធ័ គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់លទ្ធភាពដល់កសិករអាចបង្កើនសេចកិច្ចគ្រួសារ ។ ភូមិ តាស៊ង ឃុំបាយដំរាំ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
140 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មកំពង់ព្រៀង សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក យាំង ធី
ប្រធាន ០៧៨ ៧១៣ ៤៤៥
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ៧ឆ្នាំ ៥នាក់ វិទ្យាល័យ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសិកម្ម, ការលក់ធាតុចូលកសិកម្ម, ការទិញ និងការលក់ពូជស្រូវ, ការលក់ចំណីសត្វ, ការប្រេងម៉ាស៊ូត, សាំង និងមានសេវាកម្មផ្នែក ភ្ជួរដី, កៀដី, ព្រោះ និងស្ទូងស្រូវ ។ល។ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបច្ចេកទេសការពន្សុតពូជ ស្រូវ, ការប្រើប្រាស់ជី និងថ្នាំពុលកសិកម្ម, ការរៀបចំដី និងការព្រោះសូវ...។ល។ ភូមិអូសទូក ឃុំកំពង់ព្រៀង ស្រុកសង្កែ ខេត្ត បាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
141 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មជ្រៃបង្កើនផល សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក យាំង ធី
ប្រធាន ០៧៨ ៧១៣ ៤៤៥
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ៧ឆ្នាំ ៥នាក់ វិទ្យាល័យ ការបណ្តុំបណ្តាលផ្នែកសិកម្ម, ការលក់ធាតុចូលកសិកម្ម, ការទិញ និងការលក់ពូជស្រូវ, ការលក់ចំណីសត្វ, ការប្រេងម៉ាស៊ូត, សាំង និងមានសេវាកម្មផ្នែក ភ្ជួរដី, កៀដី, ព្រោះ និងស្ទូងស្រូវ ។ល។ ការបណ្តុំបណ្តាលផ្នែកបច្ចេកទេសការពន្សុតពូជ ស្រូវ, ការប្រើប្រាស់ជី និងថ្នាំពុលកសិកម្ម, ការរៀបចំដី និងការព្រោះសូវ...។ល។ ភូមិចុងសំណាយ ឃុំ ជ្រៃ ស្រុកម៉ោងបឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
142 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្ម តាសីសាមគ្គី សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក នុប នុន
ប្រធាន ០៨៩ ៦៦១ ០៩៩
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ២ឆ្នាំ ៤នាក់ អនុវិទ្យាល័យ (១) ដាំបន្លែសុវត្ថភាព (២) ផ្នែកទីផ្សារ, ប្រមូលទិញបន្លែសុវត្ថភាព និងលក់នៅទីផ្សារនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ, (៣) ក្រុមឥណទានសហគមន៍, (៤) មានបណ្តុំអាជីវកម្មបន្លែ និងមាន់ ។ (១) ធ្វើបទបង្ហាញ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍, ជំនាញជូនដល់សហគមន៍ផ្សេងៗដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានិងដងស្រង់បទពិសោធន៍,(២)​ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិកសហគមន៍ដើម្បីបង្កើនការផលិតបន្លែ, ការចិញ្ចឹមមាន់, ការជ្រើសរើសពូជល្អ និងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល និងជីគីមី ។ (៣) រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ដើម្បីជំរុញការផលិត និងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ ។ ភូមិតាសី ឃុំតាម៉ឺន ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
143 សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មស្ទឹងសង្កែ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ហេង ងួន
ប្រធាន ០៩២ ៨៥២២៧៥
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត (០៨/០៨/២០១៧) ចំនួនបាន២០ឆ្នាំ (១៩៨៨-២០១៧) ១១នាក់ វិទ្យាល័យ ការលក់ធាតុចូលកសិកម្ម, ផលិតនិងលក់ពូជស្រូវ, ផ្តល់បច្ចកទេសការដាំដុះ, ការប្រើប្រាស់ជី និងថ្នាំកសិកម្ម, ទទួលប្រាក់ភាគហ៊ុនប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងមានសេវាកម្មផ្នែកភ្ជួរដី, កៀដី, ព្រោះ និងស្ទូងស្រូវ ។ល។ ការបណ្តុំបណ្តាលផ្នែកបច្ចេកទេសផលិតពូជស្រូវ, ដំណាំស្រូវ, បន្លែ,ឈើហូបផ្លែ, ការប្រើប្រាស់ជី និងថ្នាំពុលកសិកម្ម, ការរៀបចំដី និងការ ចិញ្ចឹមសត្វ (ត្រី មាន់) ។ល។ ការលក់ពូជស្រូវ, ជី និងថ្នាំគ្រប់ប្រភេទ ។ ភូមិអន្លង់តាមឺន ឃុំឈើទាល ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
144 សហគមន៍កសិកម្មឬស្សីរោរ៍ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក គង់ សុខចាន់
ប្រធាន ០៨៩ ៩៩៤ ០៨៨
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ១ឆ្នាំ ០៦ នាក់ វិទ្យាល័យ ការងារសិកម្ម, ឥណទាន, លក់បន្លែ, ចិញ្ចឹមសត្វ, ធនាគារស្រូវ និងកែឆ្នៃចំណីអាហារ ។ ផ្តល់បច្ចេកទេសការចិញ្ចឹមមាន់, ធ្វើស្រែ, ដាំបន្លែ, ចិញ្ចឹមសត្វ, ការធ្វើចំណីសត្វ, ការធ្វើជីកំប៉ុស គោគ ទឹក, ជី អ៊ី អឹម, ថ្នាំបណ្តេញ, អ៊កម៉ូន ។ ក្រុមទីញបន្លែលក់, ក្រុមចិញ្ចឹមមាន់ ។ ភូមិឬស្សីរោរ៍ ឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
145 អង្គការសង្គមស៊ីវិល (NGO-KCDA) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ជា សុផាតិ
ប្រធាន ០១២ ៨៧៣ ៧៥០
kcda_samlotyahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ (២៨ ធ្នូ ១៩៩៩) ១០ឆ្នាំ ០៥នាក់ វិទ្យាល័យ (១) ផ្តល់ពូជមាន់, បន្លែ និងប្រពន្ធ័ដំណក់ទឹកដល់ប្រជាកសិករក្រីក្ររ, (២) គាទ្រក្រុមជួយខ្លួនឯង, (៣) គាំទ្រធានាគារស្រូវ, (៤) ផ្តល់ពូជចង្រិត, (៥) ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ,​(៦) បណ្តុះបណ្តាល, សិក្ខាសាលាពីការចិញ្ចឹមមាន់, បន្លែ និងធនាគារស្រូវ, (៦) តាមដាន និងផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់កសិករផលិត ។ (១)​ចុះតាមដានសកម្មភាពការចិញ្ចឹមមាន់, ការដាំបន្លែ,​(២) ចងក្រងក្រុមផលិត និងការចិញ្ចឹមសត្វ, (៣)​ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល, សិក្ខាសាលា (៤) ត្រួតពិនិត្យការរៀបចំបញ្ជីស្នាមធនាគារស្រូវ ។ ភូមិតាសាញ់ត្បូង ឃុំតាសាញ់ ស្រុកសំទ្បូត ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
146 អង្គការសហការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា (Parthnership for development in Kampuchea (PADEK) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាតិ 'លោក​​ ស្រី កុសល លោក ជិន សេរីមុនី '
'នាយក ប្រធានគម្រោងប្រចាំ ខេត្តបាត់ដំបង' '០១២​៣២៤ ៧៥១ ០៩៥ ៧៤៥ ៤៥១'
'skosal@padek.org chinsereymony99@gmail.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 34 4 'សញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិត និង បរិញ្ញាប័ត្រ ​ ' '(១) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់ក្រុមកសិករ តួនាទីយេនឌ័រ និងការបង្កើនសិទ្ធអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី (២) ក្រុមជួយខ្លួនឯង​ និងបន្តចងក្រងជា​​សហគមន៍កសិកម្ម (៣) កសាងហេដ្ខារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រព (៤) ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (៥) សុខភាព​​​​​។' (១)​ បណ្តុះបណ្តាលកសិករចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមត្រី និង ការជ្រើសរើសពូជស្រូវ ផ្តល់ពូជមាន់,បន្លែ ត្រី និង ប្រពន្ធ័ដំណក់ទឹក និងជ្រើសរើសពូជដែលចំណាយទឹកតិច (២)គាំទ្រក្រុមជួយខ្លួនឯង​ និងចងក្រងជាសហគមកសិកម្ម និងក្រុមផលិត (៣)កសាងអណ្តូងស្នប់ខ្នាតធំ ជីកស្រះ និងស្តារប្រឡាយ (៤) បណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឃុំសង្កាត់ពីការកាត់បន្ថយគ្រោះភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកសហគមន៍​(៥) ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ,​(៦) បណ្តុះបណ្តាល, សិក្ខាសាលាពីការចិញ្ចឹមមាន់, បន្លែ និងធនាគារស្រូវ, (៧) តាមដាន និងផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់កសិករផលិត ។ ភូមិ តាហែន ១ ឃុំរការ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ទូរសព្ទ (៨៥៥-៩៥) ៧៤៥៤៥១ ឬ​ (៨៥៥-៩៣) ៦០២​ ៣០៤ បាត់ដំបង - Battambang
147 Kamhero Agricultural Limited ក្រុមហ៊ុន លោក ស៊ី ប៉េង ឈុន
នាយកក្រុមហ៊ុន 972620610
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 7 3 ១.បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ២.បរិញ្ញាបត្ររងកសិកម្ម ៣.អ្នកក្សេត្រសាស្រ្តកសិកម្ម ៤.អ្នកក្សេត្រសាស្រ្តការពារដំណាំប្រទេសចិន ១.ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ធាតុចូលកសិកម្ម ២.ផ្តល់បច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន ១.ផ្សព្វផ្សាយ ការសាកល្បង ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ ផ្ទះលេខ ២ផ្លូវលេខ E សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ បាត់ដំបង - Battambang
148 Angkor Harvest (Cambodia) Co., Ltd. ក្រុមហ៊ុន លោកស្រី ច្រាន់ សុផានី
នាយកក្រុមហ៊ុន 77223377
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 3 2 ១.បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ២.បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្រ្ត ១.អ្នកនាំស្វាយចេញ ១.ពិនិត្យមើលកសិដ្ឋានមុនពេលប្រមូលផល ផ្ទះលេខ ១៧, កាច់ជ្រុងវិថីប៉ាស្ទរ ផ្លូវលេខ ២៦២ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា បាត់ដំបង - Battambang
149 Seasonfresh (Cambodia) Co., Ltd. ក្រុមហ៊ុន លោកស្រី ច្រាន់ សុផានី
នាយកក្រុមហ៊ុន 77223378
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 3 3 ១.បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ២.បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្រ្ត ១.អ្នកនាំស្វាយចេញ ១.ទំនាក់ទំនងសហគមន៍ ផ្ទះលេខ ៨៦ ផ្លូវ ១៨៦ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានី ភ្នំពេញ កម្ពុជា បាត់ដំបង - Battambang
150 ម៉ែងគោធំ ស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមហ៊ុន លោក ស៊ី ផេងឈុន
០៩៧ ២៦២០៦១០
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ផកម្ម 3 3 ១) បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ២) បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកកសិកម្ម ៣)​ បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្រ្ត ១) លក់ធាតុកសិកម្ម ២) ផ្តល់បច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករ ៣) គ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានដាំស្វាយ ១) ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ២) រៀបចំ និង បញ្ផាស្វាយខុសរដូវ ផ្ទះលេខ ២ផ្លូវលេខ E សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ បាត់ដំបង - Battambang
151 Seila Power Rich (Cambodia) Co., LTD ក្រុមហ៊ុន លោកស្រី លឹម សុជាតិ
'០៩៨ ៩៥៥​ ១៦៣ ០៦៨ ២០២ ១២៨'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ផកម្ម 4 6 ១) បរិញ្ញាបត្រផ្នែកកសិកម្ម ២)បរិញ្ញាបត្រជា់ន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធរុកិច្ច ១) លក់ធាតុកសិកម្ម ២) ផ្តល់បច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករ ៣) ផ្នែកបណ្តាញទីផ្សារ ១) ផ្សព្វផ្សាយជីធម្មជាតិកិសកម្ម និង បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ផ្ទះលេខ ១០ សង្កាត់ស្វាយប៉ា ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
152 សន្តិសេនា SANTESANA អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក រស់ សំអាន
នាយករង '087 675757 017 589384'
santisenamonk@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 25 ២២ នាក់ បណ្ឌិត អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បសុពេទ្យ​ សេដ្ធកិច្ច បរិស្ថាន និងគ្រប់គ្រង ១.ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការចិញ្ចឹមជីវិត ២.សុខភាពអនាម័យ​ ៣.បណ្តាញភូមិឃុំសុវត្ថិភាព ៤​ សិទ្ធិកុមារ សហគមន៍ព្រៃឈើ សហគមន៍កសិកម្ម ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ ទុនផលិត ក្រុមបង្វិល វត្តព្រៃឆ្លាក់ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
153 ឆាហ្វាន់ CHILDFUND អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អន្តរជាតិ 'លោក មាស សុរិយា អ្នកសម្របសម្រួលតាមវាល លេខទូរស័ព្ទ 044 715235/012 233958 អ៊ីម៉ែលៈ meassorya@childfund.org.kh គេហទំព័រៈ www.childfundorg.au www.childfundorg.au'
អ្នកសម្របសម្រួលតាមវាល '044 715235 012 233958'
'meassorya@childfund.org.kh www.childfundorg.au'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 25 អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ និងបសុពេទ្យ ផលិតកម្មបន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ ត្រី កង្កែប​និង ឡឧស្ម័ន ជីកប្រឡាយ ស្រះ ឡឧស្ម័ន ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
154 អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ(LWD) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក 'លោកស្រី ហេង វាសនា លោកស្រី ខៀវ ចាន់ថូ '
ប្រធានកម្មវិធី '012 773950 012 8328486 016 300365 097 8328486'
'Email: tkong@lwd.org.kh chanthou@lwd.org.kh, www.lwd.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 6 អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បសុពេទ្យ និងជលផល ជួយបច្ចេកទេសកសិកកម្មធន់ទ្រាំនិងភាពរាំងស្ងួតដូចជាផលិតកម្មបន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ ត្រី កង្កែប​​ និងគាំំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម (AC) ជួយបង្រៀនបច្ចេកទេសកសិកកម្មសិស្សតាមសាលារៀន ស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
155 អង្គការCIRD អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ចាន់ សុខា
ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង 012 584715
chansokha@cird.org.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 44 អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បសុពេទ្យនិង ឈើហូបផ្លែ ១. បណ្តុះបណ្តាលពីការដាំដុះ ២.បណ្តុះបណ្តាលពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងគាំទ្រភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិ (VAHWs) ៣.ពង្រឹងអង្គការកសិករ ៤.ផលិតពូជស្រូវ ៥.សម្របសម្រួលអង្គការកសិករក្នុងការរកទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម ៦.សកម្មភាពផលិតផលសំគាល់ភូមិសាស្រ្ត (GI) ១.បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីបច្ចេកទេសដាំដុះ ដំណាំផ្សេងៗ ដំណាំបន្លែ ឈើហូបផ្លែ ២.បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីការចិញ្ចឹមសត្វ៖ បណ្តុះបណ្តាលនិងគាំទ្រភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិ បង្កើតកសិដ្ឋានគំរូ រកទីផ្សារ ផ្តល់ទូភ្ញាស់កូនមាន់ ៣.ពង្រឹងអង្គការកសិករ និងបិទបញ្ជីស្នាម ៤.ផ្តល់ពូជសុទ្ធ និងធ្វើបង្ហាញ គាំទ្រសហកមន៍ផលិតពូជស្រូវ សម្របសម្រួល ដើររកទីផ្សារលក់ពូជស្រូវ ៥.សម្របសម្រួលក្នុងការទំណាក់ទំនងលក់ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម ៦.ផ្សព្វផ្សាយ ពូជស្រូវស្មាច់ក្រហម សកម្មភាពផលិតផលសំគាល់ភូមិសាស្រ្ត (GI) ស្រុកករអណ្តើកខេត្តព្រៃវែង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
156 មេគង្គផ្លាស់ MEKONG PLUS អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោកស្រី យ៉ាន កុសល
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី '012 867182 088 6880959'
'annkosal@gmail.com www.mekongplus.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 9 14 អនុបណ្ឌិត ​​​បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បសុពេទ្យ ឈើហូបផ្លែ​ និងជលផល ១.សុខភាព ២.កសិកម្ម ៣.ការកែឆ្នៃដោយដៃ (Handicraft) ៤.ការផ្តល់កម្ចីដោយមិនយកការប្រាក់ (ដំណាំ និងការចិញ្ចឹមសត្វ) ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករ អំពី៖ ការដាំដំណាំផ្សេងៗ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងភាពធន់ទោនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទ្បជីវឧស្ម័ន បង្កើតកសិករគំរូ បង្កើតក្រុមចំណាប់អារម្មណ៍អាជីវកម្មកសិកម្ម ធ្វើជីកំប៉ុស្ត Biochar ទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់កសិករ និងទិវាបង្ហាញ ភូមិចក ឃុំចក ស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
157 អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ICC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោកស្រី សុចនា, PTL, ទូរស័ព្ទៈ092 469 934 អ៊ីម៉ែលៈsorachna@cfap.cambodia.org, fast_pm@icc.org.kh, www.icc.org.kh '
PTL 092 469 934
