អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​

ល.រ អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​ ប្រភេទ​ស្ថាប័ន​/ក្រុមហ៊ុន​ ទំនាក់ទំនង មាន​ឬ​គ្មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ អា​ជ្ញា​ប័ណ្ណ​ចេញ​ដោយ ចំនួន​ឆ្នាំបាន​ដំណើរការ​ ចំនួន​អ្នកជំនាញ​កសិកម្ម កម្រិត​អប់រំក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម សកម្ម​ភាព​សំខាន់ៗ សកម្មភាព​លម្អិត អាសយដ្ឋាន ឈ្មោះរាជធានី/ខេត្ត
1 អង្គការ AVSF ក្រុមកសិករ លោក មិន សុភ័ក្រ
នាយក 012 987 613
www.avsf.org
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ 6 ផលិតកម្មនិងសុខភាពសត្វ បណ្ឌិត - Doctor ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្មសត្វនៅតាមជនបទ ការបណ្តុះបណ្តាលពីការចិញ្ចឹមមាន់ បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
2 ក្រុមហ៊ុន Kenvos Private Limited Company (ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត) លោក Robert Chhen
នាយក 097 97 43 117 / 071 481 8846
kenvoscambodia@gmail.com
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 3 កសិកម្ម បណ្ឌិត - Doctor លក់ជី ថ្នាំកសិកម្ម ផ្សព្វផ្សាយលក់សម្ភារកសិកម្ម ផ្ទះលេខ ១៣ ផ្លូវលេខ ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
3 អង្គការ HEIFER សិប្បកម្មឯកជន លោក ឌី ស៊ីថា
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ 12875125
dy.sitha@heifer.org, www.heiferinternationalcambodia.org.kh
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 18 2 បរិញ្ញាបត្រ - Bachelor ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការគាំទ្រទុនវិនិយោគសម្រាប់ការដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ បង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ពាមរ ព្រៃវែង / ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
4 អង្គការគុណតម្លៃ (Kundamlay organization) Private company លោក យិន ស៊ីណុន
ការរិយាល័យអាជីវកម្ម សហគមន៍ 16534144
yinnorn@yahoo.com
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម 2 2 បរិញ្ញាបត្រ - Bachelor ការចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ការគាំទ្រដល់ សហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ ការចិញ្ចឹមមាន់ ដាំបន្លែ ការគាំទ្រដល់ សហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ ពាមរ ព្រៃវែង / ភ្នំពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
5 អង្គការកសិកម្មនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន (AVSF) Private company 'លោក មិន សោភ័ណ្ឌ លោក សុក ដារ៉ា លោក លីគឹមលៀង'
'អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អ្នកសម្របសម្រួលការចិញ្ចឹមសត្វ' '012 987 613 012 505 211 077 655 657'
's.min@avsf.org d.sok@avsf.org k.ly@avsf.org, www.avsf.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍​​ជនបទ 27 13 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ - Master កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គាំទ្រក្រុមផលិត សហគមន៍កសិកម្ម ការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ 'បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ទីផ្សារ ផ្គង់ផ្គង់សម្ភារកសិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងទីផ្សារ បណ្តុះបណ្តាលក្រុម សហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ការរៀបចំផែនការផលិតកម្ម សហគ្រិន និងការធ្វើផែនការជំនួញ សម្របសម្រួលភ្ជាប់ក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម ជាមួយតួអង្គខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារ ' ភ្នំពេញ/គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
6 អង្គការសេដាក CEDAC កម្មវិធី អភិឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោក តុង ចាន់ធាង
,ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី 012 725724/097 4106515
'chantheangtong@cedac.org.kh/chantheangtong@gmail.com WWW.cedac.org.kh'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងទេសចរណ៍ 21 100 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ - Master ' កសិកម្ម ' បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម National,ភ្នំពេញ,Prey Veng,Baphnom,Chheu Kach,Chheu Kach,N/A រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
7 អង្គការទស្សនៈពិភពលោក (World Vision) Private company លោក សា​វិន សំអុល
ប្រធាន ០៨៧ ៤២ ៤២ ៦៦
'contact_cambodia@wvi.org, www.wvi.org/cambodia'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម 15 N/A បរិញ្ញាបត្រ - Bachelor កសិកម្ម យុវជន អប់រំ និងអាហារូបត្ថម យេនឌ័រ កសិកម្ម យុវជន អប់រំ និងអាហាររូបត្ថម្ភ យេនឌ័រ ថ្នាក់ជាតិ,ភ្នំពេញ,កណ្តាល,ក្រុងតាខ្មៅ,តាខ្មៅ,តាខ្មៅ,សេវាកម្ម រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
8 អង្គការ SNV កម្មវិធី អភិឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោក កែ សំអឿន
តំណាង 012 39 99 16
'cambodia@snv.org www.snv.org'
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ 10 11 បណ្ឌិត - Doctor លើកកម្ពស់បច្ចេកទេសដំាបន្លែ កសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ផ្តល់់សេវាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសាវប្បកម្ម លើកកម្ពស់បច្ចេកទេសដំាបន្លែ កសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ផ្តល់់សេវាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសាវប្បកម្ម ជាតិ,ភ្នំពេញ,ភ្នំពេញ,ចំការមន,ទំនប់ទឹក,,សេវាកម្ម រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
9 ក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានខ្មែរម៉ូឌែន (Khmer Mordern Farming Company) Private company លោកស្រី ថូ ពិសី
ប្រធាន ០៩៦ ៥៨៥៥៥១
thopisey@yahoo.com,N/A
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញវត្ថុ 8 N/A បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ - Master លក់សម្ភារកសិកម្ម និងឧបករណ៍ធ្វើតេស៍្តរកសារធាតុពុល ក្នុងចំណីអាហារ និងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះសំណាញ់ លក់សម្ភារកសិកម្ម និងឧបករណ៍ធ្វើតេស៍្តរកសារធាតុពុល ក្នុងចំណីអាហារ និងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះសំណាញ់ ជាតិ,ភ្នំពេញ,ភ្នំពេញ,ជ្រោយចង្វារ,,,លក់សម្ភារកសិកម្ម និងឧបករណ៍ធ្វើតេស៍្តរកសារធាតុពុល ក្នុងចំណីអាហារ និងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះសំណាញ់ រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
10 ភូមិកសិកម្មធម្មជាតិ សិប្បកម្មឯកជន កញ្ញា ប៊ុន សៀង
ប្រធាន ៩២/០១០ ២៨២៦៥៤
nav.sieng@gmail.com,N/A
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 5 12 បណ្ឌិត - Doctor ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្តល់បច្ចេកទេស ស្តង់ដា គុណភាពបន្លែ PGS ប្រមូលទិញផលិតផលបន្លែ ឈើហូបផ្លៃ និងចែកចាយដល់ផ្សារទំនើប 'ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្ម ផ្តល់បច្ចេកទេស ស្តង់ដា គុណភាពបន្លែ PGS ប្រមូលទិញផលិតផលបន្លែ ឈើហូបផ្លៃ និងចែកចាយដល់ផ្សារទំនើប' ជាតិ,ភ្នំពេញ,ភ្នំពេញ,សែនសុខ,ភ្នំពេញថ្មី,លក់ និងសេវាកម្ម រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh
Pre-qualification Graphic Summary

អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​

ល.រ ឈ្មោះរាជធានី/ខេត្ត Total provider
1 រាជធានី ភ្នំពេញ - Phnom Penh 15
2 ប៉ៃលិន - Pailin 13
3 បន្ទាយមានជ័យ - Banteay Meanchey 25
4 មណ្ឌលគីរី - Mondulkiri 6
5 រតនគីរី - Ratanakiri 8
6 កំពង់ចាម - Kampong Cham 12
7 ត្បូងឃ្មុំ - Tbong Khmum 13
8 កំពង់ស្ពឺ - Kampong Speu 11
9 កំពង់ធំ - Kampong Thom 9
10 សៀមរាប - Siem Reap 13
11 បាត់ដំបង - Battambang 32
12 ស្វាយរៀង - Svay Rieng 14
13 ព្រៃវែង - Prey Veng 16
14 កំពង់ឆ្នាំង - Kampong Chhnang 8
15 កណ្តាល - Kandal 16
16 តាកែវ - Takeo 11
17 ក្រចេះ - Kratie 10
18 ស្ទឹងត្រែង - Stung Treng 14
19 ពោធិ៍សាត់ - Pursat 19
20 ព្រះវិហារ - Preah Vihear 3
21 កំពត - Kampot 3
22 ព្រះសីហនុ - Preah Sihanouk 19
23 កែប - Kep 3
24 កោះកុង - Koh Kong 4
25 ឧត្តរមានជ័យ - Oddar Meanchey 10
26 S-RET 6


Pre-qualification Graphic Summary