'sorachna@cfap.cambodia.org fast_pm@icc.org.kh www.icc.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 25 11 បណ្ឌិត អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បសុពេទ្យ​​ អភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងគ្រប់គ្រង ១.ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍កសិកម្ម ផលិតកម្មស្រូវ បន្លែនិង ចិញ្ចឹមសត្វ ២.ភ្ជាប់សហគមន៍កសិកម្មទៅទីផ្សារ ​ បណ្តុះបណ្តាលផលិតកម្មស្រូវ បន្លែនិង ចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីស្នាម ដល់សហគមន៍កសិកម្ម និងការភ្ជាប់ក្រុមកសិករទៅកាន់ទីផ្សារ ភូមិស្រះវង់ សង្កាត់ស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
158 សហព័ន្ធសមាគមន៍កសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម (CFAP) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក 'លោកសុខ ស៊ីថា លោកស្រី សុចនា '
'នាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី PTL' 016 948553
'k.sorachna@cfap.cambodia.org, www.cfap-cambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 8 អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បសុពេទ្យ អភិវឌ្ឍន៍ និងសេដ្អកិច្ច ១.បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍កសិកម្មផលិតកម្មស្រូវ បន្លែនិង ចិញ្ចឹមសត្វ​ ២.ភ្ជាប់ក្រុមកសិករទៅកាន់ទីផ្សារ ៣.ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍កសិកម្ម ៤.ពង្រឹងស្ថាប័នអង្គការកសិករ ៥.ការបញ្រ្ជាបភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅគ្រប់សកម្មភាព ១.បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍កសិកម្មផលិតកម្មស្រូវ បន្លែនិង ចិញ្ចឹមសត្វ​ ២.ភ្ជាប់ក្រុមកសិករទៅកាន់ទីផ្សារ ៣.ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍កសិកម្មពីការគ្រប់គ្រងបញ្ជីស្នាម ៤.ពង្រឹងស្ថាប័នអង្គការកសិករ ការធ្វើផែនការធាជីវកម្ម ផែនការដាំដុះ និងផែនការទីផ្សារលក់ទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញ និងក្នុងស្រុក៥.ការបញ្រ្ជាបភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅគ្រប់សកម្មភាព ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
159 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ ' លោក មិន សុភ័ន លោក លី គឹមលាង លោក សុក ដារា'
'នាយកប្រចាំប្រទេស អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកបសុសត្វ' '023 215 037 012505892 012 987 613 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត បណ្តុះបណ្តាល ពេទ្យសត្វភូមិ(VAHWs) កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'ការចិញ្ចឹមសត្វ, បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ពេទ្យសត្វភូមិ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' នៅភ្នំពេញនិងព្រៃវែង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
160 អង្គការ SACRED អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក Mr. Leng Bun Hong
អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ 012 920189
sacreded@gmail.com, www.sacredcambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 7 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ និងបសុពេទ្យ ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ការចិញ្ចឹមសត្វ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ការចិញ្ចឹមសត្វ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ព្រៃវែង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
161 ក្រុមហ៊ុន ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី Chi Thomchet Japan Sagna Phendei Company ក្រុមហ៊ុនឯកជន 'Mr.Pov Sothea Rin '
Manager 096 7777989
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 8 6 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ ទីផ្សារកសិកម្ម និង គ្រប់គ្រង ១) ធ្វើកិច្ចសន្យាផលិតពូជស្រូវជាមួយសហគមន៍ទួលចន្ទ្រា ២) ផ្តល់សវាកម្មជីកមសិកម្ម និងថ្នាំចំចាត់សត្វល្អិត ១) ធ្វើកិច្ចសន្យាផលិតពូជស្រូវជាមួយសហគមន៍ទួលចន្ទ្រា ២) ផ្តល់សវាកម្មជីកមសិកម្ម និងថ្នាំចំចាត់សត្វល្អិត នៅខេត្តស្វាយរៀង និងភ្នំពេញ ស្វាយរៀង - Svay Rieng
162 អង្គការ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល '១) លោក ឃិន ដារ៉ាវុធ ២) លោក ម៉ាត់ អាល់ពី '
'ប្រធាន អង្គការ CDO នាយកប្រត្តិបត្តិ CDO' '០១២ ៧២៨៣៩៥២ ០១២ ៥៨៧៧ ៣៩៤'
'alpy.math@gmail.com cdoinfo@cdoz.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 9 មណ្ឌិត ១នាក់ អនុ.បណ្ឌិត ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ៦នាក់ ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសទេសកសិកម្ម (បច្ចេកទេកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់តាមភូមិ , ៣) រៀបចំក្រុមផលិតស្រូវ បន្លែ មាន់ តាមភូមិ និងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ៤) រៀបចំចងក្រង និងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្រ្តី ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំបន្លៃ និងបច្ចេកទេសធ្វើស្រែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ព្រមទាំងសាកវប្បកម្មទៅដល់កសិករបង្គោល ២) ចងក្រងក្រុមផលិតស្រូវ ក្រុមបន្លែ ក្រុមមាន់ ក្រុមជ្រូក កម្រិតថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ។ ៣)​សម្របសម្រួលបង្កើតទីផ្សាតាមសហគមន៍ដើម្បីសម្រួលដល់កសិករក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល ៤) រៀបចំចងក្រងក្រុមស្រ្តី និងចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ និងតាមភូមិ និងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការបិទបញ្ជីតាមស្តង់ដា ៥) សិក្សាស្រាវជ្រាវពីចង្វាក់ទីផ្សារជារៀងរាល់ខែ និងអប់រំលើផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗតាមភូមិគោលដៅ ផ្ទះលេខ៣២១E ផ្លើូវលេខ 163E1 ភូមិ១ សង្កាត់ ទួលទំពួង២ ខណ្ឌចំការមន រាជាធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង លោក ម៉ាត់ អាល់ពី ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៧៧ ៣៩៤ ស្វាយរៀង - Svay Rieng
163 NK Ventures Campany Ltd. ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោកសានម៉េង ហេង
ប្រធានក្រុមហ៊ុន ០១២ ៨១៧៧៨០
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ 4 4 បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងកសិកម្ម, គ្រឿងយន្តកសិកម្ម, និងទីផ្សារកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំអំពៅស្ក ដំឡូងមី និងផលិតកម្មពូជគោ បណ្តុះបណ្តាលកសិករកសិករស្តីពី ដំណាំពោតធ្វើចំណីសត្វ ចិញ្ចឹមមាន់ នៅឃុំអំពិល ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
164 Eastern Rice Field Develoment Ltd. ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោកកុយ សារ៉េន
ប្រធានក្រុមហ៊ុន ០៨៨ ៣៣៣៧៧៧
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ពាណិជ្ជកម្ម 8 3 បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងកសិកម្ម, និងទីផ្សារកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីផលិតកម្មដំណាំ ដំឡូងមី និងអំពៅស្ក បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពី សាកវប្បកម្មរួមមាន ឪឡឹក ល្ង ល្ពៅ ម្ទេស នៅឃុំព្រៃតាអី ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
165 ក្រុមហ៊ុន Svay Ring Sugar Cane Company ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ខូង សាភណ្ឌ័
ប្រធានក្រុមហ៊ុន ០៩៧ ៥៦៦៦២២០
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ 4 7 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្ត្រ ទីផ្សារកសិកម្ម និង គ្រប់គ្រង បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំ ដំឡូងមី និងអំពៅស្ក បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំ ដំឡូងមី និងអំពៅស្ក នៅឃុំត្រស់ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង ស្វាយរៀង - Svay Rieng
166 អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិយើង (ODOV) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក សារិទ្ធ សីហា
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង 012 976 223
'oofice@odov.net www.odov.net'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 3 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (៣នាក់) ១.អាហាររូបត្ថម្ភ ២.សន្តិសុខស្បៀង ៣.អប់រំ ៤.អនាមម័យ ៥.អប់រំវិជ្ជជីវៈ ១.អប់រំ៖សិស្សសាលា និងទិវាអនាម័យ ២.អប់រំវិជ្ជាជីវ៖ រើសសិស្សចូលរៀន វិជ្ជជីវៈកាត់ដេរ សំអាងការ ៣.អនាម័យ៖ ការអនាម័យខ្លួនប្រាណ ៤.សន្តិសុខស្បៀង៖ ផ្តល់សម្ភារៈភ្ញាស់កូនមាន់ ស្រះត្រី បង្គន់អនាម័យ ៥.អាហាររូបត្ថម្ភ៖ការដាំបន្លៃ និងការប្រើប្រាស់។ ខេត្តព្រៃវែង ស្រុកមេសាង ព្រៃវែង - Prey Veng
167 អង្គការ ស្រ្តីខ្មែរ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក 'លោកស្រី អ៊ំ សុខុម '
ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត '011957887 016637535'
'sokhorn011@gmail.com www.womencambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 25 2 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (២នាក់) ១.ការដាំដុះបន្លែ ដំណាំស្រូវ ការចិញ្ចឹមសត្វ ២.ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៣.ទីផ្សារ ៤.អាហារូបករណ៍សម្រាប់កុមារ ៥.ការការពារកុមារនិងសិទ្ធិកុមារ ៦.តម្លាភាពសង្គម បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពី ការដាំដុះបន្លែ ដំណាំស្រូវ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទីផ្សារ ការថែទាំតាមផ្ទះអាហារូបករណ៍សម្រាប់កុមារ ការការពារកុមារនិងសិទ្ធិកុមារ តម្លាភាពសង្គម ខេត្តព្រៃវែង ស្រុកពាមរ៍ ស្រុកបាភ្នំ ស្រុកបឹងស្នែ ព្រៃវែង - Prey Veng
168 សហគ្រាសសង្គម កសិកម្មវែឆ្លាត (ASSE) សហគ្រាស លោក សាន បូនីការ
នាយក 11447725
'bunika.san@bb2c.org www.bb2c.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 13 វិស្វករ,បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាលពីដំណាំបន្លែ ដំណាំស្រូវដោយប្រើឧបករណ៍កជាត់ស្មៅ នាគស្រែ ស្នប់ជាន់បូមទឹកដាក់ស្រែ ម៉ាស៊ីនពង្រោះស្រូវ បណ្តុះបណ្តាលពីដំណាំបន្លែ ដំណាំស្រូវដោយប្រើឧបករណ៍កជាត់ស្មៅ នាគស្រែ ស្នប់ជាន់បូមទឹកដាក់ស្រែ ម៉ាស៊ីនពង្រោះស្រូវ ភ្នំពេញ ព្រៃវែង - Prey Veng
169 អង្គរគ្រីន វិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍន៍ចំកាត់ ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ហួរ ធីនាង នាយក ទូរស័ព្ទៈ092489696/0969437777 អ៊ីម៉ែលៈ ngkorgreen.headoffice@gmail.com គេហទំព័រៈ www.angkorgreen.com.kh
នាយក '092489696 0969437777'
'ngkorgreen.headoffice@gmail.com www.angkorgreen.com.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 7 50 ភាគច្រើនបរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ និអភិវឌ្ឍនជនបទ កាសាងសមត្ថភាព ចែករំលែកចំណេះដឹង និងការធ្វើបង្ហាញ កាសាងសមត្ថភាព ចែករំលែកចំណេះដឹង និងការធ្វើបង្ហាញ ភ្នំពេញ ព្រៃវែង - Prey Veng
170 អង្គការគុណតម្លៃ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក យិន ស៊ីណុន
មន្រ្តីអាជីវកម្មសហគមន៍កសិកម្ម 16534144
yinnorn@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 2 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ ការចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ការគាំទ្រដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ ការចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ការគាំទ្រដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ ពាមរ ព្រៃវែង / ភ្នំពេញ ព្រៃវែង - Prey Veng
171 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារ៉ា លោក លីគឹមលៀង'
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org; k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ព្រៃវែង - Prey Veng
172 អង្គការ សេដាក់ (CEDAC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក តុង ចាន់ធាង,
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី '012 725724 097 4106515'
'chantheangtong@cedac.org.kh chantheangtong@gmail.com, WWW.cedac.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 21 100 BSc.&MSc ' កសិកម្ម ' បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម National,ភ្នំពេញ,Prey Veng,Baphnom,Chheu Kach,Chheu Kach,N/A ព្រៃវែង - Prey Veng
173 អង្គការ HEIFER អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក ធី ស៊ីថា
ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ 12875125
'dy.sitha@heifer.org www.heiferinternationalcambodia.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 18 2 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (២នាក់) កសាងសមត្ថភាព វិនិយោគថវិកាគាំទ្រសម្រាប់ ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម កសាងសមត្ថភាព វិនិយោគថវិកាគាំទ្រសម្រាប់ ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ខេត្ត ព្រៃវែង ស្រុកពាមរ៍ ព្រៃវែង - Prey Veng
174 អង្គការ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ICC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក សៅ អ៊ាំ ទីប្រឹក្សា
ទីប្រឹក្សា 12262507
'fast_pm@icc.org.kh www.icc.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 1 អនុបណ្ឌិតក្សេត្រសាស្រ្ត ១នាក់ ការចិញ្ចឹមសត្វ ដំណាំបន្លែ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ដោយប្រើដ្រាំស៊ីតឌ័រ (drum seeder) បង្កើតសហគមន៍កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ដំណាំបន្លែ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ដោយប្រើដ្រាំស៊ីតឌ័រ (drum seeder) បង្កើតសហគមន៍កសិកម្ម ខេត្តព្រៃវែង ស្រុកព្រះស្តេច ព្រៃវែង - Prey Veng
175 អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ស៊ុន ចាន់ធូរ ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង ទូរស័ព្ទៈ017815561/0967263549 អ៊ីម៉ែលៈpm.spv2001@gmail.com គេហទំព័រៈwww.pnks@online.com
ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង '017815561 0967263549'
pm.spv2001@gmail.com www.pnks@online.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 17 4 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (៤នាក់) ការចិញ្ចឹមសត្វ ដំណាំបន្លែ ដោយប្រើជីសរីរាង្គការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ សិទ្ធមនុស្ស តម្លាភាពសង្គមលាងសំអាត និងការអនាម័យ ការចិញ្ចឹមសត្វ ដំណាំបន្លែ ដោយប្រើជីសរីរាង្គការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ សិទ្ធមនុស្ស តម្លាភាពសង្គមលាងសំអាត និងការអនាម័យ ខេត្តព្រៃវែង ស្រុកព្រះស្តេច ព្រៃវែង - Prey Veng
176 អង្គការ SACRED អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ទ្បេង ប៊ុនហុង នាយកប្រតិបត្តិ ​​​ ទូរស័ព្ទៈ012 920189 អ៊ីម៉ែលៈ sacreded@gmail.com គេហទំព័រៈwww.sacredcambodia.org
នាយកប្រតិបត្តិ 012 920189
sacreded@gmail.com www.sacredcambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 7 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ និងបសុពេទ្យ ច្រវាក់តម្លៃ ការចិញ្ចឹមសត្វ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត កាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ច្រវាក់តម្លៃ ការចិញ្ចឹមសត្វ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត កាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ខេត្តព្រៃវែង ក្រុងព្រៃវែង ព្រៃវែង - Prey Veng
177 អង្គការ Institute for Development Organization(IDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក សួស សុខា
នាយកប្រតិបត្តិ '092707270 069707270'
idolsokha@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 7 4 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទីផ្សារ ដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនឯកជន សហគមន៍កសិកម្ម ក្រុមកសិករ និងការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលៈ ផលិតកម្មបន្លែ ឈើហូបផ្លែ ប្រព័ន្ធកសិម្មចម្រុះ ការចិញ្ចឹមមាន់ ដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាធាតុ ការធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ច្រវាក់ផលិតកម្មសត្វ បន្លែ ស្រូវ ស្វាយចន្ធី ការគ្រប់គ្រងក្រោយការប្រមូលផល ការកែច្នៃម្ហូបអាហារ និងការបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ។ ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម និងទីផ្សារកសិកម្មៈ ការវិភាគខ្សែច្រវាក់តម្លៃក្នុងតំបន់​​ ស្រូវ មាន់ បន្លែ ផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល់សហគមន៌ កសិកម្មទៅទីផ្សារទំនើប។ ផ្ទះលេខ១០,ផ្លូវលេខ៣៤,សង្កាត់ចោមចៅ,ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ,ក្រុងភ្នំពេញ ព្រៃវែង - Prey Veng
178 អង្គការ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ១) លោក ឃិន ដារ៉ាវុធ ២) លោក ម៉ាត់ អាល់ពី
'ប្រធាន អង្គការ CDO នាយកប្រត្តិបត្តិ CDO' '០១២ ៧២៨៣៩៥២ ០១២ ៥៨៧៧ ៣៩៤'
'alpy.math@gmail.com cdoinfo@cdoz.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 9 មណ្ឌិត ១នាក់ អនុ.បណ្ឌិត ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ៦នាក់ ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសទេសកសិកម្ម (បច្ចេកទេកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់តាមភូមិ , ៣) រៀបចំក្រុមផលិតស្រូវ បន្លែ មាន់ តាមភូមិ និងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ៤) រៀបចំចងក្រង និងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្រ្តី ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំបន្លៃ និងបច្ចេកទេសធ្វើស្រែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ព្រមទាំងសាកវប្បកម្មទៅដល់កសិករបង្គោល ២) ចងក្រងក្រុមផលិតស្រូវ ក្រុមបន្លែ ក្រុមមាន់ ក្រុមជ្រូក កម្រិតថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ។ ៣)​សម្របសម្រួលបង្កើតទីផ្សាតាមសហគមន៍ដើម្បីសម្រួលដល់កសិករក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល ៤) រៀបចំចងក្រងក្រុមស្រ្តី និងចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ និងតាមភូមិ និងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការបិទបញ្ជីតាមស្តង់ដា ៥) សិក្សាស្រាវជ្រាវពីចង្វាក់ទីផ្សារជារៀងរាល់ខែ និងអប់រំលើផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗតាមភូមិគោលដៅ ផ្ទះលេខ៣២១E ផ្លើូវលេខ 163E1 ភូមិ១ សង្កាត់ ទួលទំពួង២ ខណ្ឌចំការមន រាជាធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង លោក ម៉ាត់ អាល់ពី ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៧៧ ៣៩៤ ព្រៃវែង - Prey Veng
179 អង្គការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៏សង្គមកម្ពុជាដែលហៅបំព្រួញថាសូដិក (SOFDEC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ឃុន លៀងហាក់
នាយកប្រតិបត្តិ 012 718 371
'kleanghak@yahoo.com sofdec@camintel.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 12 'បរិញ្ញប័ត្រ បណ្ឌិត' សេវាកម្ម កសិកម្ម អប់រំ ទីផ្សារ និង សហគមន៍ 'កសិកម្ម (បន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ផលិតកម្មស្រូវ និងស្រូវពូជ) អប់រំ ទីផ្សារ និង សហគមន៍' ផ្ទះលេខ៥៣ ផ្លូវលេខ៧ បុរីប៉េងហូត ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌមានជ័យ, ភ្នំពេញ ព្រៃវែង - Prey Veng
180 Green Innovate Cam(GIC) ក្រុមហ៊ុន លោក អ៊ំ ណារិន្ទ
នាយកប្រតិបត្តិ 017 62 99 96
umnarin1@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 20 35 'បរិញ្ញប័ត្រ អនុបណ្ឌិត' ផ្តល់សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលផលិតកម្មសត្វ និងការស្រាវជ្រាវ ការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសត្វ(ជ្រុក គោ ​ទា ​មាន់ ភ្ញាស់កូនមាន់ដោយសូឡា) G24 StG, ព្រៃទា សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ, ក្រុងភ្នំពេញ ព្រៃវែង - Prey Veng
181 អង្គការសហការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា (Parthnership for development in Kampuchea (PADEK) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាតិ 'លោក​ ស្រី កុសល លោក អ៊ឹម ណារិទ្ធ លោក មាស វណ្ណា ​​'
'០១២​៣២៤ ៧៥១ ០១២ ៧២៤ ៣៨៣ ០១៦ ៤១៧ ៨០០'
'skosal@padek.org imnarith.kh@gmail.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 34 7 'សញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិត និង បរិញ្ញាប័ត្រ ​ ' '(១) ផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់ក្រុមកសិករ តួនាទីយេនឌ័រ និងការបង្កើនសិទ្ធអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី (២) ក្រុមជួយខ្លួនឯង​ និងបន្តចងក្រងជា​​សហគមន៍កសិកម្ម (៣) កសាងហេដ្ខារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រព (៤) ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (៥) សុខភាព​​​​​។' (១)​ បង្រៀកសិករចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមត្រី និង ការជ្រើសរើសពូជស្រូវ ផ្តល់ពូជមាន់,បន្លែ ត្រី និងប្រពន្ធ័ដំណក់ទឹក និងជ្រើសរើសពូជដែលចំណាយទឹកតិច (២)គាំទ្រក្រុមជួយខ្លួនឯង​ និងចងក្រងជាសហគមកសិកម្ម និងក្រុមផលិត (៣)កសាងអណ្តូងស្នប់ខ្នាតធំ ជីកស្រះ និងស្តារប្រឡាយ (៤) បណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឃុំសង្កាត់ពីការកាត់បន្ថយគ្រោះភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកសហគមន៍,​ (៥)​ ផ្តល់សម្ភារកសិកម្ម​ (៦) ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ,​(៧) បណ្តុះបណ្តាល, សិក្ខាសាលាពីការចិញ្ចឹមមាន់, ដាំបន្លែ,​ (៨) តាមដាន និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់កសិករផលិត​(៩) ទិវារស្រែបង្ហាញ ។ ផ្ទះលេខ ភូមិដូនទុង ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង​ ទំនាក់ទំនង លោក មាស វណ្ណា (Meas Vanna )០១៦ ៤១៧ ៨០០ និងធ្វើការក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ព្រះស្តេច មេសាង និងបាភ្នំ ព្រៃវែង - Prey Veng
182 អង្គការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជាដែលហៅបំព្រួញថាសូដិក (SOFDEC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ឃុន លៀងហាក់
នាយកប្រតិបត្តិ 012 718 371
'kleanghak@yahoo.com sofdec@camintel.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 21 'បរិញ្ញប័ត្រ បណ្ឌិត' សេវាកម្ម កសិកម្ម អប់រំ ទីផ្សារ និង សហគមន៍ 'កសិកម្ម (បន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ផលិតកម្មស្រូវ និងស្រូវពូជ) អប់រំ ទីផ្សារ និង សហគមន៍' ភូមិទួលក្រឡាញ់ សង្កាត់កំពង់ ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំ ខេត្តកំពង់ ឆ្នាំង (សាខាទី ១) កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
183 សមាគមន៍នាងកង្រី អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក អ៊ុក សាម៉េត
នាយកប្រតិបត្តិ 012 674 881
uksametpnka@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 30 3 'បរិញ្ញប័ត្រ ' សេវាកម្ម កសិកម្ម អប់រំ សហគមន៍ និងអាហារូបត្ថម កសិកម្ម (បន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ និងផលិតកម្មស្រូវ) អប់រំ ទីផ្សារ និងសហគមន៍ ភូមិផ្អេរ សង្កាត់ផ្អេរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំ ខេត្តកំពង់ ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
184 អង្គការពន្លឺកុមារ (Ponleur Kumar) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោកស្រី ស៊ឹម ចាន់បូរីណា
នាយកប្រតិបត្តិ 077 307 676
sborina@pkcambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 16 18 'បរិញ្ញប័ត្រ បណ្ឌិត' សេវាកម្ម កសិកម្ម សហគមន៍ និងសេវាសង្គម កសិកម្ម (បន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ និងផលិតកម្មស្រូវ) ទីផ្សារ សហគមន៍ និងសេវាសង្គម ការិយាល័យកណ្តាលនៅពោធិ សាត់ និងមានសាខានៅ ស្រុកបរិបូណ៌ និងស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
185 អង្គការហេហ្វើ កម្ពុជា (HEIFER) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ស៊ឹម ដារា
នាយកកម្មវិធី 012 771 051
'Dara.Sim@heifer.org simdara.un2@gmail.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 34 5 'បរិញ្ញប័ត្រ បណ្ឌិត' សេវាកម្ម កសិកម្ម (សត្វជ្រូក មាន់ និងបន្លែ) និងសហគមន៍ សេវាកម្ម កសិកម្ម (សត្វជ្រូក មាន់ និងបន្លែ) និងសហគមន៍ 'ការិយាល័យកណ្តាលនៅភ្នំពេញ និងមានសាខានៅ ភូមិផ្អេរ សង្កាត់ផ្អេរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំ ខេត្តកំពង់ ឆ្នាំង ' កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
186 អង្គការទស្សនៈពិភពលោក (World Vision) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជុំ ទីណា
ប្រធានកម្មវិធីប្រចាំខេត្ត 012 674 881
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីកសិកម្មខេត្ត 7 5 បរិញ្ញាប័ត្រ រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានផ្លូវគមនាគម៍ បង្កើនចំណេះដឹងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជននៅមូលដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសដាំដុះ និងការចញ្ចឹមសត្វ 'ការិយាល័យកណ្តាលនៅភ្នំពេញ និងមានសាខានៅ ភូមិបន្លៃ ឃុំពន្លៃរ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ' កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
187 អង្គការស្រែខ្មែរ (SRER KHMER) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក មៀច សិនម៉ែល
នាយកកម្មវិធី 077 777 371
'srerkhmer@online.com centmillkh@hayoo.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 17 12 'បរិញ្ញប័ត្រ បណ្ឌិត' សេវាកម្ម កសិកម្ម (សត្វជ្រូក មាន់ និងបន្លែ) និងសហគមន៍ សេវាកម្ម កសិកម្ម (សត្វជ្រូក មាន់ និងបន្លែ) និងសហគមន៍ 'ការិយាល័យកណ្តាលនៅភ្នំពេញ និងមានសាខានៅ សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ' កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
188 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិនសោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារា លោក លី គឹម លៀង '
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
189 'វិទ្យាស្ថានប្រាយហូប The Bright Hope Institute (BHI)' 'គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ឯកជន' ' លោក សេង សិន្ថារ លោក ឈួន ពុទ្ធិរតន៍ លោក ស៊ុន យ៉ុន'
'នាយកវិទ្យាស្ថាន ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ពិសោធន៍ កសិកម្ម' '012 571 362 012 483 426 077 817 998'
'seng.sintha@gmail.com sunyunn077@gmail.com puthirort@gamil.com '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ 'អនុក្រឹត លេខ១៥០ អនក្រ ប្រក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា' ១៣ឆ្នាំ 12 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត 'បង្រៀន បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ កសិកម្មនិង ពិសោធន៍ ធ្វើបង្ហាញពីកសិកម្ម បែបទំនើប។ ចងក្រង បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ ពីកសិកម្ម តាមបែបទំបើប។ បញ្ជូននិស្សិតទៅធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកកសិកម្ម K209ទំនើបនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។ ' ' -បណ្តុះបណ្តាលជំនាញកសិកម្ម វគ្គខ្លីៗ -បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម -ចងក្រងសហគមន៍កសិករ និងជំរុញឲ្យមានដំណើការ -ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារ´កសិកម្ម និងផ្តល់សេវាកសិកម្មបែបទំនើប -ផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះបន្លែ Green House, Net house, Hydroponics និងប្រពន័្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹក។ -ការបង្កើតបណ្តាញអ្នកកសិកម្ម។ ' 'កំពង់ឆ្នាំង/គ្រប់ខេត្ត ទាំងអស់ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា' កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
190 អង្គការ CARITAS អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក មេង តំណាង
088 33 33 203
'www.caritascambodia.org caritas@caritascambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 30 មិនបានបញ្ជាក់ បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម យុវជន អប់រំ អាហារូបត្ថម សុខភាព កសិកម្ម យុវជន អប់រំ អាហារូបត្ថម សុខភាព ក្រុងភ្នំពេញ ខណ្ឌ៧មករា ភូមិបឹងព្រលិត កណ្តាល - Kandal
191 អង្គការ SNV អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក កែអឿន តំណាង
092 825688
'cambodia@snv.org www.snv.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 11 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត លើកកម្ពស់បច្ចេកទេសដំាបន្លែ កសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ផ្តល់់សេវាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសាវប្បកម្ម លើកកម្ពស់បច្ចេកទេសដំាបន្លែ កសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ផ្តល់់សេវាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសាវប្បកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ ខណ្ឌចំការមន ភូមិទំនប់ទឹក កណ្តាល - Kandal
192 អង្គការ CWDCC អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ភូ តេង
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ 012 643 136
'teng@cwdcc.org www.cwdcc.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 12 មិនបានបញ្ជាក់ បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផលិតកម្មនិងសុខភាពសត្វ,ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វ,ការបណ្តុះបណ្តាលពីការដាំបន្លែ និងការចិញ្ចឹមសត្វ ផលិតកម្មនិងសុខភាពសត្វ,ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វ,ការបណ្តុះបណ្តាលពីការដាំបន្លែ និងការចិញ្ចឹមសត្វ ខេត្តកំពត ក្រុងកំពត ឃុំកំពង់បាយត្បូង ភូមិកំពង់បាយត្បូង កណ្តាល - Kandal
193 អង្គការ HEIFER អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ឌី ស៊ីថា
អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់តំបន់ 12875125
dy.sitha@heifer.org www.heiferinternationalcambodia.org.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 18 2 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ក្រុង ភ្នំពេញ ខណ្ឌចំការមន សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ កណ្តាល - Kandal
194 អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា (ICC)) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក សៅ អំ
ទីប្រឹក្សា 12262507
'info@icc.org.kh www.icc.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 1 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត ការចិញ្ចឹមសត្វ​ ការដាំបន្លែ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ព្រោះ ការបង្កើត សហគមន៍កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ​ ការដាំបន្លែ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ព្រោះ ការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ ខណ្ឌសែនសុខ សង្កាត់អូរបែកក្អម កណ្តាល - Kandal
195 អង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម (PNKSK) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ស៊ុន​ចាន់ធូ
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង '017815561 0967263549​ '
'pm.spv2001@gmail.com http://www.pnks-cambodia.org/'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 17 4 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត ការចិញ្ចឹសត្វ ការដាំបន្លែដោយប្រើជីសរីរាង្គ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ សិទ្ធិមនុស្ស គណនេយ្យភាពសង្គម អនាម័យ ការចិញ្ចឹសត្វ ការដាំបន្លែដោយប្រើជីសរីរាង្គ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ សិទ្ធិមនុស្ស គណនេយ្យភាពសង្គម អនាម័យ ខេត្ត កណ្តាល កណ្តាល - Kandal
196 អង្គការ SACRED អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ទ្បេង ប៊ុនហុង
អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិកា 012 920189
'sacreded@gmail.com www.sacredcambodia.org '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 7 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ការចិញ្ចឹមសត្វ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ការចិញ្ចឹមសត្វ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ខេត្ត ព្រែវែង ស្រុកកំពង់ល្វា ឃុំ កំពង់ល្វា ភូមិលេខ៣ កណ្តាល - Kandal
197 អង្គការឡាស់ថ្មី (iDE-Lors Thmey) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ហួត ទ្បុង
អ្នកគ្រប់គ្រងតាមសាខា 092717275​​​
'hlong@ideglobal.org www.ideglobal.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 7 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម និងសេវាកម្ម ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម និងកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម និងកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ខេត្តតាកែវ ក្រុងដូនកែវ ឃុំរការក្នុង កណ្តាល - Kandal
198 អង្គការស្រ្តី អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោកស្រី ប៉ែន វីរៈ
អនុប្រធាន 017 337635
'irak_pean@yahoo.com http://womencambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 4 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត សេវាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម សុខភាព និងអណាម័យ សេវាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម សុខភាព និងអណាម័យ ក្រុងភ្នំពេញ ខណ្ឌមានជ័យ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ភូមិទ្រាល២ កណ្តាល - Kandal
199 ក្រុមហ៊ុន ហេង ពេជ្រ ឆាយ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ហេង ពេជ្រ ឆាយ
នាយក 012 971 411
hengpichchhay_hpccompany@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលនិងជំនួញ បរិញ្ញាបត្រ លក់ជី ថ្នាំកសិកម្ម ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ពូជស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយលក់សម្ភារកសិកម្ម ខេត្ត តាកែវ កណ្តាល - Kandal
200 ក្រុមហ៊ុនអាល់បាកម្ពុជាចំកាត់ (Alba) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក សួន វិចិត្រ
អ្នកគ្រប់គ្រង 012 938 800 / 016 938 800
'vichet.sourn@projet-alba.com www.project-alba.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 7 27 មិនបានបញ្ជាក់ ផ្តល់គ្រាប់ពូជ​ ជី​ ថ្នាំ និងសម្ភារកសិកម្មឥតគិតថ្លៃ និងប្រមូលទិញផលិតផលដែលដាំបាន ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករ គាំទ្របច្ចេកទេស ធានាប្រាក់ចំណូល កុងត្រាតម្លៃ ផ្តល់គ្រាប់ពូជ​ ជី​ ថ្នាំ និងសម្ភារកសិកម្មឥតគិតថ្លៃ និងប្រមូលទិញផលិតផលដែលដាំបាន ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករ គាំទ្របច្ចេកទេស ធានាប្រាក់ចំណូល កុងត្រាតម្លៃ ខេត្ត តាកែវ កណ្តាល - Kandal
201 អង្គការសាមគ្គី (Samaky) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក UK Aing Kim,
នាយក '017 820 190 086 986 658'
samakyngo@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 កសិកម្ម ផលិតកម្មសត្វ អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលនិងជំនួញ បរិញ្ញាបត្រ សន្តិសុខស្បៀង និងការអប់រំ អាហាររូបត្ថម្ភ សួនបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ 'កំពត កណ្តាល' កណ្តាល - Kandal
202 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិនសោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារា លោក លី គឹម លៀង '
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ កណ្តាល - Kandal
203 អង្គការទស្សនៈពីភពលោក (World Vision) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សា​វិន សំអុល
ប្រធាន ០៨៧ ៤២ ៤២ ៦៦
'contact_cambodia@wvi.org www.wvi.org/cambodia'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 N/A បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម យុវជន អប់រំ និងអាហារូបត្ថម យេនឌ័រ កសិកម្ម យុវជន អប់រំ និងអាហារូបត្ថម យេនឌ័រ ថ្នាក់ជាតិ,ភ្នំពេញ,កណ្តាល,ក្រុងតាខ្មៅ,តាខ្មៅ,តាខ្មៅ, សេវាកម្ម កណ្តាល - Kandal
204 អង្គការ IDE អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ប៉ុល អភិរក្ស
តំណាង ០១០ ៣៣៤២៤០
'cambodia@ideglobal.org www.ideglobal.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 24 15 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត លក់សម្ភារកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស និងប្រមូលទិញផលិតផលកសិកម្ម លក់សម្ភារកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស និងប្រមូលទិញផលិតផលកសិកម្ម ជាតិ,,ខេត្តកណ្តាល,ស្រុកស្អាង,ឃុំស្អាងភ្នំ,ព្រៃខ្មែរ,លក់ និងសេវាកម្ម កណ្តាល - Kandal
205 ជីធម្មជាតិ តូនី អេសអឹម ក្រុមហ៊ុនឯកជន ប៊ុន ចាន់ស្រីរត្ន័
ប្រធាន 096 4932 049
chithamacheattonysm@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 4 បរិញ្ញាប័ត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ លក់ជីថ្នាំ សម្ភារកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស ផលិត និងស្រាវជ្រាវផលិតផលកសិកម្ម លក់ជីថ្នាំ សម្ភារកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស និងស្រាវជ្រាវផលិតផលកសិកម្ម # 39, ផ្លូវបេតុង, ភូមិព្រៃធំ, សង្កាត់ក្បាលកោះ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ កណ្តាល - Kandal
206 អង្គការហេហ្វើ កម្ពុជា (HEIFER) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល លោក ស៊ឹម ដារា
នាយកកម្មវិធី 012 771 051, 077 494 565
'Dara.Sim@heifer.org simdara.un2@gmail.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 34 5 'បរិញ្ញប័ត្រ បណ្ឌិត' សេវាកម្ម កសិកម្ម (សត្វជ្រូក មាន់ និងបន្លែ) និងសហគមន៍ សេវាកម្ម កសិកម្ម (សត្វជ្រូក មាន់ និងបន្លែ) និងសហគមន៍ 'ការិយាល័យកណ្តាលនៅភ្នំពេញ និងមានសាខានៅ ភូមិផ្អេរ សង្កាត់ផ្អេរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំ ខេត្តកំពង់ ឆ្នាំង ' តាកែវ - Takeo
207 អង្គការសុវណ្ណភូមិ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ហេង សុក
នាយក 12888834
'ed@sovannphoum.org.kh www.sovannphoum.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 7 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ការចិញ្ចឹមមាន់ ភ្ញាស់កូនមាន់ ដាំបន្លែ ការចងក្រងក្រុមសន្សំ ទឹកស្អាត អនាម័យ និងឥទាណ 'ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមមាន់ ការភ្ញាស់កូនមាន់ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' 'ផ្ទ# ៤៨៦, ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុន១ ខណ្ឌមានជ័យ ក្រុងភ្នំពេញ. ' តាកែវ - Takeo
208 អង្គការស្រែខ្មែរ (Srer Khmer) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មៀច សិនមៀល
នាយកប្រតិបត្តិ 078 755 858
srerkhmer@online.com.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 22 23 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត '១.កសិកម្ម/សុវត្ថិភាពអាហារ/ជំនួយស្បៀងអាហារ ២.អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ/កសាងសមត្ថភាពសង្គមស៊ីវិល/បង្កើតបណ្តាញ ៣. ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ/ការត្រៀមបម្រុងគ្រោះមហន្តរាយ ៤.ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ការការពារ បរិស្ថានទូទៅ ៥.ការអប់រំសុខភាព/ទឹកស្អាត/ទឹក ' '១.បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល២.បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ៣.ផ្តល់ការណែនាំដល់កសិករ ដោយការចុះពិនិត្យតាមផ្ទះ ៤.ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទៅទស្សនៈកិច្ចកសិករជោគជ័យ ៥.កសិករធ្វើបង្ហាញ ៦.ការរៀនសូត្រពីកសិករទៅកសិករ ៧.សមាគមន៍កសិករ/សហគមន៍កសិកម្ម ៨.ការសន្សំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ/ក្រុមជួយខ្លួនឯង ក្រុមអ្នកផលិតដំណាំ និងសហគមន៍កសិកម្ម។ ' កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់ សៀមរាប កំពត និងព្រះវិហារ តាកែវ - Takeo
209 ក្រុមហ៊ុនអេកូនសាន់ (E-coSun) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ស៊ុន ម៉ៅ
នាយក 012 635 865
ecosuncam@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញវត្ថុ 6 2 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ លក់សូឡា ពិសេសសូឡាបូមទឹកចល័តសម្រាប់ដំណាំបន្លែ ជាមួយក្រុមកសិករ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការប្រើប្រាស់សូទ្បាមូមទឹក ជួសជុល តម្លើង លក់សូទ្បាបូមទឹក។ ភ្នំពេញ តាកែវ - Takeo
210 ក្រុមហ៊ុន ហេង ពេជ្រ ឆាយ (HENG PICH CHHAY) ក្រុមហ៊ុន Heng Pich Chhay
នាយក 012 971 411
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 កសិកម្ម អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលនិងជំនួញ បរិញ្ញាបត្រ លក់ជី ថ្នាំកសិកម្ម ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ពូជស្រូវ ផ្សព្វផ្សាយលក់សម្ភារកសិកម្ម ត្រើយទម្លាប់ គិរីវង្ស តាកែវ តាកែវ - Takeo
211 ក្រុមហ៊ុន Alba (Cambodia) Co., Ltd ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក សួន វិចិត្រ
HR & Farmer Acquisition Manager '012 938 800 016 938 800'
'vichetsourn@projet-alba.com www.project-alba.com'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 7 27 ផ្តល់គ្រាប់ពូជ​ ជី​ ថ្នាំ និងសម្ភារកសិកម្មឥតគិតថ្លៃ និងប្រមូលទិញផលិតផលដែលដាំបាន ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករ គាំទ្របច្ចេកទេស ធានាប្រាក់ចំណូល កុងត្រាតម្លៃ ត្រាំកក់ តាកែវ តាកែវ - Takeo
212 អង្គការឡាស់ថ្មី (iDE-Lors Thmey) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ហួត លួង
អ្នកគ្រប់គ្រងសាខា តាកែវ (+855)92717275​​​
'hlong@ideglobal.org www.ideglobal.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 7 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម និងសេវាកម្ម ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម និងកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា រកាក្រៅ ដូនកែវ តាកែវ តាកែវ - Takeo
213 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុខ ដារ៉ា លោក លីគឹមហេង'
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ,' '012 987 613 012 505 211 077 655 657,'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ តាកែវ - Takeo
214 អង្គការទស្សនពិភពលោក អន្តរជាតិកម្ពុជា (WV) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក ខៀវ ពៅ
ជំនួយការប្រធានប្រតិបត្តិ តំបន់ 012 787 210
peou_khiev@wvi.org, www.wvi.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 15 4 បរិញ្ញាប័ត្រ អាហាររូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការការពារកុមារ យុវជន និងកសិកម្ម (បន្លែ ការសម្របសម្រួលជំនួញ សហគមន៍កសិកម្ម និងការផ្សារភ្ជាប់ទៅទីផ្សារ អាហាររូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការការពារកុមារ យុវជន និងកសិកម្ម (បន្លែ ការសម្របសម្រួលជំនួញ សហគមន៍កសិកម្ម និងការផ្សារភ្ជាប់ទៅទីផ្សារ ដូនកែវ តាកែវ តាកែវ - Takeo
215 អង្គរគ្រីន ក្រុមហ៊ុន ហ៊ឹម វី,
អ្នកលក់ 095 695 5500
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 8 1 អប់រំវិជ្ជាជីវៈ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំកសិកម្ម ។ លក់ជីគីមី និងថ្នាំកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំកសិកម្ម ។ លក់ជីគីមី និងថ្នាំកសិកម្ម ឃុំព្រែកផ្ទោល ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ តាកែវ - Takeo
216 អង្គការ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល '១) លោក ឃិន ដារ៉ាវុធ ២) លោក ម៉ាត់ អាល់ពី '
'ជាប្រធាន អង្គការ CDO នាយកប្រត្តិបត្តិ CDO' '០១២ ៧២៨៣៩៥២ ០១២ ៥៨៧៧ ៣៩៤'
'alpy.math@gmail.com cdoinfo@cdoz.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 9 មណ្ឌិត ១នាក់ អនុ.បណ្ឌិត ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ៦នាក់ ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសទេសកសិកម្ម (បច្ចេកទេកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២) ចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់តាមភូមិ , ៣) រៀបចំក្រុមផលិតស្រូវ បន្លែ មាន់ តាមភូមិ និងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ៤) រៀបចំចងក្រង និងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្រ្តី ១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំបន្លៃ និងបច្ចេកទេសធ្វើស្រែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ព្រមទាំងសាកវប្បកម្មទៅដល់កសិករបង្គោល ២) ចងក្រងក្រុមផលិតស្រូវ ក្រុមបន្លែ ក្រុមមាន់ ក្រុមជ្រូក កម្រិតថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ទីផ្សារ ។ ៣)​សម្របសម្រួលបង្កើតទីផ្សាតាមសហគមន៍ដើម្បីសម្រួលដល់កសិករក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល ៤) រៀបចំចងក្រងក្រុមស្រ្តី និងចងក្រងក្រុមសន្សំប្រាក់ និងតាមភូមិ និងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការបិទបញ្ជីតាមស្តង់ដា ៥) សិក្សាស្រាវជ្រាវពីចង្វាក់ទីផ្សារជារៀងរាល់ខែ និងអប់រំលើផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗតាមភូមិគោលដៅ ផ្ទះលេខ៣២១E ផ្លើូវលេខ 163E1 ភូមិ១ សង្កាត់ ទួលទំពួង២ ខណ្ឌចំការមន រាជាធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង លោក ម៉ាត់ អាល់ពី ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៧៧ ៣៩៤ តាកែវ - Takeo
217 'ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDT)' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក '១.លោក ឱ ចាន់នី ២.លោក មាស វីភូ ៣.លោក បូ រ៉ាវុធ '
'នាយកប្រតិបត្តិ ប្រធានគ្រប់គ្រងការប្រកបរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិត អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត' '12454636 012381558 012860400 '
'or_channy@crdt.com bo_ravuth@crdt.org.kh meas_viphou@crdt.org.kh '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 10 បរិញ្ញាបត្រ ផលិតដំណាំបន្លែ ឈើហូបផ្លែ សហគ្រាសដំឡូងមី ក្រូចវ័រ ចិញ្ចឹមមាន់ ភ្ញាស់កូនមាន់ ការងារបណ្តាញទីផ្សារ ខ្សែច្រវាក់ផលិត ការកែច្នែបន្លែ បណ្តុំបណ្តាលអំពីផលិតដំណាំបន្លែ ឈើហូបផ្លែ សហគ្រាសដំឡូងមី ក្រូចវ័រ ចិញ្ចឹមមាន់ ភ្ញាស់កូនមាន់ ការងារបណ្តាញទីផ្សារ ខ្សែច្រវាក់ផលិត ការផ្តូចផ្តើមគំនិតអាជីវម្ម ភូមិព្រាំងព្រីង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ក្រចេះ - Kratie
218 ដេប៉ូ សាយ ម៉េង ឯកជន លោក សាយ ម៉េង
071 99 02 546
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ សាលាក្រុងក្រចេះ 14 15 បរិញ្ញាបត្រ ការចិញ្ចឹមសត្វ (មាន់ ទា ជ្រូក គោ ក្របី) ការងារទីផ្សារផលិតផល សម្រាប់កសិករ ព្យាបាលសត្វ(មាន់ ទា ជ្រូក) វិធីសាស្ត្រភ្ញាស់កូនមាន់ និងចិញ្ចឹមមាន់ និងចិញ្ចឹមជ្រូក ភូមិដូនជ្រាំ សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ក្រចេះ - Kratie
219 អង្គការ SCW អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ចាន់ វិចិត្រ
ប្រធានកម្មវិធីរបស់អង្គការ SCW '012 953 650 097 602 00 49'
vicheth@cambodiaswildlife.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 16 5 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៣នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ២នាក់ គម្រោងបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងធនធានទឹក នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ និងខេត្តស្ទឹងត្រែង SRI, Home garden, IFS, Bee feeding, ចិញ្ចឹមត្រី ឡជីវឧស្មន័ ចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ការងារទីផ្សារកសិកម្ម ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ភូមិរកាកណ្តាល សង្កាត់រការកណ្តាល ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។ ក្រចេះ - Kratie
220 'អង្គការដើម្បីជីវភាពនិងព្រៃឈើ (FLO)' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក 'ឈ្មោះនាយិកា គឹម វណ្ណឌី '
012 739 599
kimvandy@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 មិនបានបញ្ជាក់ បរិញ្ញាបត្រ (ជំនាញធនធានធានធម្មជាតិ និងគ្រប់គ្រង) គាំទ្រការអភិរក្សនិងពង្រីកជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៏តាមដងទន្លេមេគង្គ។ គម្រោងលើកកម្ពស់ការការពារធនធានធម្មជាតិអោយមាននិរន្ដរភាព។ ធានាសុវត្ថភាពការចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាព និងព្រៃឈើរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ ពីចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ និងស្រូវ ការការពារធនធានធម្មជាតិ និងការចុះបញ្ជីដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច។ ភូមិត្រាំងព្រីង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ក្រចេះ - Kratie
221 'មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ព្រៃឈើប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក (RECOFTC)' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ថាច់ មេត្រី​
អ្នកសម្របសម្រួលភាពជាដៃគូរសហគមន៍ព្រៃឈើប្រចាំខេត្តក្រចេះ 012 352 358
metrey.thach@recoftc.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងក្រសួងកសិកម្ម 10 1 បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ព្រៃឈើ រៀបចំនិងបង្លើតសហគមន៍ព្រៃឈើ ធ្វើនិយ័តសហគមន៍ព្រៃឈើ រៀបចំការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងព្រៃសហគមន៍ រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍ ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍ (ចិញ្ចឹមឃ្មុំ កែច្នែឬស្សី និងផ្តៅ ឥណទានសហគមន៍ព្រៃឈើ) ភូមិក្រចេះ សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ក្រចេះ - Kratie
222 អង្គការ HEIFER អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក ឌី សេដ្ឋា
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ 12875125
'dy.sitha@heifer.org www.heiferinternationalcambodia.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 18 2 បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (២នាក់) ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ពាមរ ព្រៃវែង / ភ្នំពេញ ក្រចេះ - Kratie
223 ភូមិកសិកម្មធម្មជាតិ ឯកជន លោក ប៊ុន សៀង
ប្រធាន ០៩២/០១០ ២៨២៦៥៤
nav.sieng@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 5 12 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្តល់បច្ចេកទេស ស្តង់ដា គុណភាពបន្លែ PGS ប្រមូលទិញផលិតផលបន្លែ ឈើហូបផ្លៃ និងចែកចាយដល់ផ្សារទំនើប 'ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្តល់បច្ចេកទេស ស្តង់ដា គុណភាពបន្លែ PGS ប្រមូលទិញផលិតផលបន្លែ ឈើហូបផ្លៃ និងចែកចាយដល់ផ្សារទំនើប' ជាតិ,ភ្នំពេញ,ភ្នំពេញ,សែនសុខ,ភ្នំពេញថ្មី,លក់ និងសេវាកម្ម ក្រចេះ - Kratie
224 អង្គការពន្លឺកុមារ (PK)) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក 'លោកស្រី ស៊ឹម ចាន់បូរីណា '
នាយកប្រតិបត្តិ 077 30 7676 or 097 6363863
sborina@pkcambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 3 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល កសិកម្ម ព្រៃឈើ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅសហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម សាវប្បកម្ម (បន្លែ ផ្លែឈើ) ត្រពាំងជង បាកាន ពោធិ៍សាត់ ក្រចេះ - Kratie
225 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ, សុខ ដារ៉ា, លី គឹមលាង, '
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
' s.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ក្រចេះ - Kratie
226 អង្គការសង្រ្គោះអ្នកងាយរងគ្រោះកម្ពុជា (SVC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មុត ពិសី
'០៨៧ ៧៧ ៧៩៥៤ ០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៥២ ០៧៧ ៦០០ ៧៥៨ '
pisey.m@svc-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ 'ផ្ទះលេខ ៣៤៥ ផ្លូវ ៥១០ ភូមិ ៧​មករា សង្កាត់ ឡាបានសៀក ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនៈគីរី' ក្រចេះ - Kratie
227 អង្គរហ្គ្រីន ក្រុមហ៊ុន លោក អ៊ីត អ៊ីសា
បុគ្គលិក ០៩៧ ២៩០ ៣៧ ៤០
'esasaet@gmail.com www.angkorgreen.bez '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម 10 6 បរិញ្ញាបត្រ បង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្ម ពន្យល់ណែនាំអំពីធ្វើបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវសាស្រ្ត ,តាកដានការធ្វើបង្ហាញ ភូមិ រាជានុកូល ឃុំ ស្ទឹងត្រែង ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
228 កសិករគម្រូ ក្រុមកសិករ លោក អ៊ុក ឃួន
ប្រធានក្រុម ០៩៧ ២៦៤៣ ១២០
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្មស្ទឹងត្រែង 20 3 ថ្នាក់ទី៩ បង្រៀនបច្ចេកទេសដាំដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ និងឈើហូបផ្លែ ដល់សមជិកក្រុម ដាំដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ និងឈើហូបផ្លែ ភូមិ រាជានុកូល ឃុំ ស្ទឹងត្រែង ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
229 'ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(CRDT) ' អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ខេង ប៊ុន ហេង
អ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ០៩៧ ៥៧៧៧៩៦៩
'khengbunheng@crdt.org.kh khengbunheng@crdt.org.kh '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 18 បរិញ្ញាបត្រ ១.សុវត្ថិភាពស្បើង ២.បង្កើនប្រាក់ចំណូល ៣.ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៤.ទឺកសហគាត និងអនាម័យ ៥.ចំណេះដឹងពីបរិស្ថាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី៖ ការចិញ្ចឹមសត្វ ដំណាំបន្លែ ដំណាំស្រូវ ការកត់ត្រាបញ្ជីស្នាម ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ សុខភាពបថម។ ភូមិ ត្រពាំងលើ ឃុំ ស្ទឹងត្រែង ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
230 អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅ កម្ពុជា(CIRD) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក វី ផល្លី
អ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត '097 999 80 79 077 94 80 95'
'phalluy@cepa-cambodia.org www.cepa_cambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 22 5 បរិញ្ញាបត្រ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ១.សហគមន៍នេសាទ ២.សហគមន៍ព្រៃឈើ ៣.ក្រុមសន្សំ ៤.ការកែឆ្នៃអនុផលព្រៃឈើ ៥.ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៦.ទេសចរធម្មជាតិ ភូមិ ត្រពាំងព្រីង ឃុំ ស្ទឹងត្រែង ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
231 កម្មវិធីអនុផលព្រៃឈើ (NTFP-EP) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក មី បាំង អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ ទូរស័ព្ទ 092 963 375/078 888 506 អ៊ីម៉ែលbaing@ntfp.org គេហទំព័រ www.ntfp.org.kh
អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ '092 963 375 078 888 506'
'baing@ntfp.org www.ntfp.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ អនុសារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងការបរទេស 10 3 បរិញ្ញាបត្រ គាំទ្រសហគមន៍ផ្តោតលើសហគ្រិន ចងក្រងសហគមន៍ផ្តោតលើក្រុមសហគ្រិន ក្នុងបរិបទសហគមន៍ព្រៃឈើ និងសហគមន៍នេសាទ ផ្តល់ការកសាងងសមត្ថភាព ដល់ក្រុមសហគមន៍ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
232 សហគមន៍ដំណាំស្រូវរ៉ាមសារ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក ហួត សេង
ប្រធានសហគមន៍ ០៩៧ ៤១​ ០៦៧០៦
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 7 8 មធ្យមកសិក្សាទុតិយភូមិ បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម ទិញ លក់ និងកៃច្នៃផលិតផលកសិកម្ម ជាពិសេសស្រូវអង្ក ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
233 ក្រុមហ៊ុនអេសវេស កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន លោក ហ៊ន សីហា
បុគ្គលិក 071 400 9841
'seyha.horn@eastwestseed.com www.eastwestseed.com '
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម 3 5 បរិញ្ញាបត្រ លក់គ្រាប់ពូជដំណាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទ សហការជាមួយគម្រោងឈេននៅស្ទឹងត្រែង និងបង្រៀនបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំបន្លែដល់កសិករ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
234 អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព(DPA) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ា គឹមទ្បុង
ជំនួយការប្រធានគម្រោង (+855)317695777
hea.kimlong@dpacam.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 12 5 បរិញ្ញាបត្រ ១.ធនធានធម្មជាតិ៖ សហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍នេសាទ សហគមន៍ដីធ្លី​ និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ។ ២.កសិកម្ម៖ ក្រុមស្រូវ ក្រុមបន្លែ ក្រុមដំណាំរដូវ ក្រុមខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្ម និងសហគមន៍កសិកម្ម ៣. ក្រុមសន្សំជួយខ្លួនឯង បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដាំដាំណាំស្រូវ និងដំណាំបន្លែ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
235 អាស៊ានអ៊ៅរីកកម្មពុជា (Asian Outreach Cambodia) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក Peter Watson
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង 77419303
hea.kimlong@dpacam.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 12 4 បរិញ្ញាបត្រ ១,បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ២.សហគមន៍ក្រុមសន្សំ 'បណ្តុះបណ្តាលអំពីៈ ១.ការចិញ្ចឹមសត្វ ២. ដំណាំបន្លែ ៣.កត់ត្រាបញ្ជីស្នាម ៤. ផែនការសហគមន៍សន្សំប្រាក់ ៥. សុខភាពបថម' ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
236 សហគមន៍ថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌(CEPA) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក វីផល្លី
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង '097 999 80 79 077 94 80 95'
'vy.phalluy@cepa-cambodia.org <vy.phalluy@cepa-cambodia.org> www.cepa_cambodia.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 22 មិនបានបញ្ជាក់ មិនបានបញ្ជាក់ គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ '១.សហគមន៍នេសាទ ២.សហគមន៍ព្រៃឈើ ៣.ក្រុមសន្សំ ៤.ការកែច្នៃអនុផលព្រៃឈើ ៥.ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៦.អេកូទេសចរណ៍ ' ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
237 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ, សុខ ដារ៉ា, លី គឹមលាង, '
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
238 ក្រុមហ៊ុនហ៊ាងបួខាវ ឯក ក្រុមហ៊ុន លោក អាង វុទ្ធី
មន្ត្រីបច្ចេកទេស 977779333
angvuthy8899@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមមាញ់​​និងនេសាទ 3 19 បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់ជីកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងធ្វើទីផ្សារទូទាំងប្រទេស' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
239 អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងការពារបរិ​ស្ថាន (EPDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 'លោក សំរិទ្ធ អ៊ុត '
នាយកប្រតិបត្តិ ០៩២ ១៥៧​០០៦
epdocambodia@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 20 7 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ទឹកស្អាតអនាម័យ គ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កសិកម្ម និងសុវត្ថិភាពស្បៀង សម្របសម្រួល សហគមន៍នេសាទ សហគមន៍ព្រៃឈើ វ៉ារីវប្បកម្ម អប់រំអនាម័យបរិស្ថាន វិនិយោគអាងត្រងទឹកភ្លៀង បង្គន់អនាម័យ បណ្តាញទឹក អណ្តូង ស្រះទឹក សម្របសម្រួល និង​ប​ ណ្តុះបណ្តាល ដល់DCDM, CCDM &VDMG អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការរៀបចំផែនការត្រៀមបង្ការ ផ្នែកកសិកម្ម និងសុវត្ថិភាពស្បៀង បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ផលិតកម្មស្រូវ បន្លែ សត្វ ការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម និងបណ្តាញទីផ្សារ ការិយាល័យ ផ្ទះលេខ៣២៦ ផ្លូវលេខ១០៣ សង្កាត់ក្បាលហុង ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
240 អង្គការសង្រ្គោះអ្នកងាយរងគ្រោះកម្ពុជា (SVC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មុត ពិសី
'០៨៧ ៧៧ ៧៩៥៤ ០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៥២ ០៧៧ ៦០០ ៧៥៨ '
pisey.m@svc-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ 'ផ្ទះលេខ ៣៤៥ ផ្លូវ ៥១០ ភូមិ ៧​មករា សង្កាត់ ឡាបានសៀក ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនៈគីរី' ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng
241 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ សុខ ដារ៉ា, លី គឹមលាង '
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
242 ក្រុមហ៊ុនមង្គលសុវណ្ណ វិស័យឯកជន បណ្ឌិត ហង្សដារ៉ា
តំណាង '017 650 012 097 73 47779'
daracenovis@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 3 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផលិតផល៖ ផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រ ជី (AGROSOL and trichoderma) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់ជី ការរៀបចំកន្លែងបង្ហាញ ស្តីពី ដំណាំស្រូវ និងបន្លែជាមួយកសិករ ព្រៃឱម៉ាល់ រលាប ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
243 ក្រុមហ៊ុន CAM AGRICULTURE IMPORT EXPORT LTD វិស័យឯកជន លោក ម៉ៅ សៀ តំណាង, 097 483 3382
តំណាង 097 483 3382
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 3 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក និងផលិតផលផ្សេងៗទៀត ដំឡើងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹក ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីដល់កសិករ ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
244 មិត្តកសិករ (MITH KASEKAR) វិស័យឯកជន លោកស្រី គឹម ហុង តំណាង, 097 329 3294
តំណាង 097 329 3294
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 8 2 បរិញ្ញាប័ត្រ ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក ជីគ្រប់ប្រភេទ ពូជបន្លែ និងកម្ចី ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅសហគមន៍ស្តីពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
245 មិត្តកសិករ (MITH KASEKAR) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក សន​ សុខណៃ, នាយក 012 663 810
នាយក 012 663 810
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 8 2 បរិញ្ញាប័ត្រ ជីគ្រប់ប្រភេទ និងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្មផ្សេងៗទៀត​ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនៅកម្រិតសហគមន៍ លាច ក្រវ៉ាញ ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
246 កសិករទំនើប (KAK SEKAR TOMNERB) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ក្រូ ឈុន, នាយក 098 948 894
នាយក 098 948 894
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 8 1 បរិញ្ញាប័ត្រ ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក គ្រឿងបន្លាស់ ជី គ្រាប់ពូជ ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
247 មិត្តកសិករចំណាន (Mith KACSEKAR Chamnan (MKC)) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ចូម សាមុត
អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ '077 220 081 010 337708'
zenyasamoth@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 2 1 បរិញ្ញាប័ត្រ ជីគ្រប់ប្រភេទ ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក និងសម្ភារកសិកម្មផ្សេងៗទៀត ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ និងកសិករខ្នាតតូច ស្តីពីផលិតកម្មស្រូវ និងបន្លែ កណ្តៀង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
248 ក្រុមហ៊ុន អេង ហុក ក្រុមហ៊ុនឯកជន 'លោក អេង ហុក លោកស្រី ចាន់បូរ៉ាមី'
'នាយក តំណាង' 086 891990
chan.boramy11@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 20 ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម ជី គ្រឿងយន្តកសិកម្ម ត្រាក់ទ័រដៃ/គោយន្ត ត្រាក់ទ័រ និងសេវាផ្សេងៗទៀត​ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលពីគ្រឿងយន្តកសិកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
249 ក្រុមហ៊ុនអង្គរគ្រីន (Angkor Green Company) ក្រុមហ៊ុនឯកជន 'លោក ហ៊ ធីនៀង លោកកាន កៅ '
'អ្នកចាត់ការទូទៅ , តំណាងសាខា ពោធិ៍សាត់' ' 096 943 7777 010 443 346'
Engkorgreen.headoffice@gmail.com.
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 5 2 បរិញ្ញាប័ត្រ ជីគីមី NPK, DAP, Cally ជីសរីរាង្គ ថ្នាំកសិកម្ម (សរីរាង្គ និងគីមី) ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្ម នៅកម្រិតសហគមន៍ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
250 ក្រុមហ៊ុនជីផ្កាយប្រាំ (Five Star International Fertilizer) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ទេព ចាន់ដារ៉ា
ប្រធានផ្នែកលក់ ' 097 2105 656 092 737771'
starpkaydara@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 10 ផ្គត់ផ្គង់ជីគីមី និងធាតុចូលកសិកម្មផ្សេងៗទៀត គ្រឿងយន្តនិងឧបករណ៍កសិកម្មផ្សេងៗទៀត ផ្តល់សេវា ការប្រើប្រាស់ជី នៅតាមសហគមន៍ ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
251 កសិករទំនើប (Kasekor Topneub) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ឆេង គឺមឈុន
តំណាង 077 94 488894
peakdeychheng@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 8 លក់ធាតុចូលកសិកម្ម គ្រាប់ពូជ ជីគីមី ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
252 ក្រុមហ៊ុន Bouta-viseth Trading Service ក្រុមហ៊ុនឯកជន 'លោក សេង ហី អ្នកស្រី សេង សុធារក្សា '
'នាយក្រុមហ៊ុន តំណាង' 089 838280
sengsothearaksa@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 8 3 បរិញ្ញាប័ត្រ លក់ជីគីមី និងធាតុចូលកសិកម្មផ្សេងៗទៀត បណ្តុះបណ្តាលការដាំបន្លែ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ និងការធ្វើបង្ហាញ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
253 អង្គការ Support organization for Rural Farmer (SORF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ហ៊ីម សារឿន
នាយក/អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី 017 70 72 96
pcsorf@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 17 5 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងការបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្ម ធ្វើសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលចម្រុះនៅសហគមន៍ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
254 អង្គការពន្លឺកុមារ (Ponleur Kumar (PK)) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក អ្នកស្រី កង សុវណ្ណា
អ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត 012 572 552 , 097 63 63 864, vanna@pkcambodia.org,
vanna@pkcambodia.org,
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 3 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល កសិកម្ម ព្រៃឈើ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅសហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម សាវប្បកម្ម (បន្លែ ផ្លែឈើ) ត្រពាំងជង បាកាន ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
255 អង្គការ Environmental Protection and Development Organization (EPDO) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក សំរិទ្ធ អ៊ុត
នាយកប្រតិបត្តិ 092 157 006
uth@epdocambodia.org, www.epdocambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 19 12 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល ជលផល ព្រៃឈើ កសិកម្ម សាវប្បកម្ម ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករស្តីពីការធ្វើបង្ហាញ ពីការដាំបន្លែ ស្រូវ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
256 អង្គការព្រហ្មវិហារធម៌ (Promvihear thor (PVT)) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក ឃួន ណារិន
នាយកប្រតិបត្តិ 077 998261
promvihearthorkh@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 5 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលពីការចិញ្ចឹមសត្វ សេវាបសុពេទ្យ កសិកម្ម ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅសហគមន៍នៅ ៤ ខេត្ត ស្តីពីកសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ និងសហគមន៍ព្រៃឈើ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
257 អង្គការ ADRA អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក រិទ្ធសារ៉ាយ
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង 012 788 835
sarayr@adracambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 5 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀត ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅសហគមន៍ ការធ្វើកន្លែងបង្ហាញពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម ការបង្កើនប្រាក់ចំណូល ផ្ទះព្រៃ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
258 អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូវ (LWD) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក សេង អ៊ឹង
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅតាមតំបន់ ស្រុកភ្នំក្រវាញ 012 515 512
senging@lwd.org.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 3 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបណ្តុះបណ្តាល គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍភូមិ បច្ចេកទេសកសិកម្ម ការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ការពង្រឹងអំណាចស្ត្រី និងយុវជន ការគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល លាច​ ក្រវ៉ាញ ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
259 ក្រុមហ៊ុន U.T Crop Protection Co.ltd វិស័យឯកជន លោក សុក ឆដា
ជំនួយការនាយកទីផ្សារ '088 666 1922 015 492 264'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 2 3 លក់ធាតុចូលកសិកម្ម ជី ការធ្វើបង្ហាញ ដេប៉ូ លក់ធាតុចូលកសិកម្ម លក់ផលិតផល សម្ភារកសិកម្ម ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ពោធិ៍សាត់ - Pursat
260 អង្គការ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល លោក ហេង មុន្នីចិន្តា
នាយកអង្គការ ០៩៩ ៨១៧ ៩១៧
'bfdkhmer@bfdkhmer.org www.bfdkhmer.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 1 បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាល និងទុនកម្ចី សហគមន៍កសិកម្ម 'ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករទោកាន់ទីកាន់ទីផ្សារ' ខេត្ត ព្រះវិហារ ព្រះវិហារ - Preah Vihear
261 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ សុខ ដារ៉ា លី គឹមលាង'
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ព្រះវិហារ - Preah Vihear
262 អង្គការសង្រ្គោះអ្នកងាយរងគ្រោះកម្ពុជា (SVC) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោក មុត ពិសី
'០៨៧ ៧៧ ៧៩៥៤ ០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៥២ ០៧៧ ៦០០ ៧៥៨'
pisey.m@svc-cambodia.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាល' 'ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំណាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ទា ជ្រូក ត្រី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មបន្សុំានឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គាំទ្រសួនគំរូ និងសួនគ្រួសារ ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភ បណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផ្សាំ និងបណ្តុះដំណាំ កូនឈើ។' វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ដល់ក្រុមកសិករ អំពី ដំណាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការកែច្នៃផលិតផល សហគ្រិនភាព ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយភូមិ ទឹកស្អាត អាហាររូបត្ថម្ភ 'ផ្ទះលេខ ៣៤៥ ផ្លូវ ៥១០ ភូមិ ៧​មករា សង្កាត់ ឡាបានសៀក ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនៈគីរី' ព្រះវិហារ - Preah Vihear
263 អង្គការសាមគ្គី (Samaky) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក UK Aing Kim,
នាយក '017 820 190 086 986 658'
samakyngo@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 កសិកម្ម ផលិតកម្មសត្វ អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលនិងជំនួញ បរិញ្ញាបត្រ សន្តិសុខស្បៀង និងការអប់រំ អាហាររូបត្ថម្ភ សួនបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ 'កំពត កណ្តាល' កំពត - Kampot
264 អង្គការ CWDCC អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក Phou Teng
នាយក 012 643 136
teng@cwdcc.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 12 ផលិតកម្មនិងសុខភាពសត្វ អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលនិងជំនួញ បរិញ្ញាបត្រ ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វ ការបណ្តុះបណ្តាលពីការដាំបន្លែ និងការចិញ្ចឹមសត្វ កំពង់បាយ កំពត កំពត - Kampot
265 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារ៉ា លោក លីគឹមលៀង'
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ,' ' 012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org; k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 27 13 បរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ កំពត - Kampot
266 អង្គការសត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (FFI) អង្គការអន្តរជាតិមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក អ៊ុក វិបុល
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីគម្រោង ០១២​​ ៩០៨​ ១២១
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 មិនបានបញ្ជាក់ មិនបានបញ្ជាក់ ការពារ និងអភិរក្សធនធានជលផលសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការពារធនធានជលផលសមុទ្រ បង្កើតតំបន់ការពារ និងអភិរក្សធនធានសមុទ្រ ស្រាវជ្រាវធនធានបាតសមុទ្រ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
267 ពិកនិក ឯកជន លោក នាង ថៃ
អ្នកជំនាញកសិកម្ម 10608292
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងទេសចរណ៍ 7 7 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការ ដាំបន្លែសម្រាប់នាំទៅលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងភោជនីយដ្ឋាន,បឹងហ្គាឡូ។ បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីការ ដាំបន្លែសម្រាប់នាំទៅលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងភោជនីយដ្ឋាន,បឹងហ្គាឡូ និងលក់បន្លែ,ស្ករត្នោត,ទឹកឃ្មុំ,ផ្អក ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
268 ប៉ិក តាលេង ឯកជន លោក​ ប៉ិក តាលេង
11980234
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 4 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ពូជលក់ពូជដំណាំ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ពូជលក់ពូជដំណាំ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
269 ក្រូច សោភ័ណ ឯកជន លោក ក្រូច សោភ័ណ
92538886
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 3 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
270 កុយ និមល ឯកជន លោក កុយ និមល​
93605352
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 4 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
271 កែត ចាន់ដារ៉ា ឯកជន លោក កែត ចាន់ដារ៉ា
12865073
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 1 វិញ្ញាបនបត្រពេទ្យសត្វភូមិ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
272 សែត ស៊ីម ឯកជន សែត ស៊ីម
16536343
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 3 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ពូជលក់ពូជដំណាំ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ពូជលក់ពូជដំណាំ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
273 ងួន ហួត ឯកជន ងួន ហួត​
16736199
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម 5 4 បរិញ្ញាប័ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត បណ្តុះបណ្តាលកសិករផលិតម្សៅចំណីត្រី/ចំណីសត្វ បណ្តុះបណ្តាលកសិករផលិតម្សៅចំណីត្រី/ចំណីសត្វ ស្រុកស្ទឹងហាវ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
274 ប្រាក់ ជឿន ឯកជន ប្រាក់ជឿន
16511199
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 មិនបានបញ្ជាក់ មិនបានបញ្ជាក់ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ ស្រុកព្រៃនប់ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
275 លី ឃឹម ឯកជន លី ឃឹម
87524444
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 1 វិញ្ញាបនបត្រពេទ្យសត្វភូមិ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ ស្រុកព្រៃនប់ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
276 ហ៊ុល ឈុន ឯកជន ហ៊ុល ឈុន
12620553
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 មិនបានបញ្ជាក់ មិនបានបញ្ជាក់ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម ស្រុកព្រៃនប់ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
277 ម៉ៃ មិន ឯកជន ម៉ៃ មិន
12557740
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 មិនបានបញ្ជាក់ មិនបានបញ្ជាក់ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម ស្រុកព្រៃនប់ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
278 តាំង ឃុនឆាយ ឯកជន តាំង ឃុនឆាយ
12271271
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 3 មិនបានបញ្ជាក់ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម ស្រុកព្រៃនប់ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
279 ពេជ្រ នឿន ឯកជន ពេជ្រ នឿន
15628264
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 4 មិនបានបញ្ជាក់ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម ស្រុកព្រៃនប់ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
280 ទេព ស្រីមុំ ឯកជន ទេព ស្រីមុំ
883325555
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ការិយាល័យច្រក 5 1 បរិញ្ញាប័ត្រពេទ្យសត្វ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ និងលក់ចំណីសត្វ បសុឱសថ ស្រុកព្រៃនប់ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
281 បកសាច់ក្តាមសេះ ឯកជន លោក មូល រៀន
អ្នកកែច្នៃ 096 303 31 51
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្មាន 10 5 បរិញ្ញាប័ត្រជលផល បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីបច្ចេកទេស បកសាច់ក្តាមសេះ និងការរក្សាទុក បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីបច្ចេកទេស បកសាច់ក្តាមសេះ និងការរក្សាទុក ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
282 បង្គារក្រៀម ឯកជន លោកស្រី សៅ ចិន្តា
អ្នកកែច្នៃ 097 253 47 11
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្មាន 8 4 បរិញ្ញាប័ត្រជលផល បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការកែឆ្នៃបង្គារក្រៀម និងការរក្សាទុក បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការកែឆ្នៃបង្គារក្រៀម និងការរក្សាទុក ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
283 ចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពង់ ឯកជន លោក អ៊ុន ណាត
អ្នកចិញ្ចឹម 088 736 87 16
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្មាន 7 3 បរិញ្ញាប័ត្រជលផល បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពង់ បណ្តុះបណ្តាលកសិករ ពីការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពង់ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
284 ចិញ្ចឹមត្រីទឹកសាប ឯកជន លោក អ៊ីន ស៊ីន
អ្នកចិញ្ចឹម 097 507 24 34
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្មាន 7 5 បរិញ្ញាប័ត្រជលផល បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីការចិញ្ចឹមត្រីទឹកសាប បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីការចិញ្ចឹមត្រីទឹកសាប ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
285 អង្គការឡាស់ថ្មី (iDE-Lors Thmey) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក លោកស្រី ញាន វុទ្ធី
អ្នកគ្រប់គ្រងសាខា កំពត-កែប ០៧៧​២៧​២៥​៧៣
ogneanvuthy@ideglobal.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 7 20 បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម(សំណាញ់ ទុយោដំណក់ទឹក គ្រាប់ពូជ ជី ផ្លាស្ទិក ) និងសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំ តម្លើងប្រព័ន្ធតំណក់ទឹក និងការប្រើប្រាស់ ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំបន្លែ តម្លើង និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតំណក់ទឹក ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត កែប - Kep
286 អង្គរហ្គ្រីន ក្រុមហ៊ុន លោក ភិន សុភ័ណ្ឌ
បុគ្គលិក ០១៦ ៦៩៧ ៣៣៣
www.angkorgreen.bez
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម 5 2 បរិញ្ញាបត្រ បង្រៀនអំពីបច្ចេកទេសផលិតចំណីសត្វ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ និងព្យាបាលសត្វ ពន្យល់ណែនាំអំពីធ្វើបង្ហាញពីការផលិតចំណីសត្វដោយខ្លួនឯង លក់ឧបករណ៍ផលិតចំណី និងវត្ថុធាតុដើមផ្សំចំណីសត្វ ភូមិ ចំការចេក ឃុំ ពងទឹក ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ខេត្ត កែប កែប - Kep
287 MCC(Marin Conservation Cambodia ) អង្គការអភិរក្ស សមុទ្រកម្ពុជា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក កញ្ញា ទេប រចនា
០៨៨ ៦២ ៥២ ២៧៦
thaprachna12@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 15 បរិញ្ញាបត្រ ស្រាជ្រាវ និងអភិរក្សធនធានជលផសមុទ្រ (វារីវប្បកម្ម ស្មៅសមុទ្រ និងតំបន់អភិរក្សសមុទ្រ ) ចុះពន្យល់ណែនាំប្រជានេសាទនិងសមាជិកសហគមន៍ឲ្យ យល់ដឹងពីផលប្រយោជនធនាធនាជលផល និងចេះរក្សាការពារ ធនធានដែលមានស្រាប់ ភូមិ កែប សង្កាត់កែប ខេត្តកែប ខេត្ត កែប កែប - Kep
288 អង្គការសង្គ្រោះកុមារ ( Save The children ) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក សុខ សំណាង
ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំខេត្ត 092 659 168
samnang.sok@savethechildren.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 3 'អនុបណ្ឌិត០១ បរិញ្ញាបត្រ០២' ពង្រឹងផលិតកម្មកសិកម្ម និងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលជំនាញកសិកម្ម និងទីផ្សារដល់កសិករ ការផ្សារភ្ជាប់សម្ភារៈកសិកម្មទំនើបដល់កសិករ កសាងសមត្ថភាព(វគ្គបណ្តុះបណ្តាល)ដល់មន្ត្រីជំនាញ និងដៃគូការពង្រឹងបរិស្ថាន និងសាលារៀន' ក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងនៅ ភូមិបឹងព្រាវ ឃុំបឹងព្រាវ ស្រុកស្រែអំបិល កោះកុង - Koh Kong
289 អង្គការសមាគមន៍អភិរក្សសត្វព្រៃ កម្ពុជា ( WCS ) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក សោម ស៊ីថា
89542333
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ 'ក្រសួងកសិកម្ម ក្រសួងការបរទេស' 20 1 បរិញ្ញាបត្រ ការអភិរក្សអណ្តើកហ្លូង ក្រពើត្រី និងធនធានជលផល 'ធ្វើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រុំពីការការពារសត្វព្រៃ និងធនធា​ន ជលផលផ្សព្វផ្សាយពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ កម្មវិធីស្រាវជ្រាវធនធានជលផល កម្មវិធីលើកស្ទួយជីវភាពសហគមន៍តាមរយៈវារីវប្បកម្ម' រាជធានីភ្នំពេញ កោះកុង - Koh Kong
290 អង្គការសត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិ FFI អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ លោក ផល លីន
ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំខេត្តកោះកុង 087 459 296
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស ១,៦ គ្មាន មានបុគ្គលិគជំនាញស្រាវជ្រាវធនធានជលផលបាទសមុទ្រ (ជនបរទេស) 'គាំទ្រសហគមន៍នេសាទកោះស្តេច ស្រាវជ្រាវធនធានបាទសមុទ្រ បង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រ' 'រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ គាំទ្រក្រុមយាមល្បាត ' រាជធានីភ្នំពេញ កោះកុង - Koh Kong
291 'សហគមន៍កសិកម្មដំណាំម្រេច អារ៉ែង' សហគមន៍កសិកម្ម លោក សៀង ថន
ប្រធានសហគមន៍ 071 996 6040
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 3 1 វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា(ភាពជា អ្នកដឹកនាំ) ប្រមូលផ្តុំសមាជិកដែលដាំម្រេច និងស្វែងរកទីផ្សារ 'ផ្សព្វផ្សាយពីរបៀបដាំដុះ របៀបធ្វើជីធម្មជាតិ ធ្វើការវេចខ្ចប់ម្រេចសម្រាប់លក់' 'ភូមិព្រែកស្វាយ ឃុំថ្មដូនពៅ ស្រុកថ្មបាំង' កោះកុង - Koh Kong
292 អង្គការ IDE -CADF អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ខុង សោភ័ណ
ប្រធានគម្រោង 012 988 165
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 7 5 បរិញ្ញាប័ត្រ គម្រោងអភិវឌ្ឈន៌ និងពង្រឹងការដាំដំណាំលក្ខណៈអាជីវកម្ម(CODES) ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ រហូតដល់ប្រមូលផល។ ២.ទំនាក់ទីផ្សារជូនកសិករ។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងការទុកដាក់ក្រោយម្រមូលផល ក្រុងសំរោង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ស្រុកចុងកាល់ ស្រុកអន្លង់វែង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
293 ក្រុមហ៊ុនអង្គរគ្រីន (Angkor Green Company) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ធី គណិត
អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្ត 016 892 333
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម , ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 4 1 បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នាក់ងារជីវសាស្រ្ត (BCA) ថ្នាំកសិកម្ម (សរីរាង្គ និងគីមី) ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្ម នៅកម្រិតសហគមន៍ ក្រុងសំរោង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ស្រុកចុងកាល់ ស្រុកអន្លង់វែង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
294 'ក្រុមហ៊ុនកសិករខ្មែរអង្គរ ' ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ឌី សុខុន
អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្ត 017 642 647
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 3 2 បរិញ្ញបត្ររង ថ្នាំកសិកម្ម (សរីរាង្គ និងគីមី) ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្ម នៅកម្រិតសហគមន៍ ក្រុងសំរោង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ស្រុកចុងកាល់ ស្រុកអន្លង់វែង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
295 អង្គការ អាដដា រីដា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល យុន ស៊ីណាង
អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្ត 097 72 90 165
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 6 ៤ (ជួលសេវាពីដៃគូរផ្សេងៗ) បរិញ្ញប័ត្រវិទ្យាសាស្រ្កសិកម្ម​​ ​, បរិញ្ញប័ត្រច្បាប់, បរិញ្ញប័ត្រគ្រង់គ្រង់ធុរៈកិច្ច ១.បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មលើដំណាំបន្លែខ្នាតសួនបន្លែគ្រួសារ  និង​ខ្នាតពាណិជ្ជកម្ម​ និងការចិញ្ចឹមសត្វ(​មាន់ ជ្រូក គោ)​តាមរយៈសាលារៀនស្រែកសិករ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ​។ ២.ចងក្រង និង ដឹកនាំសម្របសម្រួលក្រុមជួយខ្លួនឯង សហគមន៍កសិកម្ម/សហភាពសហគមន៍កសិកម្ម។ ៣.បណ្តុះបណ្តាលការវិភាគ,ការធ្វើផែនការជំនួញ ការគ្រប់គ្រងជំនួញ និងដឹកនាំការជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យារបស់ក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម/សហភាពសហគមន៍។ ៤.- បណ្តុះបណ្តាលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ការដោះស្រាយទំនាស់ ការសសេរសំណើរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និង ការស្វែងរកមតិគាំទ្រតាមផ្លួវច្បាប់។ ៥.បណ្តុះបណ្តាលពីទីផ្សារ,ការចរចារទិញលក់ផលិតផល និងការស្វែងរកដៃគូជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យា។ ១.បណ្តុះបណ្តាលពីទីផ្សារ,ការចរចារទិញលក់ផលិតផល និងការស្វែងរកដៃគូជំនួញតាមបែបកិច្ចសន្យា។ ២.ចងក្រង និងគាំទ្រក្រុមសន្សំប្រាក់ ៣.គាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហកសិកម្មមានដូចជាផ្តល់ អណ្តូងទឹក ជង្រុកស្រូវ ស្រះទឹក ក្រុងសំរោង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ស្រុកចុងកាល់ ស្រុកអន្លង់វែង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
296 EastWest Seeds International ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ព្រិញ សុផល
អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្ត 088 33 10 108
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 2 1 បរិញ្ញប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើការដាំបន្លែ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសលើការដាំបន្លែនៅកម្រិតសហគមន៍ និងកសិករ ក្រុងសំរោង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ស្រុកចុងកាល់ ស្រុកអន្លង់វែង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
297 ATSA អង្គការក្មិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ក្លូត សុភាព
០៩៧ ៧០១ ៧៣៧៤
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ៣ឆ្នាំ ១នាក់ បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករស្តីពីបច្ចេកទេសដាំដុះស្រូវស្រែប្រាំង បណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករស្តីពីបច្ចេកទេសដាំដុះស្រូវស្រែប្រាំង ក្រុងសំរោង ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
298 IIRR អង្គការក្មិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ធី បារាំង
០៨៩ ៩៨៧ ៤៧៧
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ៥ឆ្នាំ ១នាក់ បរិញ្ញាបត្រ បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពី បច្ចេកទេសដាំដំណាំដំឡូងមី ស្រូវ និងបន្លែ បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពី បច្ចេកទេសដាំដំណាំដំឡូងមី ស្រូវ និងបន្លែ ស្រុកអន្លង់វែង ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
299 អង្គការពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរKBA​ (Khmer Buddish Association) អង្គការក្មិនមែនរដ្ឋាភិបាល លោក ទុយ សាគឿន
នាយកប្រចាំខេត្ត ០១២​៧១១៦៣៧
sakeountuy@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ២៥ឆាំ្ន ២នាក់ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ដ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (១).បណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំដំឡូងមី ស្រូវ និងបន្លែ។ (២).បង្កើតសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម។ (៣).រៀបចំសាលាស្រែកសិករ។ (៤).រៀបចំក្រុមសន្សំ(ក្រុមជួយខ្លួនឯង)(៥).ការកសាងសមត្ថភាពក្រុមអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (៦).បង្កើតបណ្តុំកសិករ (៧).តម្លើងផ្ទះសំណាញ់ (ជួយរកក្រុមហ៊ុន)។ (១)-បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំដំឡូងមី ស្រូវ និងបន្លែ។(២)-ការកសាងសមត្ថភាពក្រុមអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម(៣)-ជួយរកក្រុមហ៊ុនតម្លើងផ្ទះសំណាញ់។ ភូមិ ទួលកណ្តាល ឃុំត្រពាំងប្រៃយ៍ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
300 អង្គការពន្លឺកុមារ អង្គការ
'០៩៧៦៣៦៣៨៦៣ ០៧៧៣០៧៦៧៦'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៧ ឆ្នាំ ១៧នាក់ បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្រ្ត, អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ,បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តសុខភាពសត្វ, (១).ចងក្រងបណ្តុំអាជីវកម្មកសិកម្ម (២).ចងក្រងបណ្តាញទីផ្សារថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ខេត្ត (៣).បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបន្លែ និងបច្ចេកទេសភ្ញាស់កូនមាន់ និងចិញ្ចឹមមាន់ស្រែ (៤).ផ្តល់ទូភ្ញាស់ និងផ្ទះសំណាញ់ដល់កសិករធ្វើបង្ហាញ (៥).ផ្តល់មាន់ពូជ និងគ្រាប់ពូជបន្លែដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុ (៦).សម្របសម្រួលការប្រជុំ ពហុពាក់ព័ន្ធរវាងអ្នកប្រមូលទិញ អ្នកផលិត និងស្ថាប័នឥណទាន (៧).រៀបចំកម្មវិធីចុះកិច្ចសន្យារវាងអ្នកប្រមូលទិញ និងអ្នកផលិត (៨).ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាដល់កសិកធ្វើបង្ហាញ។ (១).ចងក្រងបណ្តុំអាជីវកម្មកសិកម្ម (២).ចងក្រងបណ្តាញទីផ្សារថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ខេត្ត (៣).បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបន្លែ និងបច្ចេកទេសភ្ញាស់កូនមាន់ និងចិញ្ចឹមមាន់ស្រែ (៤).ផ្តល់ទូភ្ញាស់ និងផ្ទះសំណាញ់ដល់កសិករធ្វើបង្ហាញ (៥).ផ្តល់មាន់ពូជ និងគ្រាប់ពូជបន្លែដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុ (៦).សម្របសម្រួលការប្រជុំ ​​​​​ ពហុពាក់ព័ន្ធរវាងអ្នកប្រមូលទិញ អ្នកផលិត និងស្ថាប័នឥណទាន (៧).រៀបចំកម្មវិធីចុះកិច្ចសន្យារវាងអ្នកប្រមូលទិញ និងអ្នកផលិត (៨).ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាដល់កសិកធ្វើបង្ហាញ។ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកណ្តាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តក្រចេះ ខេត្តសៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
301 'អង្គការអនាគតកុមារ AK Organization' អង្គការក្នុងស្រុក 'លោក ខែម សុខុន '
'12583862 ០៩៧ ៤ ១៩៣ ០៣២ ០៩៦ ២ ៦២០ ៧៤៤'
sokhonk@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15​ឆ្នាំ '៨នាក់ (បសុសត្វ ៣ បន្លែ៣ ទីផ្សារ ២).' បញ្ញាប័ត្រចំនួន៦នាក់ និងអនុបណ្ឌិតចំនួន​២នាក់ '១.​ គម្រោងសុវត្ថិភាពស្បៀង ២. ការអភិវត្តប្រព័ន្ធទីផ្សារនិងផលិតផលកសិកម្ម ៣. បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ៤. ចង្វាក់ផលិតកម្មបន្លែនិងមាន់។ ' '១. គម្រោងភ្ញាស់កូនមាន់ និងការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក ៣. ដំណាំបន្លែ ៤. ការចងក្រងក្រុមផលិតនិងទីផ្សារកសិកម្ម ។ ' ភូមិឈូក, ឃុំសំរោង, ស្រុក/ក្រុងសំរោង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey
302 អេកូនសាន់ចំកាត់(កម្ពុជា)EcoSun (Cambodia) Co., Ltd (Ecosun) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក​ សាន់ ម៉ៅ
នាយកប្រតិបត្តិ 012 635 865
នាយកប្រតិបត្តិ
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 2 អនុបណ្ឌិត,បរិញ្ញាបត្រ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ(ចល័តខ្នាតតូច) ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ភ្នំពេញ កម្ពុជា គម្រោង - S-RET
303 សហគ្រាសប្រេងឥន្ធនៈបៃតងប្រកបដោយនិរន្តរភាព (SGFE) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក Carlo Figà Talamanca
ប្រធានក្រុមហ៊ុន 097 815 9256
carlo@sgfe-cambodia.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10 មិនបានបញ្ចាក់ មិនបានបញ្ចាក់ Biochar briquette for chick brooding​ ធ្យូងអនាម័យសំរាប់កំដៅកូនមាន់ Biochar briquette for chick brooding​ ធ្យូងអនាម័យសំរាប់កំដៅកូនមាន់ ភ្នំពេញ កម្ពុជា គម្រោង - S-RET
304 I.M.B (Cambodia) Group Co., Ltd (IMB) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក គង់ផារិទ្ធ
ប្រធានក្រុមហ៊ុន 012 277 411
info2imb@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 7 16 បរិញ្ញា ៤នាក់ មធ្យ ៨នាក់ បុគ្គលិកជំនាញ និងទីផ្សារ ៤នាក់ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (ជួសជុលទ្រង់ទ្រាយធុនមធ្យម និង ធុនធំ) ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ភ្នំពេញ កម្ពុជា គម្រោង - S-RET
305 កម្មវិធីទ្បជីវឧស្ម័នជាតិ (NBP) កម្មវិធីជាតិ លោកស្រី ឡាំ សៅឡេង
អ្នកសម្របសម្រួល 017 961 056
lamsaoleng@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 12 7 បរិញ្ញាបត្រ កំពុងដំណើរការកម្មវិធីទ្បជីវឧស្ម័ន ធានាគុណភាព និងនវានុវត្តន៍ ​​​​​ ទ្បជីវស្ម័ន សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលកសិកម្ម ភ្នំពេញ កម្ពុជា គម្រោង - S-RET
306 Entrepreneurs du Monde(EDM) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក Ugo Andréo
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី 096 8763 329
ugo.andreo@entrepreneursdumonde.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 មិនបានបញ្ចាក់ មិនបានបញ្ចាក់ ទូភ្ញាស់កូនមាន់ ដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់កសិករខ្នាតតូច ផ្ទះលេខ ៤២៥ ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខណ្ឌ ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ គម្រោង - S-RET
307 គ្រីនអ៊ីនូវេតខេម Green Innovet Cam(GIC) ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក​ អ៊ុំ ណារិន្ទ​​
ប្រធានក្រុមហ៊ុន 017/093 629 996
oumnarin1@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 1 35 បរិញ្ញា និងអនុបណ្ឌិត បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសការចិញ្ចឹមសត្វ និងលក់សម្ភារៈការចិញ្ចឹមសត្វ លក់ទូភ្ញាស់កូនមាន់ដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ(សូឡា) និងប្រើអគ្គិសនី ១.បណ្តុះបណ្តាលកសិករពីបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ទូភ្ញាស់កូនមាន់ បច្ចេកទេសភ្ញាស់កូនមាន់ ការចិញ្ចឹមមាន់យកសាច់ ការចិញ្ចឹមជ្រូកយកកូននិងសាច់ ២.លក់សម្ភារៈចិញ្ចឹមសត្វ លក់ទូភ្ញាស់កូនមាន់ដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងប្រើអគ្គសនី​ និងមានលក់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ(សូឡា) ។ ភ្នំពេញ កម្ពុជា គម្រោង - S-RET
308 Sanitary Enterprise (Cambodia) Co., Ltd ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក សួន ស៊ីណាត
ប្រធានគ្រប់គ្រង 095333880
ssinat@secambodia.com
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 3 3 បរិញ្ញាបត្រ ម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីអាហារសត្វ និងទូត្រជាក់សម្រាប់ស្តុកវ៉ាក់សាំង Solar Animal Feed Processing machnine and Cooling box for animal vaccines បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតចំណីសត្វ, ផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម មានស្រូវ ពោត កន្ទក់ កាកសៀង ភូមិចំបក់,សង្កាត់ចេក, ក្រុងស្វាយរៀង, ខេត្តស្វាយរៀង គម្រោង - S-RET
309 ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនទេ(ចិញ្ចឹមជាលក្ខណះគ្រួសារ) ខេង រីដា
ប្រធាន 0884530660
ridakheng55@gmail.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្មាន 3 5 បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ ផ្តល់បច្ចេកទេសណែនាំក្នុងចិញ្ចឹម និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ការចិញ្ចឹមឃ្មុំរួមមាន៖ អាវការពារ ១.ពូជឃ្មុំ ២. អាវការពារ ៣. បំពង់បាញ់ផ្សែង ៤. កាំបិត ៥. ធុងវាយទឹក ៦. អំបោស ផ្តល់បច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹម និងការប្រមូលផលឃ្មុំ ភូមិដើមស្រស់ ឃុំមនោរម្យ ស្រុកសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី/កំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
310 គង់ នួនគ្រុប (KNG) ក្រុមហ៊ុនយាន់មា Japan លោក រ៉េត រតនា
អ្នកជំនាញខាងគ្រឿងយន្តកសិកម្ម 017572678
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្មាន 7 15 បរិញ្ញាបត្រ លក់ និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស៖១.ត្រាក់ទ័រ ២.​​​​គោយន្ត ៣. ម៉ាស៊ីនស្ទូង ៤. ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ ៥. ម៉ាស៊ីនច្រូត (ពោត ស្រូវ) ៦. ម៉ាស៊ីនពូនដី បង្រៀនពីរបៀបសាបនឹងស្ទូងស្រូវដោយម៉ាសីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តនឹងម៉ាសីនកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជា​​ម៉ាសីនច្រូតនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាច្រើនទៀត ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
311 ចាយ​ សុគន្ធារី ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក​ នាង​​ សិទ្ធា
077828666
sithea_neang@yahoo.com
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ សាលាក្រុងកំពង់ចាម 5 1 បរិញ្ញាបត្រ​ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេស និង ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលលក់សំភារះកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ ផ្គត់ផ្គង់សំភារះកសិកម្ម ទុយោសាច​ ទុយោតំណក់​ គ្រាប់ពូជបន្លែ សំណាញ់ទ្រើង កៅស៊ូគ្របដីនិងថ្នាំកសិកម្ម សង្កាត់សំបួរមាស ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
312 សហគមន៍កសិកម្មសំបូរមានជ័យ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម លោក ឆេង ថុង
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភីបាល 077996768
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរស្រុក ខេត្តកំពង់ចាម 5 2 វគ្គបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងអាជីវកម្មកសិកម្មខ្លី ជាសហគមន៍ ឈ្មួញទិញ លក់ដុំ ផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកបន្លែ ត្រសក់និងស្លឹកគ្រៃ ទៅទីផ្សារ អ៊ីអន និងម៉ាក្រូភ្នំពេញ។ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម បានទទួលវិញ្ញាណបណ្ណប័ត្រ GAP ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ភូមិសំបូរ ឃុំសូភាស ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ចាម - Kampong Cham
313 ក្រុមហ៊ុន ជុងហេង ហ្វើថឹឡាយហ្សឺ ខូអិលធីឌី ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ជង់ វ៉ាធិញ
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ 099222899
chongvathinh@gmail.com
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 14 1 បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកកសិកម្ម ជាជនជាតិចិន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលជាជីធម្មជាតិសុទ្ធសាទតែ១មុខ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលជាជីធម្មជាតិ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កំពង់ចាម - Kampong Cham
314 ផ្សារបន្លែសុវត្ថិភាព (បសខ) Khmer Safty Vegetables (Urban Farm) CJ Agro Business Co.,Ltd លោកស្រី សុភ័ត្រ
ប្រធានគ្រប់គ្រង 017669777
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 2 5 អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ ឈ្មួញទិញ លក់ដុំ ផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកបន្លែ ត្រសក់ទៅទីផ្សារ អ៊ីអន និងម៉ាក្រូ និងផ្សារនានា ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ បោះដុំ រាយតាមម៉ាត ផ្សារ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ # ៥៨ ផ្លូវជាតិលេខ ១​ ភូមិវាលស្បូវ សង្កាត់ព្រែកឯង ខ័ណ្ទច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ កំពង់ចាម - Kampong Cham
315 ក្រុមហ៊ុនគ្រីនហ្វីត (ខេមបូឌៀ)ចំកាត់ Greenfeed (Cambodia) CO.,Ltd ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោកស្រី សន គីម ហ៊ាង
ប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទិញវត្ថុធាតុដើម 017616111
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 12 42 បរិញ្ញាបត្រ​ និងអនុបណ្ឌិត ទិញវត្ថុធាតុដើម ទិញដំឡូងមីចំណិតក្រៀម ជាឈ្មូញប្រមូលទិញរាយ ទិញដុំ និងកែឆ្នៃទៅជាចំណីសត្វ ខេត្តជិតៗ ភូមិអណ្តូងជា ឃុំជីរោទិ៍២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពង់ចាម - Kampong Cham
316 មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (TCD) គ្រឹះស្ថានសិក្សា ឯកជន សេវាកម្ម និងបណ្តាញទីផ្សារកសិកម្ម លោក វង្ស កែវសុធន , លោក វ៉ាន់ ម៉ូនីកា , លោក សំ វុទ្ធី
នាយកមជ្ឈមណ្ឌល,ជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្តាញទីផ្សារកសិកម្មទូទាំងប្រទេស,ជាអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្ម ពសុពេទ្យ និងប្រធានបណ្តាញសហគមន៍កសិកម្មខេត្ត 012788587
tcdkchh@gmail.com; sothunpfn@yahoo.com
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ សរសណ លេខ ១០៧១ របស់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 8 9 បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករខ្នាតតូច/គ្រួសារ យុវជន យុវសហគ្រិន និងអាជីវករ លើជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម/កសិកម្ម ធុរៈកិច្ចកសិកម្ម កសិកម្មចម្រុះ បន្លែ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រង គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារកសិកម្ម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសហគ្រិនភាព អាជីវកម្មខ្នាតតូចបច្ចេកទេសកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ និងកសាងបណ្តាញទីផ្សារកសិកម្ម សម្របសម្រួលក្រុមសន្សំ សហគមន៍កសិកម្ម គ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម/ផលិតកម្ម ការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលសហគមន៍កសិកម្ម ផ្តួចផ្តើមនិងគ្រប់គ្រងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារក្នុងស្រុក ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang
317 ក្រុមហ៊ុនទីវ ហៃ ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក ណាន ប្រុសពៅ
ប្រធាន 096 377 7708/097 272 7041
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួង ពាណិជ្ផកម្ម 2 3 វិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ជាក់ ការចូលរួមវគ្គអប់រំសម្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ និងជំនាញបណ្តុំផ្សិតចម្បើង ១) លក់ធាតុកសិកម្ម ២) ផ្តល់បច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករផលិតផ្សិតចម្បើង ៣) ទទួលទិញកសិផលពីកសិករ ១) ផ្សព្វផ្សាយ និងបង្រៀនពីបច្ចេកទេសដាំផ្សិត ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំជ្រៃ ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង - Battambang
318 KFP ឯកជន លោក រាជ ស៊ីដែន
ប្រធាន 089 922 095
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 5 7 អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាប័ត្រ បណ្តុះបណ្តាលជំនាញចិញ្ចឹមសត្វ និងជំនាញដាំដុះដំណាំ រៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នានា វាយតម្លៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ បណ្តុះបណ្តាលការដាំបន្លែ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ឈើហូបផ្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ចិញ្ចឹមជ្រូក ចិញ្ចឹមត្រីទឹកសាប ចិញ្ចឹមកង្កែប និងការធ្វើបង្ហាញ។ វាយតម្លៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ រៀបចំផែនការអាជីវកម្ម ផ្ទះលេខ 2929 ភូមិរោងចក្រ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
319 កសិដ្ឋានព្រែកស្វាយ ក្រុមហ៊ុនឯកជន លោក អ៊ីវ សៅ សារិន
ប្រធាន 012 587 384
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ 1 4 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍អន្តជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យVictoria ប្រទេសអូស្រ្តាលី កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ គាំទ្រក្រុមផលិតតាមសហគមន៍ ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ផ្គត់ផ្គង់ និងផ្តល់សេវាកម្ម ៖ 1-បណ្តុះបណ្តាលពីការចិញ្ចឹមមាន់ និងត្រីទឹកសាប 2-ផ្គត់ផ្គង់កូនមាន់/មាន់សាច់ (មាន់ស្រែ) 3-ផ្គត់ង្គង់ត្រីទឹកសាប 4-ផ្គត់ផ្គង់បន្លែសុវត្ថិភាព 5-ផ្គត់ផ្គង់ផ្លែក្រូចឆ្មា (ចំការផ្ទាល់ខ្លួន) ភូមិស្វាយ ឃុំតានៃ ស្រុកព្រៃន​ប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk
Pre-qualification Graphic Summary

អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​

ល.រ ឈ្មោះរាជធានី/ខេត្ត Total provider
1 រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh 14
2 ប៉ៃលិន - Pailin 11
3 បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey 23
4 មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri 6
5 រតនគីរី - Ratanakiri 8
6 កំពង់ចាម - Kampong Cham 19
7 ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum 13
8 កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu 11
9 កំពង់ធំ - Kampong Thom 9
10 សៀមរាប - Siem Reap 13
11 បាត់ដំបង - Battambang 33
12 ស្វាយរៀង - Svay Rieng 14
13 ព្រៃវែង - Prey Veng 16
14 កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang 9
15 កណ្តាល - Kandal 16
16 តាកែវ - Takeo 11
17 ក្រចេះ - Kratie 10
18 ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng 14
19 ពោធិ៍សាត់ - Pursat 19
20 ព្រះវិហារ - Preah Vihear 4
21 កំពត - Kampot 3
22 ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk 21
23 កែប - Kep 3
24 កោះកុង - Koh Kong 4
25 ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey 10
26 គម្រោង - S-RET 7


Pre-qualification Graphic Summary